Odpustová slávnosť 2005

15. septembra 2005

 

 

Odpustová slávnosť sa začala  sviatočnou utierňou (8:00), na ktorú nadväzovala svätá božská liturgia (9:00), hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Vladimír Skyba, protosynkel Prešovskej eparchie. Po liturgii nasledovalo myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií na štyri svetové strany. Po sprievode bolo agapé pre všetkých vo farskej budove.

odpust2005-01.jpg 122.1K

odpust2005-02.jpg 116.6K

odpust2005-03.jpg 95.5K

odpust2005-04.jpg 117.5K

odpust2005-05.jpg 124.7K

odpust2005-06.jpg 149.2K

odpust2005-07.jpg 153.8K

odpust2005-08.jpg 97.2K

odpust2005-09.jpg 108.7K

odpust2005-10.jpg 127.3K

odpust2005-11.jpg 112.6K

odpust2005-12.jpg 151.2K

odpust2005-13.jpg 146.3K

odpust2005-14.jpg 102.9K

odpust2005-15.jpg 132.6K

odpust2005-16.jpg 154.7K

odpust2005-17.jpg 166.7K

odpust2005-18.jpg 95.3K

odpust2005-19.jpg 71.4K

odpust2005-20.jpg 84.9K

odpust2005-21.jpg 81.4K

odpust2005-22.jpg 87.8K

odpust2005-23.jpg 79.8K

odpust2005-24.jpg 92.5K

 

 

(c) Fotografie: Andrej Škoviera


(c) gfb   20.09.2005  andreios

Gréckokatolíci na Slovensku