Gréckokatolíci na Slovensku
Byzantine Catholic Church in Slovakia

 

English version

IKONY

Deutsche Version

súčasná slovenská ikonografia

 

 

       Ikonopisec Rastislav Bujna (Bratislava).

Ikonostas gréckokatolíckeho chrámu v Bratislave.  Inštalovaný v decembri 1996.


Celkový pohľad na ikonostas 400x338 (jpg; 24,3 kb) alebo 715x604 (jpg; 55,3 kb)

Kristus Vševládca (Pantokrator) (jpg, 298x398; 18,3 kb)

Bohorodička (jpg, 300x415; 20,8 kb)

Povýšenie vznešeného a životodarného Kríža - chrámová ikona (jpg, 299x411; 25,6 kb)

Svätý divotvorca Mikuláš s výjavmi zo života - klejmami (jpg, 300x410; 27,1 kb)

Kráľovské dvere ikonostasu so štyrmi evanjelistami a Zvestovaním (jpg, 371x480; 22,1 kb)

Prvomučeník a archidiakon Štefan na južných diakonských dverách (jpg, 185x480; 14,7 kb)

Spravodlivý Melchisedech na severných diakonských dverách (jpg, 189x482; 16,8 kb)

Deesis - Kristus s Bohorodičkou a Jánom Predchodcom (jpg, 602x315; 24,5 kb)

Archanjel Gabriel, apoštol Pavol a sv. Metod z deesisového radu ikonostasu (jpg, 571x400; 39,6 kb)

Kríž na Golgote na vrchu ikonostasu (jpg, 323x460; 14,0 kb)

Späť na stránku farnosti Bratislava

 

Kaplnka v budove Košického apoštolského exarchátu v Košiciach.
       (v spolupráci s o. Rastislavom Dvorovým)


Pohľad na vstup do kaplnky (jpg, 602x433; 33,4 kb)

Kristova tvár na svätej šatke čiže Mandylion alebo nerukotvornyj obraz (jpg, 595x267; 28,7 kb)

Kristus Vševládca (Pantokrator) na strope kaplnky (jpg, 410x410; 23,9 kb)

Evanjelisti Lukáš a Matúš (jpg, 600x327; 27,0 kb)

Anton Pečerský, Teodóz Pečerský a Mojžiš Uhorský (Mojsej Uhrín) (jpg, 501x400; 24,2 kb) aj vo veľkosti na pozadie obrazovky (800x600) (jpg, 800x600; 50,1 kb)

Sv. kniežatá Vladimír a Oľga, veľkomučeník Demeter Solúnsky (jpg, 500x376; 22,8 kb)

Bazil Veľký, Ján Zlatoústy a Gregor Teológ (Naziánsky) (jpg, 481x392; 25,9 kb)

 

 

Ikony z iných chrámov a prenosné.


Kristus Vševládca (Pantokrator) Vranov nad Topľou (jpg, 329x474; 23,2 kb)

Svätý divotvorca Mikuláš Vranov nad Topľou (jpg, 325x475; 28,5 kb)

Prvomučeník a archidiakon Štefan (jpg, 200x580; 19,0 kb)

Narodenie Bohorodičky baziliánsky monastier v Trebišove (jpg, 300x485; 23,4 kb)

Povýšenie vznešeného a životodarného Kríža baziliánsky monastier v Trebišove (jpg, 302x481; 24,8 kb)

Bohorodička Kazaňská (jpg, 420x500; 29,5 kb)

Archanjel Michal (jpg, 403x471; 33,0 kb)

Metod, učiteľ Slovanov (jpg, 255x400; 14,9 kb)

Cyril, učiteľ Slovanov (jpg, 257x396; 14,2 kb)

Cyril a Metod, učitelia Slovanov (jpg, 416x480; 29,0 kb)

Kristus Vševládca (Pantokrator) (jpg, 340x504; 25,0 kb)

Bohorodička (jpg, 340x504; 27,1 kb)

Presvätá Trojica (Rubľovovská) (jpg, 417x477; 28,5 kb)

Veľkomučenica Barbora (jpg, 299x495; 21,1 kb)

 

 

       Ikonopisecká škola sestier rádu sv. Bazila Veľkého. Sestra Monika (Prešov).


Presvätá Trojica (Rubľovovská) (jpg, 363x485; 31,7 kb)

Prvomučeník a archidiakon Štefan (jpg, 216x489; 16,2 kb)

Bohorodička - celá postava (jpg, 208x485; 13,9 kb)

Sväté knieža Vladimír (jpg, 198x480; 17,5 kb)

Vzkriesenie (Zostúpenie do podsvetia) (jpg, 345x480; 35,2 kb)

Bohorodička - tvár (jpg, 377x500; 22,4 kb)

 

 

       Ikonografka Mária (Bratislava).


Bohorodička z deesisu (jpg, 360x484; 25,8 kb)

Kristus Vševládca (Pantokrator) (jpg, 413x480; 34,9 kb)

 
Starobylé ikony z nášho územia


uložené v Šarišskom múzeu v Bardejove zo stránky

 

Čo je ikona a ikonostas?

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Ikony (súčasná slovenská ikonografia gréckokatolíckej cirkvi)

(c) www.grkat.net  04.09.2007 andreios

Súčasné slovenské ikony a ikonografia gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku cirkevné umenie sväté obrazy výzdoba chrámu byzantského byzantsko-slovanského gréckeho obradu ikonostas Košice Bratislava ikonopis stenopis nástenné maľby ikonostasy obraz cyrilometodský dielňa cyrilo-metodský spiritualita duchovnosť obrad