Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚL 2005

Kalendár na jún 2005, staršie kalendáre.

 

1 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7), prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a).
Evanjelium na liturgii: Mt 63. začalo (15, 29 – 31), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 28, 10 – 17; Ez 43, 27 – 44, 4a; Prís 9, 1 – 11.
2 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo ( Lk 1, 39–49. 56).
Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7), prípadne aj 108. začalo (Rim 12, 1 – 3).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28), prípadne aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1).
3 NE   NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 6, evanj. na utierni 7.  Svätý mučeník Hyacint. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).
Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35).
4 Pon   Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu.


Apoštol na liturgii: 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18), prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6).
Evanjelium na liturgii: Mt 65. začalo (16, 1 – 6), prípadne aj Mt 21. začalo (7, 12 – 21).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5, 15 – 6, 3b; Múd 4, 7 – 15.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15.
5 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia)
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Náš prepodobný otec Atanáz Atoský.
ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2), prípadne aj 144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23), prípadne aj Mt 66. začalo (16, 6 – 12).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19).
6 Str   Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Sisoés Veľký. Apoštol na liturgii: 145. začalo (1 Kor 10, 12 – 22).
Evanjelium na liturgii: Mt 68. začalo (16, 20 – 24).
7 Štv   Štvrtok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík. Apoštol na liturgii: 147. začalo (1 Kor 10,28 – 11,7).
Evanjelium na liturgii: Mt 69. začalo (16, 24 – 28).
8 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Prokop. Apoštol na liturgii: 148. začalo (1 Kor 11, 8 – 22), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 71. začalo (17, 10 – 18), prípadne aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1).
9 Sob   Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup. Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37).
Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5, 15 – 6, 3b; Múd 4, 7 – 15.
10 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 7, evanj. na utierni 8. A BUĎ: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. – polyelejný sviatok bez bdenia. ALEBO: Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. ALEBO: Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).
Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18) a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14 – 22) a Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Ak sa berie 2. alebo 3. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).
Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14 – 22).

11 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia; odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena. Apoštol na liturgii: 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 74. začalo (18, 1 – 10), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
12 Ut   Utorok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. Apoštol na liturgii: 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26).
Evanjelium na liturgii: Mt 76. začalo (18, 18–22. 19,1. 13–15).
13 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 9. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi; náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. ALEBO: Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 154. začalo (1 Kor 13,4 – 14,5), prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 80. začalo (20, 1 – 16), prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 154. začalo (1 Kor 13,4 – 14, 5).
Evanjelium na liturgii: Mt 80. začalo (20, 1 – 16).

14  Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila; svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita. Apoštol na liturgii: 155. začalo (1 Kor 14, 6 – 19), prípadne aj 154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 – 14,5).
Evanjelium na liturgii: Mt 81. začalo (20, 17 – 28), prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Kr 8, 22–23. 27–30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16.
15  Pia polyjelejný sviatok s bdením Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19).
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
16 Sob   Sobota 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci. Apoštol na liturgii: 113. začalo (Rim 14, 6 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mt 64. začalo (15, 32 – 39).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 1. možnosť: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21; Jób 2, 1 – 10; Múd 5, 1 – 13; Sir 2, 6 – 13.
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 2. možnosť: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21.
17 NE
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. PAMIATKA SVÄTÝCH OTCOV ŠIESTICH EKUMENICKÝCH SNEMOV. Hlas 8, evanj. na utierni 9. Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup. ALEBO: NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. PAMIATKA SVÄTÝCH OTCOV ŠIESTICH EKUMENICKÝCH SNEMOV. Hlas 8, evanj. na utierni 9. (Svätá veľkomučenica Marína.) Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Jn 56. začalo (17, 1 – 13) a Lk 67. začalo (12, 32 – 40).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).
Apoštol na liturgii: 128. začalo (1 Kor 3, 9 – 17) a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 59. začalo (14, 22 – 34) a Jn 56. začalo (17, 1 – 13).
18 Pon   Pondelok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Hyacint z Amastridy. Svätý mučeník Emilián. Apoštol na liturgii: 159. začalo (1 Kor 15, 12 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 84. začalo (21, 18 – 22).
19 Ut   Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios. Apoštol na liturgii: 161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38).
Evanjelium na liturgii: Mt 85. začalo (21, 23 – 27).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Kr 17, 1 – 24; 1 Kr 18, 1. 17–42. 45–46. 19, 1–16; 1 Kr 19, 19–21 + 2 Kr 2, 1. 6–14.
20 Str polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny prorok Eliáš. Evanjelium na utierni: Lk 14. začalo (4, 22b – 30).
Apoštol na liturgii: 57. začalo (Jak 5, 10 – 20).
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30).
21 Štv   Štvrtok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel. Apoštol na liturgii: 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mt 88. začalo (21, 43 – 46).
22 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna; návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka. Apoštol na liturgii: 169. začalo (2 Kor 1, 12 – 20), prípadne aj 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12).
Evanjelium na liturgii: Mt 91. začalo (22, 23 – 33), prípadne aj Lk 34. začalo (8, 1 – 3).
23 Sob   Sobota 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. Apoštol na liturgii: 119. začalo (Rim 15, 30 – 33).
Evanjelium na liturgii: Mt 73. začalo (17,24 – 18,4).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

24 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 1, evanj. na utierni 10.  A BUĎ: Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14 – 23), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) a 99. začalo (Rim 8, 28 – 39).
Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14 – 23) a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).

25 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.)


Evanjelium na utierni: Mt 56. začalo (13, 54 – 58).
Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31), prípadne aj 171. začalo (2 Kor 2, 4 – 15).
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21), prípadne aj Mt 94. začalo (23, 13 – 22).
26 Ut   Utorok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva. Apoštol na liturgii: 172. začalo (2 Kor 2,14 – 3,3).
Evanjelium na liturgii: Mt 95. začalo (23, 23 – 28).
27 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. ALEBO: Streda 11. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10), prípadne aj 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2), prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mt 96. začalo (23, 29 – 39).

28 Štv   Štvrtok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. Apoštol na liturgii: 175. začalo (2 Kor 4, 1 – 6).
Evanjelium na liturgii: Mt 99. začalo (24, 13 – 28).
29 Pia   Piatok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik. Apoštol na liturgii: 177. začalo (2 Kor 4, 13 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mt 100. začalo (24, 27–33. 42–51).
30 Sob   Sobota 11. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. Apoštol na liturgii: 123. začalo (1 Kor 1, 3 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mt 78. začalo (19, 3 – 12).
31 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 2, evanj. na utierni 11.  Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža; svätý a spravodlivý Eudokim. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 77. začalo (18, 23 – 35), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (júl 2005)

(c) www.grkat.net   30.06.2005  andreios

NAJ.sk