Diakonské primície J. Burdu, SJ

20. a 27. mája 2007

 

V piatok 11. mája 2007 bol Ján Burda, SJ v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky rukopoložený na diakona. Jeho svätiteľom bol vladyka Milan Chautur, CSsR. Ako novoustanovený diakon slávil svoje diakonské primície (slávnostné poďakovanie za dar svätenia) v našom chráme - v nedeľu 20. mája na cirkevnoslovanskej utierni a svätej liturgii a 27. mája na nedeľu Päťdesiatnice (Zostúpenie Svätého Ducha) na slovenskej liturgii. Po liturgiách nasledovalo pohostenie na fare.

 

Utiereň o 8:00 (cirkevnoslovanská) v nedeľu 20. mája

novodiakon-01 novodiakon-02 novodiakon-03 novodiakon-04
novodiakon-05 novodiakon-06 novodiakon-07 novodiakon-08

 

Liturgia o 9:00 (cirkevnoslovanská) a agapé na fare v nedeľu 20. mája

novodiakon-09 novodiakon-10 novodiakon-11 novodiakon-12
novodiakon-13 novodiakon-14 novodiakon-15 novodiakon-16
novodiakon-17 novodiakon-18 novodiakon-19 novodiakon-20
novodiakon-21 novodiakon-22 novodiakon-23 novodiakon-24
novodiakon-25 novodiakon-26 novodiakon-27 novodiakon-28
novodiakon-29 novodiakon-30 novodiakon-31 novodiakon-32
novodiakon-33 novodiakon-34 novodiakon-35 novodiakon-36
novodiakon-37 novodiakon-38 novodiakon-39 novodiakon-40

 

 

Liturgia o 10:30 (slovenská) na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha a agapé na fare v nedeľu 27. mája

novodiakon-41 novodiakon-42 novodiakon-43 novodiakon-44
novodiakon-45 novodiakon-46 novodiakon-47 novodiakon-48
novodiakon-49 novodiakon-50 novodiakon-51 novodiakon-52
novodiakon-53 novodiakon-54 novodiakon-55 novodiakon-56
novodiakon-57 novodiakon-58 novodiakon-59 novodiakon-60

 

 

Fotografie: andreios

 

 

Gréckokatolíci na Slovensku

Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia

 


(c) gfb   11.08.2007  andreios