Odpustová slávnosť 2006

17. septembra 2006

 

 

Odpustová slávnosť sa začala sviatočnou utierňou (8:00), ktorú slúžil o. Rastislav Čižík, náš kaplán. Na utiereň nadväzovala svätá božská liturgia (9:30), hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Marcel Mojzeš, protosynkel Prešovskej eparchie, ktorý pochádza z našej farnosti. Po liturgii nasledovalo myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií na štyri svetové strany. Po sprievode bolo agapé pre všetkých vo farskej budove.

 

 

(c) Fotografie: Andrej Škoviera, Peter Žeňuch


(c) gfb   15.11.2006  andreios

Gréckokatolíci na Slovensku