Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

MÁJ 2005

Kalendár na apríl 2005, staršie kalendáre.

 

1 NE   NEDEĽA O SLEPOM – 36. deň Päťdesiatnice. (Svätý prorok Jeremiáš.) Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).
Apoštol na liturgii: 38. začalo (Sk 16, 16 – 34).
Evanjelium na liturgii: Jn 34. začalo (9, 1 – 38).
2 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok po Nedeli o slepom – 37. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Atanáz Veľký. Apoštol na liturgii: 39. začalo (Sk 17, 1 – 15), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Jn 40. začalo (11, 47 – 57), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.
3 Ut  
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Utorok po Nedeli o slepom – 38. deň Päťdesiatnice. A BUĎ:  Svätí mučeníci Timotej a Maura. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28).
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28) a 334. začalo (Hebr 13, 7 –16).
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36) a Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

4 Str   Odovzdanie sviatku Svätej Paschy – 39. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 41. začalo (Sk 18, 22 – 28).
Evanjelium na liturgii: Jn 43. začalo (12, 36 – 47).
Parémie ne večierni k nasledujúcemu dňu: Iz 2, 2 – 3; Iz 62,10 – 63,3. 7–9; Zach 14, 4. 8–11.
5 Štv   PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE – 40. deň Päťdesiatnice. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 12).
Evanjelium na liturgii: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).
6 Pia   Posviatok Nanebovstúpenia – 41. deň Päťdesiatnice. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Jn 47. začalo (14, 1 – 11), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
7 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Nanebovstúpenia – 42. deň Päťdesiatnice. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa. (Svätý mučeník Akakios.) Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12), prípadne aj 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24).
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21), prípadne aj Jn 60. začalo (19, 6-11. 13-20. 25-28. 30b-35).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17; Dt 10, 14 – 21; 1 Jn 3,21 – 4,6a; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4, 20– 5,5.
8 NE  polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO KONCILU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO SNEMU – 43. deň Päťdesiatnice. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic. Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).
Apoštol na liturgii: 44. začalo (Sk 20, 16-18. 28-36) a 68. začalo (1 Jn 1, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Jn 56. začalo (17, 1 – 13) a Jn 61. začalo (19, 25-27. 21, 24-25).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15.
9 Pon  
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Posviatok Nanebovstúpenia – 44. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. ALEBO: Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 45. začalo (Sk 21, 8 – 14).
Evanjelium na liturgii: Jn 49. začalo (14,27b – 15,7).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Jn 3,21 – 4,6a; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4, 20– 5,5.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 45. začalo (Sk 21, 8 – 14) a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Jn 49. začalo (14,27b – 15,7) a Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Jn 3,21 – 4,6a; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4, 20– 5,5.

10 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Nanebovstúpenia – 45. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Šimon Horlivec. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 46. začalo (Sk 21, 26 – 32) a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16).
Evanjelium na liturgii: Jn 53. začalo (16, 2 – 13) a Mt 56. začalo (13, 55 – 58).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 3. možnosť: Dt 1, 8 – 17; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9.
11 Str  

polyjelejný sviatok s bdením
polyjelejný sviatok s bdením
Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice.
A BUĎ: Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios.
ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
ALEBO: Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský pomocný biskup.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) a Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Ak sa berie 3. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) a Mt 11. začalo (5, 14 – 19).

