Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

(s čítaniami na sv. božskú liturgiu)

NOVEMBER 2004

1 Pon Divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. 1 Kor 12,27-13,8a (zač. 153)
Mt 10,1.5-8 (zač. 34b)
2 Ut   Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. 1 Sol 1,6-10 (zač. 263)
Lk 11,1-10 (zač.55)
3 Str   Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo. 1 Sol 2,1-8 (zač. 264)
Lk 11,9-13 (zač. 56)
4 Štv    Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter. 1 Sol 2,9-14
Lk 11,14-23 (zač. 57)
5 Pia   Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. 1 Sol 2,14-19
Lk 11,23-26 (zač. 58)
6 Sob Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. 2 Kor 8,1-5
Lk 8,16-21 (zač. 36)
7 NE   NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 6, evanj. na utierni 1. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. Ef 2, 4-10
Lk 8,26-39 (zač. 38)
8 Pon Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. Hebr 2,2-10
Lk 10,16-21 (zač. 51)
9 Ut   Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.) 1 Sol 3,9-13
Lk 11,34-41 (zač. 60)
10 Str   Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. 1 Sol 4,1-12
Lk 11,42-46 (zač. 61)
11 Štv   Svätí mučeníci Ménas, Viktor, Vincent a Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský. 1 Sol 5,1-8
Lk 11,47-12,1 (zač. 62)
12 Pia
Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha; náš prepodobný otec Níl.
Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením.
Hebr 4,14-5,10
Jn 10,9-16 (zač. 36)
13 Sob Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. Hebr 7,26-8,2
Jn 10,9-16 (zač. 36)
14 NE NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 7, evanj. na utierni 2. Svätý a všechválny apoštol Filip. Ef 2,14-22 + 1 Kor 4,9-16
Lk 8,41-56 (zač. 39) + Jn 1,43-51 (zač. 5)
15 Pon   Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista.* 2 Sol 1,1-10
Lk 12,13-15.22-31 (zač. 65)
16 Ut Svätý apoštol a evanjelista Matúš. 1 Kor 4,9-16  [2 Sol 1,10-2,2]
Mt 9,9-13 (zač. 30)  [Lk 12,42-48 (zač. 68)]
17 Str    Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. 2 Sol 2,1-12
Lk 12,48-59 (zač. 69)
18 Štv   Svätí mučeníci Platón a Roman. 2 Sol 2,13-3,5
Lk 13,1-9 (zač. 70)
19 Pia   Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. 2 Sol 3,6-18
Lk 13,31-35 (zač. 73)
20 Sob    Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup. Gal 1,3-10
Lk 9,37-43 (zač. 46)
21 NE NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 8, evanj. na utierni 3. VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU. Ef 4,1-6 + Hebr 9,1-7
Lk 10,25-37 (zač. 53) + Lk 10,38-42. 11,27-28 (zač. 54)
22 Pon   Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. 1 Tim 1,1-7
Lk 14,12-15 (zač. 75)
23 Ut   Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. 1 Tim 1,8-14
Lk 14,25-35 (zač. 77)
24 Str   Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätá veľkomučenica Katarína; svätý veľkomučeník Merkúr. 1 Tim 1,18-20. 2,8-15
Lk 15,1-10 (zač. 78)
25 Štv   Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup. 1 Tim 3,1-13
Lk 16,1-9 (zač. 80)
26 Pia
Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie.
1 Tim 4,4-8
Lk 16,15-18. 17,1-4 (zač. 82)
27 Sob   Svätý mučeník Jakub Perzský. (Náš prepodobný otec Palladios.)  Gal 3,8-12
Lk 9,57-62 (zač. 49)
28 NE NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 1, evanj. na utierni 4. Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový. (Svätý mučeník Irenarch.) Ef 5,9-19
Lk 12,16-21 (zač. 66)
29 Pon   Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.) 1 Tim 5,1-10
Lk 17,20-25 (zač. 86)
30 Ut Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný.  1 Kor 4,9-16  [1 Tim 5,11-21]
Jn 1,35-51 (zač. 4)  [Lk 17,26-37 (zač. 87)]

* Tento pôst pre gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti nie je záväzný, iba odporúčaný.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš. Čítania: Andrej Škoviera.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:    - veľký sviatok;    - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;    - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;    - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;    - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Poznámka: Čítania sú uvádzané (zatiaľ) len na sv. božskú liturgiu.


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (november 2004)

(c) www.grkat.net   28.11.2004  andreios

NAJ.sk