MDD

Medzinárodný deň detí 6. júna 2010

na lúke za Železnou studienkou

 

mdd2010-lu-01 mdd2010-lu-03 mdd2010-lu-05 mdd2010-lu-06
mdd2010-lu-07 mdd2010-lu-08 mdd2010-lu-09 mdd2010-lu-10
mdd2010-lu-11 mdd2010-lu-12 mdd2010-lu-13 mdd2010-lu-14
mdd2010-lu-15 mdd2010-lu-16 mdd2010-lu-17 mdd2010-lu-18
mdd2010-lu-19 mdd2010-lu-20 mdd2010-lu-21 mdd2010-lu-22
mdd2010-lu-23 mdd2010-lu-24 mdd2010-lu-25 mdd2010-lu-26
mdd2010-lu-27 mdd2010-lu-28 mdd2010-lu-29 mdd2010-lu-30
mdd2010-lu-31 mdd2010-lu-32 mdd2010-lu-33 mdd2010-lu-34
mdd2010-lu-35 mdd2010-lu-36 mdd2010-lu-37 mdd2010-lu-38
mdd2010-lu-39 mdd2010-lu-40 mdd2010-lu-41 mdd2010-lu-42
mdd2010-lu-43 mdd2010-lu-44 mdd2010-lu-45 mdd2010-lu-46
mdd2010-lu-47 mdd2010-lu-48 mdd2010-lu-49 mdd2010-lu-50
mdd2010-lu-51 mdd2010-lu-52 mdd2010-lu-53 mdd2010-lu-54
  mdd2010-lu-55 mdd2010-lu-56  

 

 

mdd2010-mo-01 mdd2010-mo-02 mdd2010-mo-03 mdd2010-mo-04
mdd2010-mo-05 mdd2010-mo-06 mdd2010-mo-07 mdd2010-mo-08
mdd2010-mo-09 mdd2010-mo-10 mdd2010-mo-11 mdd2010-mo-12
mdd2010-mo-13 mdd2010-mo-14 mdd2010-mo-15 mdd2010-mo-16
mdd2010-mo-17 mdd2010-mo-18 mdd2010-mo-19 mdd2010-mo-20

 

(c) foto: Lucia (54), Andreios (20)


Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia

Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

(c) andreios 03.09.2010