Návšteva Jeho Blaženosti Gregora III.
patriarchu Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema

(archijerejská sv. liturgia v sobotu 17. januára 2009)

 

Jeho Blaženosť, Gregor III. Laham, patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema sa po druhý raz sa zúčastnil na bohoslužbách v našom chráme (Slovensko navštívil už po tretí raz). Na Slovensko pricestoval na pozvanie rytierskeho rádu sv. Lazára z Jeruzalema; slovenská provincia tohto rádu mala v sobotu 17. januára generálnu kapitulu.

Patriarcha Gregor bol prítomný na sv. liturgii, ktorú celebroval náš vladyka Peter spolu s o. Marekom Chryzostomom Vadrnom, CCG, kaplánom rytierskeho rádu sv. Lazára, o. Igorom Suchým, o. Stanislavom Diheneščíkom a diakonom Jánom Maturkaničom, SDB.

V homílii Jeho Blaženosť Gregor III. poukázal najprv na osobu sv. Antona (ktorého sviatok slávime 17. januára), prvého mnícha. Všetci sme povolaní byť mníchmi. Grécke monachos totiž znamená jeden, jednotný. Všetci sme povolaní k tejto duchovnej jednote. Jednotu pritom možno vnímať v troch aspektoch: 1. jednota sám so sebou, sám v sebe, vnútorné zjednotenie (ujedinenije), 2. jednota s Bohom, 3. jednota s blížnymi. V tomto zmysle sme všetci povolaním byť mníchmi, i keď nie všetci sme povolaní žiť v monastieri. Jednota je darom, ktorý úzko súvisí s pokojom. Pokoj je nevyhnutnou podmienkou pre prítomnosť kresťanov vo Svätej zemi a na Blízkom Východe, je podmienkou preto, aby tu kresťania mohli vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi. Tento pokoj sa nedá vyrobiť ľudskými snahami, je darom od Boha. Na túto skutočnosť poukázal najmä v súvislosti s vojnou v Gaze ale i na iných miestach. Patriarcha Gregor všetkých poprosil a povzbudil k modlitbe za dar jednoty a pokoja.

Hlava melchitskej gréckokatolíckej cirkvi, patriarcha Gregor III., sa po liturgii krátko stretol s vladykom Petrom, kňazmi, zástupcami rytierskeho rádu i niektorými veriacimi v budove eparchiálneho úradu. Patriarcha Gregor III. je najvyššie postaveným cirkevným predstaviteľom, ktorý navštívil náš chrám a našu farnosť.

 

 

patriarcha2009-01 patriarcha2009-02 patriarcha2009-03 patriarcha2009-04
patriarcha2009-05 patriarcha2009-06 patriarcha2009-07 patriarcha2009-08
patriarcha2009-09 patriarcha2009-10 patriarcha2009-11 patriarcha2009-12
patriarcha2009-13 patriarcha2009-14 patriarcha2009-15 patriarcha2009-16
patriarcha2009-17 patriarcha2009-18 patriarcha2009-19 patriarcha2009-20
patriarcha2009-21 patriarcha2009-22 patriarcha2009-23 patriarcha2009-24
patriarcha2009-25 patriarcha2009-26 patriarcha2009-27 patriarcha2009-28
patriarcha2009-29 patriarcha2009-30 patriarcha2009-31 patriarcha2009-32
patriarcha2009-33 patriarcha2009-34 patriarcha2009-35 patriarcha2009-36
patriarcha2009-37 patriarcha2009-38 patriarcha2009-39 patriarcha2009-40
patriarcha2009-41 patriarcha2009-42 patriarcha2009-43 patriarcha2009-44
patriarcha2009-45 patriarcha2009-46 patriarcha2009-47 patriarcha2009-48
patriarcha2009-49 patriarcha2009-50 patriarcha2009-51 patriarcha2009-52
patriarcha2009-53 patriarcha2009-54 patriarcha2009-55 patriarcha2009-56
patriarcha2009-57 patriarcha2009-58 patriarcha2009-59 patriarcha2009-60
patriarcha2009-61 patriarcha2009-62 patriarcha2009-63 patriarcha2009-64
patriarcha2009-65 patriarcha2009-66 patriarcha2009-67

Fotografie: Ľubo Michalko

 

 

patriarcha2009-68 patriarcha2009-69 patriarcha2009-70
patriarcha2009-71 patriarcha2009-72 patriarcha2009-73
patriarcha2009-74 patriarcha2009-75 patriarcha2009-76

Fotografie: Peter Plško

 

Súvisiace:

Krátka história melchitskej gréckokatolíckej cirkvi

Krátky životopis patriarchu Gregora III. Lahama

Ekumenická iniciatíva melchitského gréckokatolíckeho arcibiskupa Eliasa Zoghbyho

Fotografie z návštevy patriarchu Gregora III. v našej farnosti v septembri 2006

 


 

 

Cyrilometodská tradícia na Slovensku

Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia

 


(c) gfb   22.01.2009  andreios