Návšteva Jeho Blaženosti Gregora III.
patriarchu Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema

(Veľká večiereň v sobotu 23. septembra 2006)

 

V sobotu 23. septembra predsedal sláveniu veľkej večierne v našej farnosti melchitský gréckokatolícky patriarcha Gregorios III., patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema. Spolu s ním prišiel vladyka Jean Haddad, emeritný metropolita z Týru (Libanon, po patriarchovej pravej ruke) a vladyka Joseph Absi, patriarchálny pomocný arcibiskup z Damasku (Sýria, po patriarchovej ľavej ruke). Viaceré hymny z večierne spievali po arabsky. Po večierni sa patriarcha krátko prihovoril veriacim. Vo svojom príhovore okrem iného predstavil situáciu kresťanov na Blízkom Východe, vyzdvihol dôležitosť východných katolíckych cirkví (pre katolícku cirkev ako celok i pre ekumenizmus) a povzbudil nás k zachovávaniu a rozvíjaniu byzantskej tradície. Zároveň nás poprosil o modlitbu za našich bratov, gréckokatolíkov, ktorí žijú v oblastiach ohrozovaných vojnovými konfliktmi.

Žiaľ, program návštevy sme sa dozvedeli len krátko predtým, preto táto veľká udalosť nebola dopredu vyhlásená. Patriarcha so sprievodom boli jeden deň aj ubytovaní v našej farskej budove.

 

patriarcha2006-01 patriarcha2006-02 patriarcha2006-03 patriarcha2006-04
patriarcha2006-05 patriarcha2006-06 patriarcha2006-07 patriarcha2006-08
patriarcha2006-09 patriarcha2006-10 patriarcha2006-11 patriarcha2006-12
patriarcha2006-13 patriarcha2006-14 patriarcha2006-15 patriarcha2006-16
patriarcha2006-17 patriarcha2006-18 patriarcha2006-19 patriarcha2006-20
patriarcha2006-22 patriarcha2006-21 patriarcha2006-23 patriarcha2006-24
patriarcha2006-25 patriarcha2006-26 patriarcha2006-27

 

 

Fotografie z návštevy patriarchu Gregora III. v Prešove.

Krátka správa o návšteve patriarchu Gregora III. v Prešove.

Fotografie a krátka správa o návšteve patriarchu Gregora III. v Košiciach.

Krátka história melchitskej gréckokatolíckej cirkvi.

 

 

 

Fotografie: Jozef Porhinčák

Ak by mal niekto záujem o fotografie v plnej kvalite, napíšte e-mail správcovi stránky.


(c) gfb   01.10.2006  andreios

 

Gréckokatolíci na Slovensku