Vyznamenie majstra Mikuláša Klimčáka
rytierskym rádom sv. Silvestra

(4. marca 2007)

 

Pri príležitosti nedávneho životného jubilea (85 rokov) sa rímsky apoštolský stolec rozhodol oceniť celoživotné dielo akademického maliara Mikuláša Klimčáka, gréckokatolíka, nášho farníka a menovať ho za člena rytierskeho rádu sv. Silvestra. Stalo sa tak na návrh vladyku Jána Babjaka, ktorý mu menovaciu listinu napokon aj odovzdal pri archijerejskej svätej liturgii o 9:00 v nedeľu 4. marca 2007. Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, vojenský ordinár Mons. František Rábek. Spieval náš chrámový zbor Kyrillomethodeon. Po liturgii sa uskutočnilo agapé pre všetkých veriacich v budove fary. Celá tvorba majstra Mikuláša Klimčáka je hlboko spätá s cirkvou byzantského obradu, kde nachádzal svoju inšpiráciu i tvorivý priestor. Osobitne treba tiež spomenúť námety súvisiace s cyrilo-metodskou misiou, ktoré ako umelec "prerozjímal" vo výnimočnom rozsahu.

Text menovacieho dekrétu.

 

klimcak2007-01 klimcak2007-02 klimcak2007-03 klimcak2007-04
klimcak2007-05 klimcak2007-06 klimcak2007-07 klimcak2007-08
klimcak2007-09 klimcak2007-10 klimcak2007-11 klimcak2007-12
klimcak2007-13 klimcak2007-14 klimcak2007-15 klimcak2007-16
klimcak2007-17 klimcak2007-18 klimcak2007-19 klimcak2007-20
klimcak2007-21 klimcak2007-22 klimcak2007-23 klimcak2007-24
klimcak2007-25 klimcak2007-26 klimcak2007-27 klimcak2007-28
klimcak2007-29 klimcak2007-30 klimcak2007-31 klimcak2007-32
klimcak2007-33 klimcak2007-34 klimcak2007-35 klimcak2007-36
klimcak2007-37 klimcak2007-38 klimcak2007-39 klimcak2007-40
klimcak2007-41 klimcak2007-42 klimcak2007-43 klimcak2007-44

 

Menovací dekrét (latinský originál je na fotografii vyššie):
 

BENEDIKT XVI., NAJVYŠŠÍ VEĽKŇAZ

S prosbami nám predloženými, z ktorých sme sa dozvedeli, že si sa veľmi zaslúžil o dobro a rast Cirkvi, radi súhlasíme, a keďže ide o to, aby sme vydali aj otvorené svedectvo našej vôle, Teba,

Mikuláš Klimčák
z Prešovskej diecézy,

 volíme, ustanovujeme a vyhlasujeme za rytiera rádu svätého Silvestra pápeža, pričom Ti udeľujeme oprávnenie používať všetky výsady, ktoré sú spojené s touto hodnosťou.Dané v Ríme u svätého Petra 18. dňa mesiaca decembra roku 2006.

Tharsicius kardinál Bertone
štátny sekretár        

 

 

Správa o slávnosti na oficiálnej stránke Prešovskej eparchie.

Profil majstra Mikuláša Klimčáka na Zoe.sk.

 

(c) Fotografie: B. Voroňák, Porhinčákovci, P. Žeňuch; preklad dekrétu: Daniel Škoviera


(c) gfb   12.03.2007  andreios

 

Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia
Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia