Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

MAREC 2005

Kalendár na február 2005január 2005, december 2004, november 2004.

 

1 Ut   Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 23. deň Štyridsiatnice. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 25, 1 – 9. 
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22.
2 Str   Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 24. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 26,21 – 27,9.
Parémie večer na liturgii vopredposvätených darov: Gn 9,18 – 10,1; Prís 12,23 – 13,9.
3 Štv   Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 25. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 28, 14 – 22. 
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 10,32 – 11,9; Prís 13,20 – 14,6.
4 Pia   Piatok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 26. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 29, 13 – 23.
Parémie večer na liturgii vopredposvätených darov: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26.
5 Sob   Sobota štvrtého týždňa Veľkého pôstu – Štvrtá zádušná sobota – 27. deň Štyridsiatnice. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 313. začalo (Hebr 6, 9 – 12) a 163. začalo (1 Kor 15, 47 – 57).
Evanjelium na liturgii: Mk 31. začalo (7, 31 – 37) a Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
6 NE   NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU, teda pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík. Hlas 7, evanj. na utierni 7. 28. deň Štyridsiatnice.  Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) a 229. začalo (Ef 5, 9 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mk 40. začalo (9, 17 – 31) a Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).
7 Pon   Pondelok piateho týždňa Veľkého pôstu – 29. deň Štyridsiatnice. Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 37,33 – 38,6.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 13, 12 – 18; Prís 14,27 – 15,4.
8 Ut   Utorok piateho týždňa Veľkého pôstu – 30. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 40, 18 – 31.
Parémie na liturgii vopredposvätených darov: Gn 15, 1 – 15; Prís 15, 7 – 19; Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.
9 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Streda piateho týždňa Veľkého pôstu – 31. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey. Aliturgický deň.
Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19). 
Parémia na 6. hodinke: Iz 41, 4 – 14.
Parémie na liturgii vopredposvätených darov: Gn 17, 1 – 9; Prís 15,20 – 16,9.
Apoštol na LVPD: 331. začalo (Hebr 12, 1 – 10).
Evanjelium na LVPD: Mt 80. začalo (20, 1 – 16).
10 Štv   Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu – deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho – 32. deň Štyridsiatnice. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 42, 5 – 16.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 18, 20 – 33; Prís 16,17 – 17,17.
11 Pia   Piatok piateho týždňa Veľkého pôstu – 33. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 45, 11 – 17.
Parémie večer na liturgii vopredposvätených darov: Gn 22, 1 – 18; Prís 17,17 – 18, 5.
12 Sob   Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu, teda Akatistová sobota – 34. deň Štyridsiatnice. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 322. začalo (Hebr 9, 24 – 28) a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mk 35. začalo (8, 27 – 31) a Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).
13 NE   NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU, teda pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej. Hlas 8, evanj. na utierni 8. 35. deň Štyridsiatnice. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) a 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Mk 47. začalo (10, 32b – 45) a Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
14 Pon   Pondelok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 36. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 48,17 – 49,4.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 27, 1 – 41; Prís 19, 16 – 25.
15 Ut   Utorok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 37. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 49, 6 – 10.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 31, 3 – 16; Prís 21, 3 – 21.
16 Str   Streda šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 38. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 58, 1 – 11.
Parémie večer na LVPD: Gn 43, 26–31. 45, 1–16; Prís 21,23 – 22,4.
17 Štv   Štvrtok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 39. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 65, 8 – 16.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 46, 1 – 7; Prís 23,15 – 24,5.
18 Pia   Piatok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – posledný deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup. Aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 66, 10 – 24.
Parémie večer na LVPD: Gn 49,33 – 50,26; Prís 31, 8 – 32.
19 Sob   SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 333. začalo od polovice (Hebr 12,28 – 13,8).
Evanjelium na liturgii: Jn 39. začalo (11, 1 – 45).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 49, 1–2. 8–12; Sof 3, 14 – 19; Zach 9, 9 – 15.
