Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

FEBRUÁR 2005

Kalendár na január 2005, december 2004, november 2004.

 

1 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok pred Syropôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista; svätý mučeník Tryfón. Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10), prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39).
Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39–42. 45b–71. 23,1), prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21).
2 Str veľký sviatok STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Parémie na večierni k tomuto dňu: Ex 12, 51. 13, 1–3. 10–12. 14–16; Iz 6, 1 – 12; Iz 19, 1. 3–5. 12. 16. 19–21.
Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32).
Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26. 
Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40).
Parémia na večierni k nasledujúcemu dňu: Joel 3, 12 – 21.
3 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. (Predpôstne obdobie.) Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25), prípadne aj 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14).
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 2–34. 44–56), prípadne aj Lk 8. začalo (2, 25 – 38).
4 Pia   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. (Predpôstne obdobie.) V tento deň liturgia obsahujúca premenenie nebýva – je to aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17.
Parémia na večierni k nasledujúcemu dňu: Zach 8, 19 – 23.
5 Sob   Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Sobota pred Syropôstnou nedeľou, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) a Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
6 NE   SYROPÔSTNA NEDEĽA. Hlas 3, evanj. na utierni 3. Posledný deň predpôstneho obdobia. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4).
Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21).
7 Pon   Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu – začiatok Veľkého pôstu, teda Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. Veľmi prísny pôst. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20.
8 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu – 2. deň Štyridsiatnice. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat; svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1,19 – 2,3.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33.
9 Str   Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Nikefor. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 3 – 11.
Parémie večer na liturgii vopredposvätených darov: Gn 1,24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22.
10 Štv   Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Charalampés. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11 – 21.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18.
11 Pia   Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14.
Parémie večer na liturgii vopredposvätených darov: Gn 2,20 – 3,20; Prís 3, 19 – 34.
12 Sob
Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. (Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.) Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
13 NE   NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU, teda NEDEĽA ORTODOXIE, čiže pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a úctyhodných ikon. Hlas 4, evanj. na utierni 4. 7. deň Štyridsiatnice. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 329. začalo od polovice (Hebr 11, 24–26. 32–40. 12, 1–2).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Jn 5. začalo (1, 43 – 51).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.
14 Pon  
polyjelejný sviatok s bdením
Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. A BUĎ: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov.
ALEBO: Náš prepodobný otec Auxencius.
ALEBO: Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.
Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 4,2 – 5,7.
AK SA BERIE 1. MOŽNOSŤ:
Parémie večer na liturgii vopredposvätených darov: Gn 3, 21 – 4, 7; Prís 3,34 – 4,22.
Apoštol večer na LVPD: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium večer na LVPD: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
[INAK večiereň s uvedenými parémiami.]
15 Ut   Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Onezim. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 7 – 16.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15.
16 Str   Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25.
Parémie večer na LVPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5,15 – 6,3.
17 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20.
18 Pia   Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14.
Parémie večer na LVPD: Gn 5,32 – 6,8; Prís 6,20 – 7,1.
19 Sob   Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) a Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
20 NE   NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU. Hlas 5, evanj. na utierni 5. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup. 14. deň Štyridsiatnice. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12).
21 Pon   Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 8, 13 – 9, 7.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 6, 9 – 22; Prís 8, 1 – 21.
22 Ut   Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 9,9 – 10,4.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 7, 1 – 5; Prís 8,32 – 9,11.
23 Str   Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20.
Parémie na LVPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18; Iz 40, 1–3. 9. 41, 17–18. 45, 8. 48, 20–21. 54, 1; Mal 3, 1 + Mk 1, 2 + Mal 3, 1–3. 5–7. 12. 18. 17. 4, 4–6; Múd 4, 7. 16–17. 19–20. 5, 1–7.
Apoštol na LVPD: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15).
Evanjelium na LVPD: Mt 40. začalo (11, 2 – 15).
24 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Aliturgický deň.
Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30).
Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 7,11 – 8,3; Prís 10, 1 – 22.
25 Pia   Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 19. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 13, 2 – 13.
Parémie večer na LVPD: Gn 8, 4 – 21; Prís 10,31 – 11,12.
26 Sob   Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu – Tretia zádušná sobota – 20. deň Štyridsiatnice. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 325. začalo (Hebr 10, 32 – 38) a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 8. začalo (2, 14 – 17) a Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
27 NE   NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA. Hlas 6, evanj. na utierni 6. 21. deň Štyridsiatnice. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1).
28 Pon   Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 14, 24 – 32.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 8,21 – 9,7; Prís 11,19 – 12,6.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (február 2005)

(c) www.grkat.net   29.01.2005  andreios

NAJ.sk