Medzinárodný festival
duchovných piesní byzantského obradu 2006
(XV. ročník)

Prešov, 24. - 26. novembra 2006

 

V sobotu a nedeľu 25. a 26. novembra 2006 sa náš chrámový zbor Chrysostomos zúčastnil XV. ročníka Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Prešove. Na cestu sme sa vydali v piatok večer, po príchode do Prešova sme sa rozdelili na ubytovanie do dvoch skupín - jedna bývala na biskupstve a druhá v seminári. V sobotu po spoločných raňajkách v seminári sme mali sv. liturgiu v seminárskej kaplnke a potom nasledoval posledný nácvik.

festival2006-01 festival2006-02 festival2006-03 festival2006-04
festival2006-05 festival2006-06 festival2006-07 festival2006-08
festival2006-09 festival2006-10 festival2006-11

 

Náš zbor vystupoval na prehliadke v poradí šiesty. Zazneli tieto skladby:  1. M. Ippolitov-Ivanov: Blahoslovi, duše moja, Hospoda   2. M. Škoviera: Zadostojník Bohozjavenia   3. P. Česnokov: Cherubínsky hymnus op. 27 č. 5   4. A. Kastaľskij: Tropár Paschy. Dirigoval Martin Škoviera. Na záver zaznela spoločná skladba všetkých zborov D. Bortňanskij: Budi imja Hospodne a po nej sa prítomným prihovoril vladyka Ján Babjak.

festival2006-12 festival2006-13 festival2006-14 festival2006-15
festival2006-16 festival2006-17 festival2006-18 festival2006-19
festival2006-20 festival2006-21 festival2006-22 festival2006-23

 

Ponúkame vám aj videozáznam jednotlivých skladieb a ich noty:

festival2006-20
01:51, 5374 kB

M. Ippolitov-Ivanov: Blahoslovi, duše moja, Hospoda (noty)

festival2006-21
01:23, 4060 kB

M. Škoviera: Zadostojník Bohozjavenia
(noty)

festival2006-22
05:24, 15 MB

P. Česnokov: Cherubínsky hymnus
op. 27 č. 5 (noty)

festival2006-23
01:08, 3298 kB

A. Kastaľskij: Tropár Paschy
(noty)

Všetky videá sú vo formáte mpeg-1, rozmer obrazu 176x144 px (kvôli zachovaniu rozumnej veľkosti súborov nebolo možné zvoliť väčšie rozlíšenie). Ak chcete video uložiť na disk, stlačte ľavé tlačidlo myši a dajte "Uložiť cieľ odkazu ako..."

 

Pre úplnosť pridávame aj fotografie ostatných zborov, ktoré v sobotu na festivalovej prehliadke vystúpili: Gréckokatolícky chrámový zbor sv. Petra a Pavla z Bardejova, Mužský zbor sv. Efréma z Budapešti, Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky z Košíc, Zbor sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, Gréckokatolícky chrámový zbor blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča z Vranova nad Topľou – Čemerného a Miešaný zboru Homin z Ľvova (zľava doprava, zhora dole).

festival2006-24 festival2006-25 festival2006-26
festival2006-27 festival2006-27

 

Po vystúpení nás vladyka Ján zavolal na recepciu do veľkej sály biskupstva.

 

V nedeľu sme spievali na rannej svätej liturgii o 8:00 v katedrálnom chráme.

 

Pár pohľadov na mesto Prešov, ako sme si ho mohli vychutnať.

 

 

Správa o akcii a fotoalbum na stránke Prešovskej eparchie.

 

Fotografie: Andrej Škoviera, Dominik Mrva


(c) gfb   27.12.2006  andreios

 

Gréckokatolíci na Slovensku