Návšteva pápežského legáta
kardinála Jozefa Tomku 

v našej farnosti 17. septembra 2005

  

Fotogaléria 1    -    Fotogaléria 2    -    Fotogaléria 3

 

Archijerejská liturgia s vladykom Jánom

kardinal2005-a01.jpg 97.9K

kardinal2005-a02.jpg 107.1K

kardinal2005-a03.jpg 113.8K

kardinal2005-a04.jpg 125.8K

kardinal2005-a05.jpg 120.7K

kardinal2005-a06.jpg 117.8K

kardinal2005-a07.jpg 123.8K

kardinal2005-a08.jpg 149.1K

kardinal2005-a09.jpg 131.6K

kardinal2005-a10.jpg 139.4K

kardinal2005-a11.jpg 135.5K

 

Privítanie kardinála J. Tomku a posviacka ikon hieromučeníkov Pavla (Gojdiča) a Vasiľa (Hopku)

kardinal2005-a12.jpg 107.5K

kardinal2005-a13.jpg 95.0K

kardinal2005-a14.jpg 86.2K

kardinal2005-a15.jpg 89.3K

kardinal2005-a16.jpg 106.7K

kardinal2005-a17.jpg 90.3K

kardinal2005-a18.jpg 93.5K

kardinal2005-a19.jpg 136.2K

kardinal2005-a20.jpg 75.9K

kardinal2005-a21.jpg 93.3K

kardinal2005-a22.jpg 97.1K

kardinal2005-a23.jpg 92.3K

 

Beseda s veriacimi

kardinal2005-a24.jpg 165.1K

kardinal2005-a25.jpg 93.9K

kardinal2005-a26.jpg 67.8K

kardinal2005-a27.jpg 108.9K

kardinal2005-a28.jpg 152.1K

kardinal2005-a29.jpg 68.6K

kardinal2005-a30.jpg 138.8K

kardinal2005-a31.jpg 140.7K

 

Eucharistická suplikácia a záverečné mnoholetia

kardinal2005-a32.jpg 89.6K

kardinal2005-a33.jpg 73.7K

kardinal2005-a34.jpg 136.7K

kardinal2005-a35.jpg 113.3K

kardinal2005-a36.jpg 107.4K

 

Slávnostný obed na fare

kardinal2005-a37.jpg 99.4K

kardinal2005-a38.jpg 123.0K

kardinal2005-a39.jpg 124.1K

kardinal2005-a40.jpg 103.7K

kardinal2005-a41.jpg 121.5K

kardinal2005-a42.jpg 96.3K

kardinal2005-a43.jpg 98.2K

kardinal2005-a44.jpg 116.7K

kardinal2005-a45.jpg 89.0K

kardinal2005-a46.jpg 97.5K

kardinal2005-a47.jpg 96.0K

kardinal2005-a48.jpg 98.5K

 

>>> Ďalšia fotogaléria >>> 

 

Kto by mal záujem o niektorú fotografiu vo väčšom formáte (na tlač), napíšte mi e-mail

 

 

(c) Fotografie: Andrej Škoviera


(c) gfb   05.11.2005  andreios

Gréckokatolíci na Slovensku