Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JANUÁR 2005

Kalendár na december 2004, november 2004.

 

1 Sob veľký sviatok OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA; PAMIATKA NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY. Zároveň Sobota pred Osvietením. Parémie na večierni: Gn 17, 1–2. 4–8. 3. 9–12. 14; Prís 8, 22 – 30; Prís 10, 31– 11,2. 4. 3. 5–12.
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 254. začalo (Kol 2, 8 – 12), ako aj 284. začalo (1 Tim 3,14 – 4,5).
Evanjelium na liturgii: Lk 6. začalo (2, 20–21. 40–52), ako aj Mt 5. začalo (3, 1 – 11).
2 NE   NEDEĽA 31. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Predsviatok Osvietenia a zároveň NEDEĽA PRED OSVIETENÍM.  Hlas 6, evanj. na utierni 9. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).
Apoštol na liturgii: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2)
Evanjelium na liturgii: Mk 1. začalo (1, 1 – 8), prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7).
3 Pon   Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52), prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
4 Ut   Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. Apoštol na liturgii:54. začalo (Jak 3, 1 – 10), prípadne aj 96. začalo (Rim 8, 8 – 14).
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23), prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15).
5 Str   Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika. V tento deň je stanovený prísny pôst. Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.
Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 32),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3 – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7).
Evanjelium na kráľovských hodinkách: 
na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

Parémie na liturgii s večierňou: Gn 1, 1 – 13; Ex 14, 15–18. 21–23. 27–29; Ex 15,22 – 16,1; Joz 3, 7–8. 15–17; 4 Kr 2, 6 – 14; 4 Kr 5, 9 – 14; Iz 1, 16 – 20; Gn 32, 1 – 10; Ex 2, 5 – 10; Sdc 6, 36 – 40; 3 Kr 18, 30 – 39; 4 Kr 2, 19 – 22; Iz 49, 8 – 15.
Apoštol na liturgii s večierňou: 143. začalo (1 Kor 9, 19 – 27).
Evanjelium na liturgii s večierňou: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10; Iz 55, 1 – 13; Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).

6 Štv veľký sviatok SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).
Apoštol na liturgii: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7).
Evanjelium na liturgii: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).
7 Pia  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1–2. 10–12. 2, 6–10), prípadne aj 42. začalo (Sk 19, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12), prípadne aj Jn 3. začalo (1, 29 – 34).
8 Sob   Posviatok Osvietenia a zároveň Sobota po Osvietení. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita. Naša prepodobná matka Dominika. (Prepodobný Emilián Vyznávač.) Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 7. začalo (4, 1 – 11).
9 NE   NEDEĽA 32. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – O ZACHEJOVI. Posviatok Osvietenia a zároveň NEDEĽA PO OSVIETENÍ. Hlas 7, evanj. na utierni 10. Svätý mučeník Polyeukt. Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).
Apoštol na liturgii: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13), ako aj 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15).
Evanjelium na liturgii: Mt 8. začalo (4, 12 – 17), ako aj Lk 94. začalo (19, 1 – 10).
10 Pon   Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.) Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21 – 3,9), prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1 – 8).
11 Ut  polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15), prípadne aj 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22).
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30), prípadne aj Mk 55. začalo (12, 18 – 27).
12 Str
Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana.
Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37).
13 Štv   Posviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5), prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39).
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38 – 44), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
14 Pia  
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Odovzdanie sviatku Bohozjavenia.
ALEBO: Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska.
[AK SA BERIE 2. MOŽNOSŤ: 
Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.
Evanjelium na utierni: Mt 34. začalo od polovice (10, 1 – 8).]
Apoštol na liturgii: BUĎ: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10). ALEBO: 131. začalo (Kor).
Evanjelium na liturgii: BUĎ: Mk 58. začalo (13, 1 – 8). ALEBO: Mt 104. začalo (25, 1 – 13).
15 Sob  
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Sobota pred Nedeľou o mýtnikovi a farizejovi. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. 
(Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.)
Apoštol na liturgii: 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 88. začalo (18, 2 – 8), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
16 NE   NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI – začiatok predpôstneho obdobia. Hlas 8, evanj. na utierni 11. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15).
Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14).
17 Pon polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. (Predpôstne obdobie.) Voľnica. Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
18 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok pred Nedeľou o márnotratnom synovi – predpôstne obdobie. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. Voľnica. Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).
19 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda pred Nedeľou o márnotratnom synovi – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Voľnica. Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
20 Štv polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. (Predpôstne obdobie.) Voľnica. Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
21 Pia   Piatok pred Nedeľou o márnotratnom synovi – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätý mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.) Voľnica. Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9), prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12).
22 Sob   Sobota pred Nedeľou o márnotratnom synovi – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. (Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel.) Voľnica. Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9), prípadne aj 290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 – 9).
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,46 – 21,4), prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15).
23 NE   NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI – predpôstne obdobie. Hlas 1, evanj. na utierni 1. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).
Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20).
Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32).
24 Pon   Pondelok pred Mäsopôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. Apoštol na liturgii: 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10).
Evanjelium na liturgii: Mk 49. začalo (11, 1 – 11).
25 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. (Predpôstne obdobie.) Parémie na večierni: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10, 31–32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12–16. 7, 30. 8, 2–4. 7–9. 17–18. 21. 9, 1–5. 10–11. 14; Múd 4, 7 – 15.
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11), prípadne aj 72. začalo (1 Jn 3, 11 – 20).
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16), prípadne aj Mk 64. začalo (14, 10 – 42).
26 Str   Streda pred Mäsopôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6).
Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1).
27 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. (Predpôstne obdobie.) Parémie na večierni: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10, 31–32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12–16. 7, 30. 8, 2–4. 7–9. 17–18. 21. 9, 1–5. 10–11. 14; Prís 29, 2 + Múd 4, 1. 14. 6, 11. 17–18. 21–23. 7, 15–16. 21–22. 26–27. 29. 10, 9–10. 12. 7, 30. 2, 1. 10–17. 19–22. 15, 1. 16, 13 + Prís 3, 34.
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2), prípadne aj 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21).
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16), prípadne aj Mk 66. začalo (15, 1 – 15).
28 Pia  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok pred Mäsopôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. Apoštol na liturgii: 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
29 Sob   Sobota pred Mäsopôstnou nedeľou – Prvá zádušná sobota – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28), ako aj 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36), ako aj Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
30 NE polyjelejný sviatok s bdením MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie. Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Hlas 2, evanj. na utierni 2. Parémie na večierni: Dt 1, 8–11. 15–17; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).
Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2), ako aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46), ako aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).
31 Pon  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok pred Syropôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15), prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,7).
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40. 22, 7–39), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5 – 8).

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (január 2005)

(c) www.grkat.net   30.12.2004  andreios

NAJ.sk