12 Štv   Posviatok Nanebovstúpenia – 47. deň Päťdesiatnice. Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 48. začalo (Sk 25, 13 – 19), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Jn 55. začalo (16, 23b – 33), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).
13  Pia   Odovzdanie sviatku Pánovho Nanebovstúpenia – 48. deň Päťdesiatnice. (Svätá mučenica Glykéria.) Apoštol na liturgii: 50. začalo (Sk 27, 1 – 44).
Evanjelium na liturgii: Jn 57. začalo (17, 18 – 26).
14  Sob   Piata zádušná sobota – 49. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 51. začalo (Sk 28, 1 – 31) a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17).
Evanjelium na liturgii: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) a Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Nm 11, 16–17. 24–29; Joel 2, 23 – 32; Ez 36, 24 – 28.
15  NE   NEDEĽA SVÄTEJ PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA.  Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).
Apoštol na liturgii: 3. začalo (Sk 2, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 27. začalo (7, 37-52. 8, 12).
16  Pon   Posviatok Päťdesiatnice – Pondelok Svätého Ducha. Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 9 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 75. začalo (18, 10 – 20).
17  Ut   Posviatok Päťdesiatnice. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. (Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.) Apoštol na liturgii: 79. začalo (Rim 1, 1-7. 13-17).
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,13). 
18  Str   Posviatok Päťdesiatnice. Svätý mučeník Teodot z Ankyry. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci; sedem svätých panien. Apoštol na liturgii: 80. začalo (Rim 1, 18 – 27).
Evanjelium na liturgii: Mt 12. začalo (5, 20 – 26).
19 Štv   Posviatok Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. Apoštol na liturgii: 81. začalo (Rim 1,28 – 2,9).
Evanjelium na liturgii: Mt 13. začalo (5, 27 – 32).
20 Pia   Posviatok Päťdesiatnice. Svätý mučeník Tallelaios. Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29).
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Kr 8, 22-23. 27-30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16.
21 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Odovzdanie sviatku Päťdesiatnice. Svätí veľkí králi a rovnoapoštoli Konštantín a Helena. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12) a 49. začalo (Sk 27, 1 – 5).
Evanjelium na liturgii: Mt 15. začalo (5, 42 – 48) a Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.
22 NE   NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Hlas 8, evanj. na utierni 1. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).
Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38. 19, 27–30).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.
23 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa. ALEBO: Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup.
Začiatok pôstu k sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla, teda petro-pavlovského pôstu, ktorý však nie je záväzný.
Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 104. začalo (25, 1 – 13).
Apoštol na liturgii: 208. začalo (Gal 3, 23 – 29), prípadne aj 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18).
Evanjelium na liturgii: Lk 33. začalo (), prípadne aj Mt 19. začalo (6, 31–34. 7, 9–11).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18).
Evanjelium na liturgii: Mt 19. začalo (6, 31–34. 7, 9–11).

24 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. ALEBO: Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12), prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Iz 40, 1-3. 9. 41, 17-18. 45, 8. 48, 20-21. 54,1; Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3, 1-3. 5-7. 12. 18. 17. 4, 4-6; Múd 4, 7. 16-17. 19-20. 5, 1-7.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Iz 40, 1-3. 9. 41, 17-18. 45, 8. 48, 20-21. 54,1; Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3, 1-3. 5-7. 12. 18. 17. 4, 4-6; Múd 4, 7. 16-17. 19-20. 5, 1-7.

25 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30).
Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15 ), prípadne aj 87. začalo (Rim 4, 13 – 25).
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15), prípadne aj Mt 23. začalo (7, 21 – 23).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Ex 19, 10 – 19; 1 Sam 21, 2 – 7; 1 Kr 17, 2 – 16.
26 Štv polyjelejný sviatok s bdením Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 23. začalo (6, 55 – 58).
Apoštol na liturgii: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32).
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54).
27 Pia Posviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Terapont. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 90. začalo (Rim 5,17 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 31. začalo (9, 14 – 17).
28 Sob   Posviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 84. začalo (Rim 3, 19 – 26).
Evanjelium na liturgii: Mt 20. začalo (7, 1 – 8).
29 NE   NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 1, evanj. na utierni 2. Posviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.)
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).
Apoštol na liturgii: 81. začalo od polovice (Rim 2, 10 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 9. začalo (4, 18 – 23).
30 Pon   Posviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 94. začalo (Rim 7, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Mt 34. začalo (9,36 – 10,8).
31 Ut   Posviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 35. začalo (10, 9 – 15).

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (máj 2005)

(c) www.grkat.net   30.04.2005  andreios

NAJ.sk