20 NE   KVETNÁ NEDEĽA. Evanjelium na utierni: Mt 83. začalo (21, 1–11. 15–17).
Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 247. začalo (Fil 4, 4 – 9). 
Evanjelium na liturgii: Jn 41. začalo (12, 1 – 18).
21 Pon   SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK. Aliturgický deň.
Evanjelium na utierni: Mt 84. začalo (21, 18 – 43).
Parémia na 6. hodinke: Ez 1, 1 – 20. 
Parémie večer na LVPD: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12. 
Evanjelium večer na LVPD: Mt 98. začalo (24, 3 – 35).
22 Ut   SVÄTÝ A VEĽKÝ UTOROK. Aliturgický deň.
Evanjelium na utierni: Mt 90. začalo (22,16 – 23,39).
Parémia na 6. hodinke: Ez 1,21 – 2,1.
Parémie večer na LVPD: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22.
Evanjelium večer na LVPD: Mt 102. začalo (24,36 – 26,2).
23 Str   SVÄTÁ A VEĽKÁ STREDA. Aliturgický deň.
Evanjelium na utierni: Jn 41. začalo od polovice (12, 17 – 50).
Parémia na 6. hodinke: Ez 2,3 – 3,1. 
Parémie večer na LVPD: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10.
Evanjelium večer na LVPD: Mt 108. začalo (26, 6 – 16).
24 Štv   SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK. Evanjelium na utierni: Lk 108. začalo od polovice ().
Parémia na 1. hodinke: Jer 11, 18 – 12, 5. 9–11. 14–15.
Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1–23. 42, 1–5; Iz 50, 4 – 11; Gn 28, 10 – 17; Ez 43, 27 – 44, 4; Prís 9, 1 – 11.
Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 149. zač (1 Kor 11, 23 – 32).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 107. začalo (Mt 26, 1–20. + Jn 13, 3–17 + Mt 26, 21– 39 + Lk 22, 43–44 + Mt 26,40 – 27,2).
Evanjelium na umývaní nôh: Jn 44. začalo (13, 1 – 11); Jn 45. začalo (13, 12 – 17).
25 Pia veľký sviatok SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK. ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE. Evanjeliá na utierni svätých strastí: Jn 46. začalo (13,31 – 18,1); Jn 58. začalo (18, 1 – 28); Mt 109. začalo (26, 57 – 75); Jn 59. začalo (18,28 – 19,16); Mt 111. začalo (27, 3 – 32); Mk 67. začalo (15, 16 – 32); Mt 113. začalo (27, 33 – 54); Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) + Lk 111. začalo (23, 32 – 49); Jn 61. začalo (19, 25 – 37); Mk 69. začalo (15, 43 – 47); Jn 62. začalo (19, 38 – 42); Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Zach 11, 10 – 13.
na 3. hodinke: Iz 50, 4 – 11.
na 6. hodinke: Iz 52,13 – 54,1.
na 9. hodinke: Jer 11, 18–23. 12, 1–5. 9–11. 14–15.
Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 215. začalo od polovice (Gal 6, 14 – 18).
na 3. hodinke: 88. začalo od polovice (Rim 5, 6 – 11).
na 6. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
na 9. hodinke: 324. začalo (Hebr 10, 19 – 31).
Evanjelium na kráľovských hodinkách: 
na 1. hodinke: Mt 110. začalo (27, 1 – 56).
na 3. hodinke: Mk 67. začalo (15, 16 – 41).
na 6. hodinke: Lk 111. začalo (23, 32 – 49).
Na 9. hodinke: Jn 59. začalo (18,28 – 19,37).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: Ex 33, 11 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52,13 – 54,1; Ex 3, 1 – 8; Prís 8, 22 – 30.
Apoštol na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) a 125. začalo (1 Kor 1,18 – 2,2).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: Lk 3. začalo (1, 24 – 38) a Mt 110. začalo (Mt 27, 1 – 38 + Lk 23, 39 – 43 + Mt 27, 39 – 54 + Jn 19, 31 – 37 + Mt 27, 55 – 61).
26 Sob   SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA. Parémia na jeruzalemskej utierni: Ez 37, 1 – 14. 
Apoštol na jeruzalemskej utierni: 133. začalo (1 Kor 5, 6–8 + Gal 3, 13–14).
Evanjelium na jeruzalemskej utierni: Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 12; Jon 1,1 – 4,11; Joz 5, 10 – 15; Ex 13,20 – 14,32 + 15, 1–19; Sof 3, 8 – 15; 1 Kr 17, 8 – 23; Iz 61,10 – 62,5; Gn 22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63,11 – 64,5; Jer 31, 31 – 34; Dan 3, 1–56 + 57–88.
Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 91. začalo (Rim 6, 3 – 11)
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 115. začalo (28, 1 – 20).
27 NE   SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY – začiatok Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Jn 1. začalo (1, 1 – 17).
Evanjelium na večierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 25).
28 Pon   PONDELOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 2. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26).
Evanjelium na liturgii: Jn 2. začalo (1, 18 – 28).
29 Ut   UTOROK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 3. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 4. začalo (Sk 2, 14 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).
30 Str   STREDA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 4. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 5. začalo (Sk 2, 22 – 36).
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51).
31 Štv   ŠTVRTOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 5. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 6. začalo (Sk 2, 38 – 43).
Evanjelium na liturgii: Jn 8. začalo (3, 1 – 15).

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (marec 2005)

(c) www.grkat.net   27.02.2005  andreios

NAJ.sk