Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚN 2005

Kalendár na máj 2005, staršie kalendáre.

 

1 Str   Posviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha – preklad z nasledujúceho dňa. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.*) Apoštol na liturgii: 96. začalo (Rim 8, 2 – 13).
Evanjelium na liturgii: Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
2 Štv   Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27).
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Jn 4, 9 – 16; Iz 12, 1b – 6; Iz 49, 8 – 10.
3 Pia polyjelejný sviatok s bdením Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18), prípadne aj 101. začalo (Rim 9, 6 – 19).
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17), prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32 – 36. 11,1).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. + 3, 5. 12–13. 15. 19. 21– 23. 25–26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64 + 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. + 5, 19. 21.
4 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. (Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.) (Obdobie petro-pavlovského pôstu.)
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27).
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11), prípadne 85. začalo (Rim 3,28 – 4,3).
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27), prípadne aj Mt 24. začalo (7,24 – 8,4).
5 NE   NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 2, evanj. na utierni 3. A BUĎ: Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. ALEBO: Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 88. začalo (Rim 5, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 18. začalo (6, 22 – 33).
6 Pon   Pondelok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 102. začalo (Rim 9, 18 – 33).
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15).
7 Ut   Utorok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 104. začalo (Rim 10,11 – 11,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 41. začalo (11, 16 – 20).
8 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 4. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 105. začalo (Rim 11, 2b – 12), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 42. začalo (11, 20 – 26), prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31).
9 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 106. začalo (Rim 11, 13 – 24), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).
10 Pia   Piatok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 107. začalo (Rim 11, 25 – 36).
Evanjelium na liturgii: Mt 44. začalo (12, 1 – 8).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Pt 1, 3 – 9; 1 Pt 1, 13 – 19; 1 Pt 2, 11 – 24c.
11 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19–26. 29–30), prípadne aj 92. začalo (Rim 6, 11 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21), prípadne aj Mt 26. začalo (8, 14 – 23).
12 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 3, evanj. na utierni 4. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
13  Pon   Pondelok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 109. začalo (Rim 12, 4–5. 15–21).
Evanjelium na liturgii: Mt 45. začalo (12, 9 – 13).
14  Ut   Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 114. začalo (Rim 14, 9 – 18), prípadne aj 57. začalo (Jak 5, 10 – 20).
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30 ), prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22 – 30).
15  Str   Streda 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 117. začalo (Rim 15, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 48. začalo (12, 38 – 45).
16  Štv   Štvrtok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.  (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 118. začalo (Rim 15, 17 – 29).
Evanjelium na liturgii: Mt 49. začalo (12,46 – 13,3).
17  Pia   Piatok 5. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. ALEBO: Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 120. začalo (Rim 16, 1 – 16), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 50. začalo (13, 4 – 9), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 120. začalo (Rim 16, 1 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 50. začalo (13, 4 – 9).

18  Sob   Sobota 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Leontios.  (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 97. začalo (Rim 8, 14 – 21), prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Júd 1, 1 – 10; Júd 1, 11 – 16; Júd 1, 17 – 25.
19 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 4, evanj. na utierni 5. Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.  (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).
Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10) a 77. začalo (Júd 1, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1) a Jn 48. začalo od polovice (14, 21 – 24).
20 Pon   Pondelok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.  (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 121. začalo (Rim 16, 17 – 24).
Evanjelium na liturgii: Mt 51. začalo (13, 10 – 23).
21 Ut   Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Julián Tarzský.  (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 122. začalo (1 Kor 1, 1 – 9), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 52. začalo (13, 24 – 30), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
22 Str   Streda 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.  (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 127. začalo (1 Kor 2,9b – 3,8).
Evanjelium na liturgii: Mt 53. začalo (13, 31 – 36).
23 Štv   Štvrtok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Agripína.  (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 129. začalo (1 Kor 3, 18 – 23).
Evanjelium na liturgii: Mt 54. začalo (13, 36 – 43).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 17, 15-17. 19 + 18, 11-14 + 21, 1-2. 4-8; Sdc 13, 2-8. 13-14. 17-18.21; Iz 40, 1-3. 9 + 41, 17d-18 + 45,8 + 48, 20b-21b + 54,1.
24 Pia veľký sviatok NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA.  (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 3. začalo (1, 24 – 25. 57 – 68. 76. 80).
Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4).
Evanjelium na liturgii: Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80).
25 Sob   Sobota 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Febrónia.  (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 100. začalo (Rim 9, 1 – 5), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 32. začalo (9, 18 – 26), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
26 NE   NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 5, evanj. na utierni 6. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.  (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14).
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8).
27 Pon Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 134. začalo (1 Kor 5,9 – 6,11), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 56. začalo (13, 54 – 58), prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
28 Ut  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.  (Posledný deň petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 136. začalo (1 Kor 6,20b – 7,12), prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,7).
Evanjelium na liturgii: Mt 57. začalo (14, 1 – 13), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10,1. 5 – 8).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Pt 1, 3 – 9; 1 Pt 1, 13 – 19; 1 Pt 2, 11 – 24c.
29 Str veľký sviatok SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI HLAVNÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL. (Cirkevne prikázaný sviatok.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 193. začalo (2 Kor 11,22 – 12,9).
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 19).
30 Štv šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov. Apoštol na liturgii: 138. začalo (1 Kor 7, 24 – 35), prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 61. začalo (15, 12 – 21), prípadne aj Mk 12. začalo (3, 13 – 19).

* Petro-pavlovský pôst pre gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti nie je záväzný.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (jún 2005)

(c) www.grkat.net   31.05.2005  andreios

NAJ.sk