Púť do Gamingu na sympózium


Poslanie východných katolíckych cirkví
v rámci univerzálnej cirkvi a v modernom svete

(štvrtok 5. marca 2009)

 

 

V dňoch 4. - 6. marca 2009 sa uskutočnilo v Gamingu (Dolné Rakúsko) medzinárodné sympózium o poslaní gréckokatolíckych cirkví s názvom Poslanie východných katolíckych cirkví v rámci univerzálnej cirkvi a v modernom svete s podtitulom založené na skúsenosti východných katolíckych cirkví byzantského obradu v strednej a východnej Európe. Na sympóziu sa zúčastnilo 17 biskupov (z toho 15 gréckokatolíckych) a asi 150 účastníkov z 20 krajín. Sympózium sa konalo pod záštitou a vďaka pomoci kardinála Christopha Schönborna. Súčasťou programu bola aj archijerejská sv. liturgia vo štvrtok 5. marca, pri ktorej spieval náš zbor Chrysostomos. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. (Podrobná správa o akcii.)

 

Sympózium sa konalo v bývalej kartúze (Kartause Maria Thron), ktorá je dnes sídlom Medzinárodného teologického inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny (ITI).

 

gaming2009-001 gaming2009-002 gaming2009-003 gaming2009-004
gaming2009-005 gaming2009-006 gaming2009-007 gaming2009-008
gaming2009-009 gaming2009-010 gaming2009-011 gaming2009-012

 

 

Pri archijerejskej sv. liturgii zneli spevy v slovenskom, cirkevnoslovanskom, rumunskom, anglickom, nemeckom, gréckom, latinskom a ukrajinskom jazyku.

 

gaming2009-013 gaming2009-014 gaming2009-015 gaming2009-016
gaming2009-017 gaming2009-018 gaming2009-019 gaming2009-020
gaming2009-021 gaming2009-022 gaming2009-023 gaming2009-024
gaming2009-025 gaming2009-026 gaming2009-027 gaming2009-028
gaming2009-029 gaming2009-030 gaming2009-031 gaming2009-032
gaming2009-033 gaming2009-034 gaming2009-035 gaming2009-036
gaming2009-037 gaming2009-038 gaming2009-039 gaming2009-040
gaming2009-041 gaming2009-042 gaming2009-043

 

 

Po sv. liturgii sme mali možnosť navštíviť byzantskú kaplnku, ktorá je dielom dvoch ikonopiscov - študentov ITI. V inštitúte študuje veľa gréckokatolíkov z krajín strednej a východnej Európy.

 

gaming2009-044 gaming2009-045 gaming2009-046 gaming2009-047
gaming2009-048 gaming2009-049 gaming2009-050 gaming2009-051
gaming2009-052 gaming2009-053 gaming2009-054 gaming2009-055
gaming2009-056 gaming2009-057 gaming2009-058 gaming2009-059

 

 

Pár záberov na rokovanie sympózia. Náš vladyka Peter i náš farár o. Rastislav boli prítomní na všetkých rokovaniach.

 

gaming2009-060 gaming2009-061 gaming2009-062 gaming2009-063

 

 

Fotografie, ktoré nám poskytlo ITI Gaming. (c) ITI

 

gaming2009-064 gaming2009-065 gaming2009-066 gaming2009-067

 

 

>>>>>>> POKRAČOVANIE >>>>>>>

 

Súvisiace odkazy:

Správa o sympóziu na oficiálnej stránke Bratislavskej eparchie

Správa o sympóziu v TKKBS

Komuniké zo sympózia

Podrobný program sympózia (pdf, nem. - angl.)

 

 

(c) foto: Andrej Škoviera, Michaela Sokoliová, Peter Plško, ITI


Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia

Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

(c) andreios 14.03.2009