Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

DECEMBER 2004

Kalendár na november 2004.

 

1 Str   Streda 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. (17. deň filipovky*) Apoštol na liturgii: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11).
Evanjelium na liturgii: Lk 90. začalo (18, 15 – 17. 26 – 30).
2 Štv   Štvrtok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. (18. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 92. začalo (18, 31 – 34).
3 Pia   Piatok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. (19. deň filipovky./) Apoštol na liturgii: 290. začalo (2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18). 
Evanjelium na liturgii: Lk 95. začalo (19, 12 – 28).
4 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský. (20. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2), príp. aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21), príp. aj Mk 21. začalo (5, 24 – 34).
5 NE polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 2, evanj. na utierni 5. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. (21. deň filipovky) Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).
Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17), ako aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 71. začalo (13, 10 – 17), ako aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
6 Pon polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. (22. deň filipovky) Parémie na večierni: Prís 10,7.6. 3,13–16. 8,6.34–35.4.12.14.17.5–9. 1,23. 15,4; Prís 10,31 – 11,2. 4.3.5–12; Múd 4, 7 –15.
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23
7 Ut   Utorok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. (23. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4).
Evanjelium na liturgii: Lk 98. začalo (19, 45 – 48).
8 Str polyjelejný sviatok s bdením Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. (24. deň filipovky) Parémie na večierni: Gn 3, 1 – 5; Est 7, 1 – 10; Jdt 13, 4 – 20.
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56)
Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22 – 31).
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21).
9 Štv   Štvrtok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Patapios. (25. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 300. začalo od polovice (Tít 1,5 – 2,1).
Evanjelium na liturgii: Lk 100. začalo (20, 9 – 18).
10 Pia

šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Piatok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.
[Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.]
(26. deň filipovky)
Apoštol na liturgii: 301. začalo (Tít 1,15 – 2,10), príp. aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 101. začalo (20, 19 – 26), príp. aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
11 Sob   Sobota 28. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. (27. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 218. začalo (Ef 1, 16 – 23).
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
12 NE
NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. Hlas 3, evanj. na utierni 6. (28. deň filipovky)
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (Lk 24, 36 – 53).
Apoštol na liturgii: 257. začalo (Kol 3, 4 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 76. začalo (14, 16 – 24).
13 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. Svätá mučenica Lucia Panna. (29. deň filipovky)
Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.
Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17), prípadne aj 308. začalo (Hebr 3, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19), prípadne aj Lk 102. začalo (20, 27 – 44).
14 Ut   Utorok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. (30. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 310. začalo (Hebr 4, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
15 Str  

šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Streda 29. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry.
ALEBO: Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup.
(31. deň filipovky)
Apoštol na liturgii: 312. začalo (Hebr 5,11 – 6,8), v druhom prípade dobrovoľne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 104. začalo (21, 5 –7. 10 – 11 20 – 24), v druhom prípade dobrovoľne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
16 Štv   Štvrtok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Aggeus. (32. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6).
Evanjelium na liturgii: Lk 107. začalo (21, 28 – 33).
17 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. (33. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 317. začalo (Hebr 7, 18 – 25), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 108. začalo (21,37 – 22,8), prípadne aj Lk 62. začalo (11,47 – 12,1).
18 Sob   Sobota 29. týždňa po Päťdesiatnici a zároveň Sobota pred Kristovým narodením. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. (34. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13), ako aj 205. začalo (Gal 3, 8 – 12).
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29).
19 NE   NEDEĽA 29. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV. Hlas 4, evanj. na utierni 7. (35. deň filipovky) Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17; Dt 10, 14 – 21.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).
Apoštol na liturgii: 328. začalo (Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 - 40).
Evanjelium na liturgii: Mt 1. začalo (1, 1 – 25).
20 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Narodenia Ježiša Krista; svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. (36. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 319. začalo (Hebr 8, 7 – 13), prípadne aj 311. začalo od polovice (Hebr 5, 4 – 10)
Evanjelium na liturgii: Mk 33. začalo (8, 11 – 21), prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41).
21 Ut   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Juliána. (37. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 321. začalo (Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23).
Evanjelium na liturgii: Mk 34. začalo (8, 22 – 26).
22 Str   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá veľkomučenica Anastázia. (38. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18), prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Mk 36. začalo (8, 30 – 34), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
23 Štv   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Desiati svätí mučeníci z Kréty. (39. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mk 39. začalo (9, 10 – 16), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
24 Pia   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. (40. a zároveň posledný deň filipovky) V tento deň je stanovený prísny pôst. Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mich 5, 2 – 4,
na 3. hodinke: Bar 3,36 – 4,4,
na 6. hodinke: Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8–10,
na 9. hodinke: Iz 9, 6 – 7.
Parémie na liturgii s večierňou: Gn 1, 1 – 13; Nm 24, 2–3. 5–9. 17–18; Mich 4, 6–7. 5, 2–4; Iz 11, 1 – 10; Bar 3,36 – 4,4; Dan 2, 31–36. 44–45; Iz 9, 6 – 7; Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8–10.
Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12),
na 3. hodinke: 208. začalo (Gal 3, 23 – 29),
na 6. hodinke: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3),
na 9. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Apoštol na liturgii s večierňou: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12). 
Evanjelium na kráľovských hodinkách: 
na 1. hodinke: Mt 2. začalo (1, 18 – 25),
na 3. hodinke: Lk 5. začalo (2, 1 – 20),
na 6. hodinke: Mt 3. začalo (2, 1 – 12),
na 9. hodinke: Mt 4. začalo (2, 13 – 23).
Evanjelium na liturgii s večierňou: Lk 5. začalo (2, 1 – 20).
25 Sob veľký sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Evanjelium na utierni: Mt 2. začalo (1, 18 – 25).
Apoštol na liturgii: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mt 3. začalo (2, 1 – 12).
26 NEšestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
NEDEĽA 30. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Narodenia Ježiša Krista a zároveň NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. Hlas 5, evanj. na utierni 8.
Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).
Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19), ako aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16).
Evanjelium na liturgii: Lk 91. začalo (18, 18 – 27), ako aj Mt 4. začalo (2, 13 – 23).
27 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan; náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov. [Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa.] Apoštol na liturgii: 329. začalo (Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31), prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5. 47 – 60).
Evanjelium na liturgii: Mk 42. začalo (9,42 – 10,1), prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42).
28 Ut   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. Apoštol na liturgii: 333. začalo (Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25), prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 3 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mk 43. začalo (10, 2 – 12), prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21).
29 Str   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista. Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia. Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18), prípadne aj 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16), prípadne aj Mt 4. začalo (2, 13 – 23).
30 Štv   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska. [Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.] Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27).
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27).
31 Pia   Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista. Apoštol na liturgii: 52. začalo (Jak 2, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Mk 46. začalo (10, 23 – 32).

* Tento pôst pre gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti nie je záväzný, iba odporúčaný.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (december 2004)

(c) www.grkat.net   28.11.2004  andreios

NAJ.sk