Mikulčice a Velehrad 2005

Farská púť 2. júla 2005

 

 

Fotografie sú z farskej púte autobusom do Mikulčíc a Velehradu v sobotu 2.7.2005. Prvých päť záberov je z archijerejskej liturgie v Mikulčiciach, kde spieval náš zbor Chrysostomos. Liturgia sme kvôli dažďu slávili v hale, ktorá zastrešuje vykopávky základov baziliky. Ďalšie zábery sú z katedrály na Velehrade, pri oltári s ikonou sme slávili večiereň. Posledný záber zachytáva kaplnku byzantského obradu na Velehrade.

 

Fotografie: Peter Plško


(c) gfb   03.05.2006  andreios

 

Gréckokatolíci na Slovensku