Návšteva  jezuitov

Fotografie z návštevy jezuitov v našej farnosti v sobotu 5. októbra 2002.

V dňoch 3. - 7. októbra 2002 sa na moravskom Velehrade konalo pracovné stretnutie jezuitov, ktorí sa zaoberajú otázkami ekumenizmu alebo pôsobia v oblastiach, kde žijú kresťania východných obradov.

Súčasťou tohto kongresu bola aj návšteva našej farnosti. V sobotu 5. októbra prišlo autobusom z Velehradu 36 jezuitov, aby sa spolu s nami zúčastnili na slávení božskej liturgie a večierne. Bohoslužby obohatil svojím spevom náš zbor Chrysostomos, ktorý si za to od otcov jezuitov vyslúžil slová pochvaly. Keďže účastníci boli z rozličných krajín Európy a Libanonu, spevy zneli nielen v slovenčine, cirkevnej slovančine a gréčtine, ale aj v aramejskom a arménskom jazyku. Po bohoslužbách nasledovalo neformálne stretnutie s účastníkmi kongresu spolu s malým občerstvením. Farnosť krátko predstavili o. Stanislav Diheneščík a Daniel Škoviera, vedúci zboru Chrysostomos a hlavný kantor. Otcov jezuitov zaujímali najmä špecifiká života katolíckej farnosti byzantsko-slovanského obradu, napríklad otázka udržania si vlastného obradu a spirituality. Otcovia jezuiti krátko predstavili ich pracovné stretnutie na Velehrade. Obohacujúci bol aj priestor pre krátke osobné rozhovory. Po večeri sa otcovia jezuiti autobusom odobrali naspäť na Velehrad.

Slovensko na kongrese zastupovali štyria jezuiti - o. Ján Babjak, o. Cyril Vasiľ, o. Milan Lach a školastik Ján Burda, všetci byzantsko-slovanského obradu. Nemožno tiež nespomenúť, že našu farnosť pri tejto príležitosti navštívil nestor v oblasti propagácie duchovného bohatstva kresťanského Východu o. Tomáš Špidlík, ktorý koncelebroval aj pri božskej liturgii (na fotografii z veľkého vchodu tretí sprava).

 

Dve fotografie od p. Milana Žusta, SJ

Kliknutím na malé fotografie sa Vám zobrazia zväčšené v novom okne.

 

Ohlasy: e-mail od hlavného organizátora

Date: Wed, 9 Oct 2002 16:53:58 +0200
From: "Thomas Michel, S.J." <…@sjcuria.org>
Subject: Re: Some pictures from Bratislava
To: "Martin Skoviera" <…@…uniba.sk>

Dátum: Wed, 9 Oct 2002 16:53:58 +0200
Od: "Thomas Michel, S.J." <…@sjcuria.org>
Predmet: Re: Fotografie z Bratislavy
Komu: "Martin Skoviera" <…@…uniba.sk>

Martin,

Thanks for the pictures! I will send them on to all our participants.

Everyone was really impressed with the warm, friendly welcome shown us by the Greek-Catholic community in Bratislava. I hope that we will have many future occasions on which to meet.

Tom Michel, sj

Martin,

Ďakujem za fotografie! Rozošlem ich všetkým účastníkom.

Na každého z nás veľmi zapôsobilo vrelé, priateľské prijatie, ktorého sa nám dostalo v gréckokatolíckom spoločenstve v Bratislave. Dúfam, že budeme mať ešte veľa príležitostí na opätovné stretnutie.

Tom Michel, SJ

Článok o kongrese od Jána Burdu, SJ na jezuitskej stránke.

 

(c) Fotografie: Andrej Škoviera, Barbora Zdravecká, Milan Žust, SJ


(c) andreios 21.10.2002

Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia
Byzantine Catholics in Slovakia