Výstava

Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície
v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV

20. - 26. novembra 2006

 

V našej farskej budove sa v dňoch 20.-26. novembra uskutočnila výstava cyrilských a latinských rukopisov a starých tlačí spojená s cyklom prednášok. Výstavu organizoval Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s našou farnosťou. Všetky vystavované pamiatky boli z databázy Slavistického ústavu J. Stanislava SAV. (Presný program celého týždňa nájdete tu.) Výstava sa konala v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky na Slovensku 2006.

Podujatie bolo dôležité najmä pre uvedomenie si skutočnosti, že cyrilské cirkevnoslovanské písomnosti sú súčasťou slovenskej kultúry, sú naším duchovným dedičstvom, patria neoddeliteľne k Slovensku a slovenskej kultúre. Keďže skoro všetky tieto pamiatky sú úzko späté s cirkvou byzantsko-slovanského obradu, v období komunistickej totality o ich výskum nebol záujem. Žiaľ, mnohé sa v tomto období poškodili alebo stratili. Dnes sa ukazuje naliehavá potreba komplexného výskumu cyrilských a cirkevnoslovanských rukopisných i tlačených pamiatok v kontexte slovenskej kultúry. To je aj jednou z výskumných úloh Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Pri tomto výskume od začiatku veľmi úzko spolupracuje s Košickým apoštolským exarchátom i Prešovskou eparchiou.

 

V pondelok 20. 11. po slávnostnom otvorení výstavy o 15:00 bola prvá prednáška riaditeľa Slavistického ústavu J. Stanislava SAV a nášho farníka Petra Žeňucha: Cyrilské rukopisné pamiatky – priestor pre skúmanie interkultúrnych a interkonfesionálnych vzťahov v karpatskom regióne. V krátkosti predstavila vystavované i nevystavované pamiatky, ktoré sa podarilo získať pri terénnych výskumoch a v archívoch a knižniciach na Slovensku i v zahraničí. Najcennejším exponátom je cirkevnoslovanský rukopisný evanjeliár z 15. storočia, ktorý sa našiel v roku 2000 v dedine Baškovce (okres Sobrance). Vystavených bolo 25 pamiatok z celkového počtu asi 200 v databáze SÚ JS SAV.

Po prednáške nasledovala recepcia pre prítomných hostí a diskusia, potom o 17:00 sv. liturgia v chráme.

Na slávnostnom otvorení a recepcii sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí: Dušan Gálik, člen Predsedníctva SAV, Dagmar Podmaková, predsedníčka III. komory Snemu SAV a predsedníčka Výkonného výboru Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry, Ján Bobák, riaditeľ Historického ústavu Matice slovenskej, o. Michal Hospodár, hovorca Košického apoštolského exarchátu a predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, o. Ján Ďačok, SJ, provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, Ľudovít Haraksim, historik, a mnohí ďalší. Vladyka Ján Babjak poslal pozdravný list.

vystava2006-01 vystava2006-02 vystava2006-03 vystava2006-04
vystava2006-05 vystava2006-06 vystava2006-07 vystava2006-08
vystava2006-09 vystava2006-10 vystava2006-11 vystava2006-12
vystava2006-13 vystava2006-14 vystava2006-15 vystava2006-16
vystava2006-17 vystava2006-18 vystava2006-19 vystava2006-20

 

V pondelok večer, po sv. liturgii, odznela aj prednáška Jána Doruľu: Kamaldulská Biblia – prvý preklad celého Písma svätého do slovenčiny. Zároveň si mohli výstavu pozrieť tí, ktorí to nestihli pred sv. liturgiou.

vystava2006-21 vystava2006-22 vystava2006-23 vystava2006-24
vystava2006-25 vystava2006-26 vystava2006-27 vystava2006-27

 

V utorok, na sviatok Uvedenia presvätej Bohorodičky do chrámu, bola na programe prednáška Andreja Škovieru (tiež nášho farníka): Liturgia byzantskej misie na Veľkej Morave.

 

V štvrtkové doobedie bolo na výstave mimoriadne plno. Najprv prišli 4. A a 4. B z Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta de Paul. Deti výstava zaujala natoľko, že sa im nechcelo odísť. S tabuľkou cyriliky v ruke chodili od jednej pamiatky k druhej a lúštili starobylé cirkevnoslovanské texty s obdivuhodnou húževnatosťou a záujmom. (Nová nádejná generácia slavistov rastie.;-)) Najväčší záujem budil Baškovský evanjeliár, texty z neho si mnohí prepisovali aj do zošitov, veď čítať texty z 15. storočia je príležitosť naozaj výnimočná. Čítanie cyrilských textov im išlo nad očakávanie dobre. O tom, že sa im cyrilika zapáčila, svedčí aj fakt, že viacerí sa do knihy návštev podpísali cyrilikou. Ich záujem bol povzbudením aj pre organizátorov výstavy.

Krátko po nich prišla skupina bohoslovcov z Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK spolu so svojím prednášateľom Svoradom Zavarským.

 

vystava2006-45 vystava2006-46 vystava2006-47 vystava2006-48

 

Vo štvrtok poobede prišli na výstavu študenti Gymnázia školských bratov, ktorým výstavu a prácu Slavistického ústavu J. Stanislava SAV priblížili Peter Žeňuch a Ján Doruľa.

Okolo 16:00 zavítal na výstavu vzácny hosť - vladyka Milan Chautur, košický apoštolský exarcha. Podrobne si prezrel vystavené exponáty a zaujímal sa aj o problematiku a význam terénneho výskumu cyrilských rukopisných a tlačených pamiatok.

vystava2006-49 vystava2006-50 vystava2006-51 vystava2006-52
vystava2006-53 vystava2006-54 vystava2006-55 vystava2006-56
vystava2006-57 vystava2006-58 vystava2006-59 vystava2006-60

 

Pokračovanie >>>

 

 

Fotografie: Andrej Škoviera, Peter Majchrák, Marek Ivančík


(c) gfb   01.12.2006  andreios

 

Gréckokatolíci na Slovensku