PRAHA 2007

Zájazd zboru Chrysostomos 15. - 17. júna 2007 do Prahy

 

V sobotu 16. júna o 9:00 sme slávili svätú božskú liturgiu v chráme svätých Kozmu a Damiána v Emauzích na Slovanech. Večer sme mali koncert v komunitnom centre Farnosti sv. Prokopa, Praha - Nové Butovice. Druhú časť koncertu spieval zbor rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty KU Acant. V nedeľu 17. júna o 10:30 sme slávili svätú božskú liturgiu v chráme Najsvätejšej Trojice pri Karlovom námestí. Hlavným slúžiteľom bol mitroforný protojerej o. Kornel Baláž, spoluslúžil o. Rastislav Čižík. Spolu s naším diakonom Jánom Burdom, SJ im asistoval diakon Konstantin Moravenov.

 

praha2007-01 praha2007-02 praha2007-03 praha2007-04
praha2007-05 praha2007-06 praha2007-07 praha2007-08
praha2007-09 praha2007-10 praha2007-11 praha2007-12
praha2007-13 praha2007-14 praha2007-15 praha2007-16
praha2007-17 praha2007-18 praha2007-19 praha2007-20
praha2007-21 praha2007-22 praha2007-23 praha2007-24
praha2007-25 praha2007-26 praha2007-27 praha2007-28
praha2007-29 praha2007-30 praha2007-31 praha2007-32
praha2007-33 praha2007-34 praha2007-35 praha2007-36
praha2007-37 praha2007-38 praha2007-39 praha2007-40
praha2007-41 praha2007-42 praha2007-43 praha2007-44
praha2007-45 praha2007-46 praha2007-47 praha2007-48
praha2007-49 praha2007-50 praha2007-51 praha2007-52
praha2007-53 praha2007-54 praha2007-55 praha2007-56
praha2007-57 praha2007-58 praha2007-59 praha2007-60

 

Fotografie z koncertu (doplnené)

koncert 1 koncert 2

 

 

Fotografie: Mária Zdravecká, o. Rastislav Čižik


Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia

Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

(c) gfb   13.06.2008  andreios  (doplnené 2 foto z koncertu)