Upozornenie o preberaní materiálov z tejto stránky

Texty, obrázky či iný materiál z tejto stránky je dovolené preberať a publikovať inde (či už na iných internetových stránkach, v tlačených mediách a pod.) len s výslovným súhlasom správcu stránky. To platí aj v prípade, že text bude preložený do iného jazyka. V opačnom prípade sa jedná o narušenie autorského zákona, čo je trestné.

 

Ak teda máte záujem prevziať akýkoľvek obsah, píšte na andreios@nfo.sk.

 


Index > Preberanie materiálov zo stránky (upozornenie)

(c) 1999 - 2007 www.grkat.net   Posledná úprava: 06.02.2007 andreios