Výlet do Marianky

Nedeľa 19. augusta 2007

 

Jedna z našich nedeľných farských mládežníckych akcií. V nedeľu 19. augusta poobede sme sa vybrali na malý výletík a tak trochu aj púť do Marianky. Cestou sme obdivovali nádhernú prírodu, užili sme si zábavy a na lúke Stánisko sme posilnili svoje telá rôznymi jedlými i tekutými dobrotami. ;-) Nechýbal ani duchovný program. Okrem krátkej modlitby na vrchole krížovej cesty v Marianke, sme zaspievali aj celý Akatist k Bohorodičke, zastavili sa pri studni na vodu a potom zotrvali v tichej modlitbe v chráme.

Bolo nás jedenásť a bolo super. Kto sa chce pridať (stretká, výlety, futbal, spoločenské akcie...), je vítaný.

 

marianka2007-01 marianka2007-02 marianka2007-03 marianka2007-04
marianka2007-05 marianka2007-06 marianka2007-07 marianka2007-08
marianka2007-09 marianka2007-10 marianka2007-11 marianka2007-12
marianka2007-13 marianka2007-14 marianka2007-15 marianka2007-16
marianka2007-17 marianka2007-18 marianka2007-19 marianka2007-20
marianka2007-21 marianka2007-22 marianka2007-23 marianka2007-24
marianka2007-25 marianka2007-26 marianka2007-27 marianka2007-28

 

Marianka je najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Soška Bohorodičky na hlavnom oltári chrámu je vyrezaná z hruškového dreva a pochádza údajne z 11. storočia. Marianka je významným pútnickým miestom od konca 14. storočia. Známa je svojou svätou studňou, prameňom s vynikajúcou vodou, ktorý vraj vytryskol na mieste, kde bola socha Panny Márie počas nepokojných časov ukrytá. Marianka je oddávna obľúbeným cieľom našich farských výletov, vychádzok či pútí, keďže z Bratislavy je to naozaj kúsok.

 

 

Fotografie: andreios, Peťo


 

 

Gréckokatolíci na Slovensku

Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia

 


(c) gfb   24.08.2007  andreios