Čriepky z histórie našej farnosti

Gréckokatolícka farnosť Bratislava bola oficiálne oficiálne zriadená v roku 1936 naším blaženým vladykom Pavlom Gojdičom, systematizovaná bola v roku 1939. Na tomto mieste uvádzame preklad časti kapitoly “Parochija v Bratislavi” z knihy “J. E. Pavel Gojdič ČSVV, Jepiskop prjaševskij - k jeho dvadcaťročomu jubileju so dňa jep. posvjaščenija, Prjašev 1947”, ktorá informuje o založení našej farnosti:

Systematizácia novej grkat. farnosti v Bratislave sa uskutočnila dňa 6. 10. 1939. “Ministerstvo školstva a národnej osvety v Bratislave. Čj. 27, 173/39-V. V Bratislave, dňa 6. okt. 1939. Predmet: Bratislava, zriadenie samostatnej gr.-kat. farskej stanice. Odpoveď k číslu 142.894:39 zo dňa 2. VIII. 1939. Krajskému úradu v Bratislave. Ministerstvo školstva a národnej osvety so súhlasom Ministerstva financií daným prípisom zo dňa 23. septembra 1939, čís. 1472/39-II/4, podľa § 8 nariadenia vlády zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb. z. a n. svoľuje zriadiť a berie na vedomie zriadenie novej grécko-katolíckej farskej stanice so sídlom v Bratislave pre veriacich obradu staroslavianského v meste Bratislave a v misijnej oblasti až po Žilinu, nakoľko je zabezpečený pre túto farskú stanicu potrebný kostol podľa prípisu apoštolskej administratúry v Trnave zo dňa 9. augusta 1933, čís. 5530/33, ako aj byt a úradné miestnosti pre miestneho duchovného podľa uznesenia bratislavskej rímsko-katolíckej náboženskej obce zo dňa 30. decembra 1938, čís. 45/1278/1938.” - Potom nasleduje upozornenie, že biskupstvo musí dať k dispozícii jedno systematizované miesto, aby bratislavská farnosť mohla pôsobiť na účet tohto systematizovaného miesta. Dňa 6. októbra 1939 zaslal Krajský úrad tento spis, vedený pod číslom 233.224/6-1939, biskupskému úradu.

Biskup tam vymenoval mladého kňaza o. Jozefa Haľku, ktorý svojou šikovnosťou dosiahol, že v Bratislave sú v podstate systematizované dve miesta, a to pre farára i pre kaplána.

Bratislavská farnosť dostala chrám (cerkov) sv. Mikuláša na hrade. Stal sa strediskom života našich študentov i pracujúcich. Pri chráme jestvuje aj pekný zbor, ktorý vedie pani manželka o. Haľka.

(Preložil G. Zima; prevzaté z farského časopisu Cesta - Puť č. 14 z 16. 4. 1995)

Životopis o. Jozefa Haľku, nášho prvého farára.

 

 

Náš chrám bol pôvodne latinského obradu, bol postavený v rokoch 1859-1861. O jeho histórii i o tom, ako sa dostal gréckokatolíkom, sem ešte niečo doplníme. Ikonostas bol postavený v decembri 1996, ikony písal v období od februára do novembra mladý bratislavský ikonopisec Rastislav Bujna. A takto vyzeral náš chrám pred tým, než bol inštalovaný ikonostas. (Fotografia je z Veľkého piatku alebo z Veľkej soboty, v strede je Boží hrob.)

Naša cerkev pred postavením ikonostasu

 

Niekoľko osobností našej farnosti Vám postupne priblížime na tejto stránke. Zatiaľ tam nájdete len dve fotografie nášho už zosnutého o. Štefana.

Pri budovaní nášho farského spoločenstva zohrali dôležitú úlohu rôzne výlety, spoločné dovolenky, púte a zájazdy, ktoré nám pomohli nájsť si k sebe cestu, lepšie sa navzájom spoznať. Taký istý význam mali a majú rôzne spoločenské akcie - oslavy, plesy a podobne.

Jeden zo zimných výletov - na Jurskom jazere

 

Naša farnosť bola jednou z prvých na Slovensku, ktoré mali svoju internetovú stránku. Tu si môžete pozrieť jej prvotnú podobu. Vytvoril ju Marek Bóna.

 

Pozrite si aj fotografie z rozličných akcií a udalostí v našej farnosti.

 

 

Ako ste si určite všimli, stránka je len v štádiu prípravy. Môžete k jej výstavbe prispieť, veľmi ma to poteší.
(Kontakt)

Stránka je vo výstavbe

 


Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia

Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

(c) andreios 29.08.2009