Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

AUGUST 2005

Kalendár na júl 2005, staršie kalendáre.

 

1 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pondelok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža; siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar.
Začiatok pôstu k sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky, teda uspenského pôstu, ktorý však nie je záväzný.
Apoštol na posvätení vody: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na posvätení vody: Jn 14. začalo (5, 1 – 4).
Apoštol na liturgii: 179. začalo (2 Kor 5, 10 – 15), prípadne aj 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) a 330. začalo (Hebr 11, 33 – 12,2a).
Evanjelium na liturgii: Mk 2. začalo (1, 9 – 15), prípadne aj Jn 60. začalo (19, 6b–11. 13–20. 25–28. 30b–35) a Mt 38. začalo (10, 32–36. 11,1).
2 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 180. začalo (2 Kor 5, 5 – 21), prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7, 5. 7, 47–60).
Evanjelium na liturgii: Mk 3. začalo (1, 16 – 22), prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42).
3 Str   Streda 12. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 182. začalo (2 Kor 6, 11 – 16a).
Evanjelium na liturgii: Mk 4. začalo (1, 23 – 28).
4 Štv   Štvrtok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 183. začalo (2 Kor 7, 1b – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 5. začalo (1, 29 – 35).
5 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista; svätý mučeník Eusignios. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 184. začalo (2 Kor 7, 10 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mk 9. začalo (2, 18 – 22).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Ex 24, 12 – 18; Ex 33, 11–23. 34, 4b–6. 8; 1 Kr 19, 3b–9a. 11–13a. 15–16.
6 Sob veľký sviatok SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 45. začalo (9, 28 – 36).
Apoštol na liturgii: 65. začalo (2 Pt 1, 10 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 70. začalo (17, 1 – 9).
7 NE   NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 3, evanj. na utierni 1. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý prepodobný mučeník Domécius. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).
Apoštol na liturgii: 158. začalo (1 Kor 15, 1 – 11), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 79. začalo (19, 16 – 26), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
8 Pon   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 186. začalo (2 Kor 8, 7 – 15).
Evanjelium na liturgii: Mk 11. začalo (3, 6 – 12).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Sk 1, 15 – 26; 1 Jn 3,21 – 4,6a; 1 Jn 4, 11 – 16.
9 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý apoštol Matej. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26), prípadne aj 187. začalo (2 Kor 8,16 – 9,5).
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6), prípadne aj Mk 12. začalo (3, 13 – 19).
10 Str   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 189. začalo (2 Kor 9,12 – 10,7).
Evanjelium na liturgii: Mk 13. začalo (3, 20 – 27).
11 Štv   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Euplos. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 190. začalo (2 Kor 10, 7 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mk 14. začalo (3, 28 – 35).
12 Pia   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač (pamiatka preložená z nasledujúceho dňa). (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 192. začalo (2 Kor 11, 5 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mk 15. začalo (4, 1 – 9).
13 Sob   Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mt 90. začalo (22, 15 – 22).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15.
14  NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia

polyjelejný sviatok (bez bdenia)
NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 4, evanj. na utierni 2. A BUĎ: Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky; svätý prorok Micheáš.
ALEBO:
Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena.
(Posledný deň uspenského pôstu.)
Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).
Apoštol na liturgii: 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24).
Evanjelium na liturgii: Mt 87. začalo (21, 33 – 42).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).
Apoštol na liturgii: 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 87. začalo (21, 33 – 42) a Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11.

15  Pon veľký sviatok ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. (Prikázaný sviatok.) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa hlavný slúžiaci rozhodne konať bdenie: Dt 4,1. 6–7. 9–15; Dt 5, 1–7. 9–10. 23–26. 28. 6, 1–5. 13. 18; 1 Kr 8, 22–23. 27–30.

16 Ut  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola. (Svätý mučeník Diomédes.) Ak sa hlavný slúžiaci rozhodol nekonať bdenie:
Apoštol na liturgii: 196. začalo (2 Kor 12,20 – 13,2), prípadne aj 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) alebo 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 17. začalo (4, 24 – 34), prípadne aj Lk 48. začalo od polovice (9, 51–56. 10, 22–24).

Ak sa hlavný slúžiaci rozhodol konať bdenie:
Evanjelium na utierni: Lk 48. začalo od polovice (9, 51–56. 10, 22–24).
Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) alebo 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo od polovice (9, 51–56. 10, 22–24).

