Gréckokatolíci na Slovensku
Byzantine Catholic Church in Slovakia

 

Softvérová pomoc
(stručné vysvetlenia termínov)
 

 

pdf  čiže portable document format (*.pdf) je špeciálny typ súborov, ktoré môžete čítať napríklad pomocou programu Acrobat Reader (predtým Adobe Acrobat Reader) spoločnosti Adobe (je zadarmo) alebo Foxit Reader spoločnosti Foxit Software (je takisto zadarmo). Výhodou tohto formátu je, že súbor sa vytlačí presne tak, ako ho vidíte na obrazovke, a najmä, že sa dajú do neho zahrnúť fonty (teda netreba ich inštalovať ako pri rtf alebo html formáte). Vďaka tomu sa používa napr. na elektronické publikovanie kníh.
Stiahnuť Adobe Reader

Stiahnuť Foxit Reader

 

 

rtf  čiže rich text format (*.rtf  zriedkavo aj *.doc) je otvorený typ súborov čitateľných napr. vo worde, openoffice, abiworde, wintexte a iných textových editoroch (programoch).

 

 

html  čiže hypertext markup language (hypertextový značkový jazyk) je bežný formát súborov, ktoré sú určené pre internetové prehliadače (browsery). Je to základný formát textových internetových súborov (*.html  alebo *.htm).

 

 

Inštalácia fontov
Do Windows XP:
Kliknite na Štart/Start (v ľavom dolnom rohu)  >  Ovládacie panely/Control panels  >  Písma/Fonts  > v pravom hornom rohu tohto okna Soubor/File  a  Nainštalovať nové písmo/Add new font  >  Vyberte si jednotku (CD, pevný disk, USB disk, disketa) a priečinok/adresár, z ktorého treba font kopírovať.
Do Windows 95 a 98: Kliknite na Štart/Start (v ľavom dolnom rohu)  >  Nastavenia/Settings  >  Ovládacie panely/Control panels  >  Písma/Fonts  >  v pravom hornom rohu tohto okna Soubor/File  a  Nainštalovať nové písmo/Add new font  >  Vyberte si jednotku (disketa, CD, pevný disk, USB disk) a priečinok/adresár, z ktorého treba font kopírovať.
Do Linuxu v grafických prostrediach GNOME a KDE (a možno aj iných):
Ak chceme písmo inštalovať iba pre aktuálneho používateľa, tak ho skopírujeme do adresára ~/.fonts a zadáme príkaz fc-cache ~/.fonts
Ak chceme písmo inštalovať pre všetkých používateľov, tak ho ako root skopírujeme do adresára /usr/share/fonts (prípadne do /usr/local/share/fonts – ak je v daný adresár uvedený v súbore /etc/fonts.conf). Potom zadáme príkaz fc-cache /usr/share/fonts (resp.fc-cache /usr/local/share/fonts). Písmo možno vložiť priamo do adresára /usr/share/fonts alebo do niektorého jeho podadresára.

 

 

nwc - formát notových súborov od firmy Noteworthy Software. Môžete si ich otvoriť, ak vlastníte Noteworthy composer alebo si môžete zadarmo stiahnuť Noteworthy Player (freeware) a noty si prehrať (a možno aj vytlačiť).

 

 

   
   


Návrat na úvodnú stránku  -  do textov  -  do fontov - do nôt.

(c) www.grkat.net  andreios  24.07.2007