Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

APRÍL 2024

Kalendár na marec 2024, obsah (všetky kalendáre).

 

Materiály na obdobie Paschy

1 Pon   PONDELOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 2. deň Päťdesiatnice. Prikázaný sviatok.
2. hlas
Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 2. začalo (1, 18 – 28) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Ut   UTOROK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 3. deň Päťdesiatnice. Odporúčaný sviatok.
3. hlas
Apoštol na liturgii: 4. začalo (Sk 2, 14 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
 

3

Str   STREDA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 4. deň Päťdesiatnice.
4. hlas
Apoštol na liturgii: 5. začalo (Sk 2, 22 – 36) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
4 Štv   ŠTVRTOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 5. deň Päťdesiatnice.
5. hlas
Apoštol na liturgii: 6. začalo (Sk 2, 38 – 43) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 8. začalo (3, 1 – 15) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
5 Pia   PIATOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 6. deň Päťdesiatnice.
6. hlas
Apoštol na liturgii: 7. začalo (Sk 3, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 7. začalo (2, 12 – 22) = radové čítanie.

Parémie na večierni: a) Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; b) Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; c) Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Metodovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
6 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) SOBOTA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 7. deň Päťdesiatnice. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.
8. hlas
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Metodovi.

Apoštol na liturgii: 8. začalo (Sk 3, 11 – 16) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 11. začalo (3, 22 – 33) = radové čítanie, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Metodovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
7 NE   NEDEĽA SVÄTÉHO APOŠTOLA TOMÁŠA – NEDEĽA ANTIPASCHY – 8. deň Päťdesiatnice. (Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup.)
(1. hlas,) 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 14. začalo (Sk 5, 12 – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové čítanie.
 
8 Pon   Pondelok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 9. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. Apoštol na liturgii: 9. začalo (Sk 3, 19 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 6. začalo (2, 1 – 11) = radové čítanie.
 
9 Ut   Utorok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 10. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Eupsychios. Apoštol na liturgii: 10. začalo (Sk 4, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 10. začalo (3, 16 – 21) = radové čítanie.
 
10 Str   Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 11. deň Päťdesiatnice. Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci. Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24) = radové čítanie.
 
11 Štv   Štvrtok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 12. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. Apoštol na liturgii: 12. začalo (Sk 4, 23 – 31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = radové čítanie.
 
12 Pia   Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 13. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. Apoštol na liturgii: 13. začalo (Sk 5, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 17. začalo (5,30b – 6,2) = radové čítanie.
 
13 Sob   Sobota po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 14. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. Apoštol na liturgii: 15. začalo (Sk 5, 21 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 19. začalo (6, 14 – 27) = radové čítanie.
 
14 NE   NEDEĽA MYRONOSIČIEK – 15. deň Päťdesiatnice. (Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios.)
2. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 16. začalo (Sk 6, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 69. začalo (15,43 – 16,8) = radové čítanie.
 
15 Pon   Pondelok po Nedeli myronosičiek – 16. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. Apoštol na liturgii: 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47 – 60) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 13. začalo (4, 46b – 54) = radové čítanie.
 
16 Ut   Utorok po Nedeli myronosičiek – 17. deň Päťdesiatnice. Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia. Apoštol na liturgii: 18. začalo (Sk 8, 5 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 20. začalo (6, 27 – 33) = radové čítanie.
 
17 Str   Streda po Nedeli myronosičiek – 18. deň Päťdesiatnice. Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup. Apoštol na liturgii: 19. začalo (Sk 8, 18 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 21. začalo (6, 35 – 39) = radové čítanie.
 
18 Štv   Štvrtok po Nedeli myronosičiek – 19. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu. Apoštol na liturgii: 20. začalo (Sk 8, 26 – 39) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 22. začalo (6, 40 – 44) = radové čítanie.
 
19 Pia   Piatok po Nedeli myronosičiek – 20. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry. Apoštol na liturgii: 21. začalo (Sk 8,40 – 9,19a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = radové čítanie.
 
20 Sob   Sobota po Nedeli myronosičiek – 21. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Trichinas. Apoštol na liturgii: 22. začalo (Sk 9, 19b – 31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = radové čítanie.
 
21 NE   NEDEĽA O PORAZENOM – 22. deň Päťdesiatnice. (Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy.)
3. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15) = radové čítanie.
 
22 Pon   Pondelok po Nedeli o porazenom – 23. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky. Apoštol na liturgii: 24. začalo (Sk 10, 1 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 24. začalo (6, 56 – 69) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.
 
23 Ut polyjelejný sviatok s bdením Utorok po Nedeli o porazenom – 24. deň Päťdesiatnice. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj. Evanjelium na utierni: Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 25. začalo (Sk 10, 21 – 33) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) =  svätému Jurajovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 25. začalo (7, 1 – 13) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15, 17 – 16, 2) = svätému Jurajovi.

Parémie na večierni: Mich 4, 2f–3b. 5. 6, 1– 5b. 8. 5, 4; Iz 55, 1. 12, 3–4. 55, 2c–3. 7–13; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Polovici Päťdesiatnice.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
24 Str   POLOVICA PÄŤDESIATNICE – jej 25. deň. (Svätý mučeník Sáva Stratilat.) Apoštol na liturgii: 34. začalo (Sk 14, 6b – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 26. začalo (7, 14 – 30) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Markovi.
 
25 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 26. deň. Svätý apoštol a evanjelista Marek. Evanjelium na utierni: Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Markovi.

Apoštol na liturgii: 26. začalo (Sk 10, 34 – 43) = radové čítanie, a 63. začalo (1 Pt 5, 6 – 14) = svätému Markovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 29. začalo (8, 12 – 20) = radové čítanie, a Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = svätému Markovi.
 
26 Pia   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 27. deň. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. Apoštol na liturgii: 27. začalo (Sk 10,44 – 11,10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = radové čítanie.
 
27 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 28. deň. Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. [Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír.] Apoštol na liturgii: 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Simeonovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 31. začalo (8, 31 – 42a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Simeonovi.
 
28 NE   NEDEĽA O SAMARITÁNKE – 29. deň Päťdesiatnice. Posviatok Polovice Päťdesiatnice. (Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.) [Náš otec svätý Cyril, turovský biskup.]
4. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19 – 26. 29 – 30) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 12. začalo (4, 5 – 42) = radové čítanie.
 
29 Pon   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 30. deň. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Jakubovi.
 
30 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 31. deň. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jakubovi.

Apoštol na liturgii: 31. začalo (Sk 12,25 – 13,12) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Jakubovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 33. začalo (8, 51 – 59) = radové čítanie, a Lk 17. začalo (5, 1b – 11) = svätému Jakubovi.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (apríl 2024)

(c) www.grkat.net   31.03.2024   andreios   (doplnené 09.04.2024)

Web Analytics

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Koniec cirkevného a liturgického roka