17 Str   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Myrón. Apoštol na liturgii: 197. začalo (2 Kor 13, 3 – 13).
Evanjelium na liturgii: Mk 18. začalo (4, 35 – 41).
18 Štv   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätí mučeníci Flórus a Laurus. Apoštol na liturgii: 198. začalo (Gal 1, 1 – 10), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mk 19. začalo (5, 1 – 20), prípadne aj Lk 63. začalo (12, 2 – 12).
19 Pia   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci. Apoštol na liturgii: 201. začalo (Gal 2, 6 – 10), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mk 20. začalo (5, 22–24. 5,35 – 6,1), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
20 Sob   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Samuel. Apoštol na liturgii: 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5).
Evanjelium na liturgii: Mt 93. začalo (23, 1 – 12).
21 NE   NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 5, evanj. na utierni 3. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý apoštol Tadeáš. (Svätá mučenica Bassa.) Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4).
Evanjelium na liturgii: Mt 89. začalo (22, 1 – 14).
22 Pon   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. Svätý mučeník Lupus – pamiatka preložená z nasledujúceho dňa. (Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup – pamiatka preložená z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 202. začalo (Gal 2, 11 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mk 21. začalo (5, 24b – 34).
23 Ut   Odovzdanie sviatku Zosnutia našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Apoštol na liturgii: 204. začalo (Gal 2,21 – 3,7).
Evanjelium na liturgii: Mk 22. začalo (6, 1 – 7).
24 Str   Streda 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eutychés. Apoštol na liturgii: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22).
Evanjelium na liturgii: Mk 23. začalo (6, 7 – 13).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.
25 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia

polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Štvrtok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja; svätý apoštol Títus.
ALEBO: Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 208. začalo (Gal 3,23 – 4,5), prípadne aj 300. začalo (Tít 1, 1–4. 2,15 – 3,3. 3, 12–13. 15).
Evanjelium na liturgii: Mk 25. začalo (6, 30 – 45), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 69. začalo (16, 24 – 28).

26 Pia   Piatok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Adrián a Natália. Apoštol na liturgii: 210. začalo (Gal 4, 8 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mk 26. začalo (6, 45 – 53).
27 Sob   Sobota 15. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Pimen. Apoštol na liturgii: 132. začalo (1 Kor 4,16 – 5,5), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 97. začalo (24, 1 – 13), prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 4. možnosť: Múd 5,15 – 6,3a; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

28 NE  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 6, evanj. na utierni 4. 
A BUĎ: Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky.
ALEBO: Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup.
ALEBO: Svätý mučeník Gebre Michal, etiópsky presbyter.
ALEBO: Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú vo vzdialených jaskyniach.
Ak sa berie 1. alebo 2. alebo 3. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15).
Evanjelium na liturgii: Mt 92. začalo (22, 35 – 46).

Ak sa berie 4. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 92. začalo (22, 35 – 46) a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Iz 40, 1–3. 9abcde. 41, 17d–18d. 45,8abcd. 48, 20b–21b. 54,1; Mal 3, 1–3. 5–7a. 12a. 17–18. 22–24; Múd 4,16 – 5,7.

29 Pon veľký sviatok SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. * Evanjelium na utierni: Mt 57. začalo (14, 1 – 13).
Apoštol na liturgii: 33. začalo (Sk 13, 25 – 32).
Evanjelium na liturgii: Mk 24. začalo (6, 14 – 30).
30 Ut   Utorok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia. Apoštol na liturgii: 212. začalo (Gal 5, 11 – 21). 
Evanjelium na liturgii: Mk 28. začalo (7, 5 – 16).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11. 
31 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Chalkopratii. Posledný deň cirkevného roka. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).
Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7), prípadne aj 214. začalo (Gal 6, 2 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28), prípadne aj Mk 29. začalo (7, 14 – 24).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Iz 61, 1 – 9; Lv 26, 3–12. 14–17. 19–20. 22. 33. 40–41; Múd 4, 7 – 15.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

 * Na deň 29. augusta bol omylom správcom stránky (nie autorom kalendára) dopísaný pôst - na tento deň platí len zdržanlivosť od mäsa; za nedopatrenie sa ospravedlňujem autorovi i návštevníkom stránky. (andreios)

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (august 2005)

(c) www.grkat.net   28.08.2005  andreios

NAJ.sk