Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

SEPTEMBER 2005

Kalendár na august 2005, staršie kalendáre.

 

1 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Začiatok indiktu, to jest nového cirkevného roka. Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén. Svätý mučeník Aitalas. Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ. Svätí mučeníci Kallist, Evod a Hermogenés, rodní bratia. Spravodlivý Jozue, Nunov syn. Evanjelium na utierni: z chrámového sviatku.
Apoštol na liturgii: 282. začalo (1 Tim 2, 1 – 7), prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) a 216. začalo (Ef 1, 1 – 9).
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) a Mk 30. začalo (7, 24 – 30).
2 Pia   Piatok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 217. začalo (Ef 1, 7 – 17), prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39).
Evanjelium na liturgii: Mk 32. začalo (8, 1 – 10), prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7).
3 Sob   Sobota 16. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého. Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 101. začalo (24, 34 – 44), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
4 NE   NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 7, evanj. na utierni 5. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).
Apoštol na liturgii: 181. začalo (2 Kor 2, 1 – 10), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 105. začalo (25, 14 – 30), prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
5 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. Apoštol na liturgii: 219. začalo (Ef 1,22 – 2,3), prípadne aj 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20).
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52), prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39).
6 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) Apoštol na liturgii: 222. začalo (Ef 2,19 – 3,7), prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23), prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21).
7 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 17. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky; svätý mučeník Sózont. Apoštol na liturgii: 223. začalo (Ef 3, 8 – 21), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 23 – 26), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11.
8 Štv veľký sviatok NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).
9 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.) Apoštol na liturgii: 226. začalo (Ef 4, 17 – 25), prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31).
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12), prípadne aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21).
10 Sob   Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Zároveň Sobota pred Povýšením úctyhodného a životodarného Kríža. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9), prípadne aj 156. začalo (1 Kor 14, 20 – 25).
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1), prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13).
11 NE   NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – zároveň Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného Kríža. Hlas 8, evanj. na utierni 6. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).
Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) a 182. začalo od polovice (2 Kor 6, 16b – 7,1), prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) a Mt 62. začalo (15, 21 – 28), prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11).
12 Pon   Odovzdanie sviatku Narodenia našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Apoštol na liturgii: 227. začalo (Ef 4, 25 – 32), prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 10. začalo (3, 19 – 22), prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Kr 8, 22–23. 27–30; Prís 3, 19 – 34; Prís 9, 1 – 11.

13 Ut  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník. Apoštol na liturgii: 230. začalo (Ef 5, 20 – 26), prípadne aj 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4).
Evanjelium na liturgii: Lk 11. začalo (3,23 – 4,1), prípadne aj Mt 67. začalo (16, 13 – 18).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Ex 15,22 – 16,1; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16.

14 Str veľký sviatok POVÝŠENIE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM. Pôstny deň.

Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28b – 36).
Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24).
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6–11. 13–20. 25–28. 30b–35).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. + 3, 5. 12–13. 15. 19. 21– 23. 25–26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64 + 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. + 5, 19. 21.

15 Štv
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Posviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža.
A BUĎ: Svätý veľkomučeník Nikita.
ALEBO: Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 232. začalo (Ef 5,33 – 6,9), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22), prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22a).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27)
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11), prípadne aj 232. začalo (Ef 5,33 – 6,9).
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27), prípadne aj Lk 13. začalo (4, 16 – 22a).

16 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. Apoštol na liturgii: 234. začalo (Ef 6, 18 – 24), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22 – 30), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
17 Sob   Posviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža – zároveň sobota po tomto sviatku. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29), prípadne aj 162. začalo (1 Kor 16, 39 – 45).
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30), prípadne aj Lk 15. začalo (4, 31 – 36).
18 NE   NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža – zároveň nedeľa po tomto sviatku. Hlas 1, evanj. na utierni 7. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).
Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) a 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) a Lk 17. začalo (5, 1 – 11).
19 Pon   Posviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. Apoštol na liturgii: 235. začalo (Flp 1, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Lk 16. začalo (4, 38 – 44).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

20 Ut  
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Posviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. 
A BUĎ:
Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. 
ALEBO: Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 236. začalo (Flp 1, 8 – 14), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 18. začalo (5, 12 – 16), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na liturgii: Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
Apoštol na liturgii: 236. začalo (Flp 1, 8 – 14), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 18. začalo (5, 12 – 16), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).

21 Str   Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Apoštol na liturgii: 237. začalo (Flp 1, 12 – 20).
Evanjelium na liturgii: Lk 21. začalo (5, 33 – 39).
22 Štv   Štvrtok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie – pamiatka preložená z predchádzajúceho dňa. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.) Apoštol na liturgii: 238. začalo (Flp 1, 20b – 27a), prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6).
Evanjelium na liturgii: Lk 23. začalo (6, 12 – 19), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 1 – 9).
23 Pia šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Piatok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Apoštol na liturgii: 239. začalo (Flp 1,27 – 2,4), prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4,22b – 31).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 19), prípadne aj Lk 2. začalo (1, 5 – 25).
24 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. Apoštol na liturgii: 164. začalo (1 Kor 15,58 – 16,3), prípadne aj 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15).
Evanjelium na liturgii: Lk 19. začalo (5, 17 – 26), prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13).
25 NE   NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 2, evanj. na utierni 8. Naša prepodobná matka Eufrozína. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).
Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9).
Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4,21 – 5,5.

26 Pon polyjelejný sviatok s bdením Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 12 – 19).
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25–27. 21, 24–25).
27 Ut   Utorok 20. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. ALEBO: Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera. Apoštol na liturgii: 242. začalo (Flp 2, 16b – 23).
Evanjelium na liturgii: Lk 27. začalo (6, 37 – 45).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

28 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. ALEBO: Streda 20. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý Václav, český knieža. ALEBO: Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).
Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15), prípadne aj 243. začalo (Flp 2, 24 – 30).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23), prípadne aj Lk 28. začalo (6,46 – 7,1).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 243. začalo (Flp 2, 24 – 30).
Evanjelium na liturgii: Lk 28. začalo (6,46 – 7,1).

Ak sa berie 3. možnosť:
Apoštol na liturgii: 243. začalo (Flp 2, 24 – 30), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 28. začalo (6,46 – 7,1), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

29 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník. Apoštol na liturgii: 244. začalo (Flp 3, 1 – 8), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 31. začalo (7, 17 – 30), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
30 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska.

Apoštol na liturgii: 245. začalo (Flp 3, 8b – 19), prípadne aj 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24).
Evanjelium na liturgii: Lk 32. začalo (7, 31 – 35), prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

Nedeľné hlasy a evanjeliá doplnil: andreios.

 

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (september 2005)

(c) www.grkat.net   02.09.2005  andreios

NAJ.sk