V našej farskej budove sa v dňoch 20.-26. novembra 2006 uskutoční výstava cyrilských a latinských rukopisov a starých tlačí, ktoré doplní cyklus prednášok. Výstavu organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s našou farnosťou. Všetky vystavované pamiatky sú z databázy Slavistického ústavu J. Stanislava SAV. Pamiatky sa podarilo získať pri terénnych výskumoch a v archívoch a knižniciach na Slovensku i v zahraničí. Najcennejším exponátom je cirkevnoslovanský rukopisný evanjeliár z 15. storočia, ktorý sa našiel v roku 2000 v dedine Baškovce (okres Sobrance). Expozíciu bude dopĺňať séria prednášok, ktorú pripravili pracovníci Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Výstavu si môžete pozrieť každý deň od 10:00 do 17:00, s výnimkou pondelka, utorka a nedele (presný rozpis je nižšie). Vstup na výstavu je voľný.

 

Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície
v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV

 

program výstavy a prednášok

v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky na Slovensku 2006

 

Pondelok 20. 11. 2006

15:00

 

Otvorenie výstavy Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV

Peter Žeňuch: Cyrilské rukopisné pamiatky – priestor pre skúmanie interkultúrnych a interkonfesionálnych vzťahov v karpatskom regióne (prednáška)

Diskusia

17:00

Svätá božská liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku v našom chráme

18:15

Ján Doruľa: Kamaldulská Biblia – prvý preklad celého Písma svätého do slovenčiny (prednáška)

Utorok 21. 11. 2006

Výstava je otvorená od 10:00 do 16:30.

16:30

Akatist k presvätej Bohorodičke v našom chráme

Svätá božská liturgia v slovenskom jazyku v našom chráme

18:15

Andrej Škoviera: Liturgia byzantskej misie na Veľkej Morave (prednáška)

Streda 22. 11. 2006.

Výstava je otvorená od 10:00 do 17:00.

17:00

Svätá božská liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku v našom chráme

Štvrtok 23. 11. 2006

Výstava je otvorená od 10:00 do 17:00.

17:00

Svätá božská liturgia v slovenskom jazyku v našom chráme

18:15

Ladislav Kačic a Svorad Zavarský: Jezuiti v dejinách slovenskej vedy a kultúry (prednáška)

Piatok 24. 11. 2006.

Výstava je otvorená od 10:00 do 17:00.

17:00

Svätá božská liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku v našom chráme

Sobota 25. 11. 2006.

Výstava je otvorená od 10:00 do 17:00.

17:00

Svätá božská liturgia v slovenskom jazyku v našom chráme

17:45

Veľká večiereň v slovenskom jazyku v našom chráme

Nedeľa 26. 11. 2006.

Výstava je otvorená od 10:30 do 12:00.

08:00

Utiereň v cirkevnoslovanskom jazyku v našom chráme

09:00

Svätá božská liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku v našom chráme

10:30

Svätá božská liturgia v slovenskom jazyku v našom chráme

12:00

Ukončenie výstavy Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV

 

Kompletný program v PDF.

 

 

Niekoľko ukážok z exponátov:

                  

 

                  

 

 

Kurátori výstavy: Peter Žeňuch a Andrej Škoviera
Technická organizácia: Marek Ivančík a Roman Urmanič

 


(c) andreios  14.11.2006

Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia
Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia