Dramatizácia udalostí Narodenia Pána

25. decembra 2009

 

Deti z našej farnosti si pripravili scénku dramatizujúcu udalosti Narodenia nášho Pána Ježiša Krista.
Scénka bola uvedená v našom katedrálnom chráme 25. decembra 2009.

 

 

 

(c) video: andreios

 

   

Narodenie Pána (Vianoce) - výklad sviatku,
ikony a komentár k bohoslužbám

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Filipovka - prípravný pôst pred sviatkom Narodenia Pána

Cárske časy (kráľovské hodinky) na Narodenie Pána

 

 

   

(c) andreios 19.03.2011

Jasličková pobožnosť na Vianoce 2009, traja králi, trojkráľová hra, vianočná, jasličková hra