GRÉCKOKATOLÍCKY PLES 2005

Prvý ples gréckokatolíkov v Bratislave 15. januára 2005

 

Plagát so základnými informáciami o plese 

 

 

Slávnostné otvorenie plesu v troch slovenských nárečiach.

 

Detský folklórny súbor Kremienok navodil tanečnú atmosféru.

 

Modlitba, pantomíma a symbolické spojenie všetkých plesajúcich stužkami.

 

 

Plesajúci plesajúci.*

 

Zábavno-poučné scénky v podaní mladých.

 

 

Gréckokatolícky David Copperfield.

 

Prvá cena v tombole - foto s realizačným tímom.

 

Ďalší plesajúci plesajúci.*

 

Pár pohľadov do sály (a na nášho ochrankára).

 

 

A teraz niečo, čo ste na plese vidieť nemohli - alebo ako sa to všetko pripravovalo:

 

 

Nedeľné ráno: hodnotiaca porada spojená s tzv. dorážačkou.

 

 

Krátky hodnotiaci komentár na záver: Bolo su-su-su-super! Doplesania o rok!

 

* Staroslovienske slovo pljasati znamená tancovať, z čoho je aj odvodené slovenské ples, plesať.

 

(c) Fotografie: Dodo, Milka, Buro


(c) gfb   28.01.2005  andreios

Gréckokatolíci na Slovensku