Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

APRÍL 2005

Kalendár na marec 2005, staršie kalendáre.

 

1 Pia   PIATOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 6. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 7. začalo (Sk 3, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Jn 7. začalo (2, 12 – 22).
2 So   SOBOTA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 7. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 8. začalo (Sk 3, 11 – 16).
Evanjelium na liturgii: Jn 11. začalo (3, 22 – 33).
3 NE   NEDEĽA SVÄTÉHO APOŠTOLA TOMÁŠA – 8. deň Päťdesiatnice. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).
Apoštol na liturgii: 14. začalo (Sk 5, 12 – 20).
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo ( 20, 19 – 31).
4 Pon   Pondelok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 9. deň Päťdesiatnice. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley. Apoštol na liturgii: 9. začalo (Sk 3, 19 – 26).
Evanjelium na liturgii: Jn 6. začalo ( 2, 1 – 11).
5 Ut   Utorok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 10. deň Päťdesiatnice. Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. Apoštol na liturgii: 10. začalo (Sk 4, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Jn 10. začalo (3, 16 – 21).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 1. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10, 31–32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12–16. 7, 30. 8, 2–4. 7–9. 17–18. 21. 9, 1–5. 10–11. 14; Prís 29, 2 + Múd 4, 1. 14. 6, 11. 17–18. 21–23. 7, 15–16. 21–22. 26–27. 29. 10, 9–10. 12. 7, 30. 2, 1. 10–17. 19–22. 15, 1. 16, 13 + Prís 3, 34.
6 Str  
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 11. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov. ALEBO: Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22) a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24) a Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22).
Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24).
7 Štv   Štvrtok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 12. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup. Apoštol na liturgii: 12. začalo (Sk 4, 23 – 31).
Evanjelium na liturgii: Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
8 Pia   Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 13. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. Apoštol na liturgii: 13. začalo (Sk 5, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 17. začalo (5,30 b – 6,2).
9 Sob   Sobota po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 14. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Eupsychios. Apoštol na liturgii: 15. začalo (Sk 5, 21 – 33).
Evanjelium na liturgii: Jn 19. začalo (6, 14 – 27).
10 NE   NEDEĽA MYRONOSIČIEK – 15. deň Päťdesiatnice. (Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.) Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 16. začalo (Sk 6, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mk 69. začalo (15,43 – 16,8).
11 Pon   Pondelok po Nedeli myronosičiek – 16. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. Apoštol na liturgii: 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5. 47 – 60).
Evanjelium na liturgii: Jn 13. začalo (4, 46b – 54).
12 Ut   Utorok po Nedeli myronosičiek – 17. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. Apoštol na liturgii: 18. začalo (Sk 8, 5 – 17).
Evanjelium na liturgii: Jn 20. začalo (6, 27 – 33).
13  Str   Streda po Nedeli myronosičiek – 18. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. Apoštol na liturgii: 19. začalo (Sk 8, 18 – 25).
Evanjelium na liturgii: Jn 21. začalo (6, 35 – 39).
14  Štv   Štvrtok po Nedeli myronosičiek – 19. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios. Apoštol na liturgii: 20. začalo (Sk 8, 26 – 39).
Evanjelium na liturgii: Jn 22. začalo (6, 40 – 44).
15  Pia   Piatok po Nedeli myronosičiek – 20. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. Apoštol na liturgii: 21. začalo (Sk 8,40 – 9,19).
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54).
16  Sob   Sobota po Nedeli myronosičiek – 21. deň Päťdesiatnice. Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia. Apoštol na liturgii: 22. začalo (Sk 9, 19b – 31).
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
17  NE   NEDEĽA O PORAZENOM – 22. deň Päťdesiatnice. (Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup.) Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42).
Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15).
18  Pon   Pondelok po Nedeli o porazenom – 23. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu. Apoštol na liturgii: 24. začalo (Sk 10, 1 – 16).
Evanjelium na liturgii: Jn 24. začalo (6, 54 – 69).
19 Ut   Utorok po Nedeli o porazenom – 23. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry. Apoštol na liturgii: 25. začalo (Sk 10, 21 – 33).
Evanjelium na liturgii: Jn 25. začalo (7, 1 – 13).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Mich 4, 2–3. 5. 6, 2–5. 8. 5,4; Iz 55,1. 12, 3–4. 55, 2–3. 6–13; Prís 9, 1 – 11.
20 Str   POLOVICA PÄŤDESIATNICE – jej 25. deň. (Náš prepodobný otec Teodor Trichinas.) Apoštol na liturgii: 34. začalo (Sk 14, 6b – 18).
Evanjelium na liturgii: Jn 26. začalo (7, 14 – 30).
21 Štv   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 26. deň. Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy. Apoštol na liturgii: 26. začalo (Sk 10, 34 – 43).
Evanjelium na liturgii: Jn 29. začalo (8, 12 – 20).
22 Pia   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 27. deň. Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky. Apoštol na liturgii: 27. začalo (Sk 10,44 – 11,10).
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.
23 Sob polyjelejný sviatok s bdením Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 28. deň. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj. Evanjelium na utierni: Lk 63. začalo (12, 2 – 12).
Apoštol na liturgii: 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 31. začalo (8, 31 – 42) a Jn 52. začalo (15, 17 – 16, 2).
24 NE   NEDEĽA O SAMARITÁNKE. A posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 29. deň. (Svätý mučeník Sáva Stratilat.) Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).
Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19 – 26).
Evanjelium na liturgii: Jn 12. začalo (4, 5 – 42).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13.
25 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 30. deň. Svätý apoštol a evanjelista Marek. Evanjelium na utierni: Lk 50. začalo (10, 1 – 21).
Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17) a 63. začalo (1 Pt 5, 6 – 14).
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51) a Mk 23. začalo (6, 7 – 13).
26 Ut   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 31. deň. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. Apoštol na liturgii: 31. začalo (Sk 12,25 – 13,12).
Evanjelium na liturgii: Jn 33. začalo (8, 51 – 59).
27 Str  
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice – jej 32. deň. (A BUĎ: Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. ALEBO: Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír.) Apoštol na liturgii: 32. začalo (Sk 13, 13 – 24).
Evanjelium na liturgii: Jn 18. začalo (6, 5 – 14).
28 Štv   Štvrtok po Nedeli o Samaritánke – 33. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. ALEBO: Náš otec svätý Cyril, turovský biskup. Apoštol na liturgii: 35. začalo (Sk 14, 21 – 27).
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9).
29 Pia   Piatok po Nedeli o samaritánke – 34. deň Päťdesiatnice. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. Apoštol na liturgii: 36. začalo (Sk 15, 5 – 34).
Evanjelium na liturgii: Jn 37. začalo (10, 17 – 28).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13.
30 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Sobota po Nedeli o samaritánke – 35. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 37. začalo (Sk 15, 35 – 41) a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 38. začalo (10, 27 – 38) a Lk 17. začalo (5, 2 – 11).

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (apríl 2005)

(c) www.grkat.net   30.03.2005  andreios

NAJ.sk