Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

OKTÓBER 2005

Kalendár na september 2005, staršie kalendáre.

 

1 So veľký sviatok PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).
Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).
Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7), prípadne aj 21. začalo od polovice (Sk 9, 10 – 19).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28), prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21).

2 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 3, evanj. na utierni 9. Svätý hieromučeník Cyprián; svätá mučenica Justína. (Svätý Andrej, blázon pre Krista.) Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).
Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19), prípadne aj 280. začalo (1 Tim 1, 12 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 30. začalo (7, 11 – 16), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
3 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. Apoštol na liturgii: 248. začalo (Flp 4, 10 – 23), prípadne aj 40. začalo (Sk 17, 16 – 34).
Evanjelium na liturgii: Lk 33. začalo (7, 36 – 50), prípadne aj Mt 55. začalo (13, 44 – 54).
4 Ut   Utorok 21. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. ALEBO: Náš prepodobný otec František Assiský. Apoštol na liturgii: 249. začalo (Kol 1, 1–2. 7–11).
Evanjelium na liturgii: Lk 34. začalo (8, 1 – 3).
5 Str   Streda 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Charitína. Apoštol na liturgii: 251. začalo (Kol 1, 18 – 23).
Evanjelium na liturgii: Lk 37. začalo (8, 22 – 25).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Jn 1, 1 – 9; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25.

6 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a slávny apoštol Tomáš. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16), prípadne aj 252. začalo (Kol 1, 24 – 29).
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31), prípadne aj Lk 41. začalo (9, 7 – 11).
7 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. Apoštol na liturgii: 253. začalo (Kol 2, 1 – 7), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 42. začalo (9, 12b – 18), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
8 Sob   Sobota 21. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Pelágia. Apoštol na liturgii: 174. začalo (2 Kor 3, 12 – 18).
Evanjelium na liturgii: Lk 22. začalo (6, 1 – 10).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Jn 1, 1 – 9; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25.

9 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 21. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 4, evanj. na utierni 10. Svätý apoštol Jakub Alfejov. (Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia.) Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).
Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16).
Evanjelium na liturgii: Lk 35. začalo (8, 5 – 15) a Lk 51. začalo (10, 16 – 21).
10 Pon   Pondelok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. Apoštol na liturgii: 255. začalo (Kol 2, 13 – 20).
Evanjelium na liturgii: Lk 43. začalo (9, 18 – 22).
11 Ut   Utorok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup. Apoštol na liturgii: 256. začalo (Kol 2,20 – 3,3), prípadne aj 20. začalo (Sk 8, 26 – 39).
Evanjelium na liturgii: Lk 44. začalo (9, 23 – 27), prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15).
12 Str   Streda 22. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik. Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov. ALEBO: Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 259. začalo (Kol 3,17 – 4,1), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 47. začalo (9, 45 – 50), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 259. začalo (Kol 3,17 – 4,1).
Evanjelium na liturgii: Lk 47. začalo (9, 45 – 50).

13 Štv   Štvrtok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika. Apoštol na liturgii: 260. začalo (Kol 4, 2 – 9).
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo (9, 49 – 56).
14 Pia

šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Piatok 22. týždňa po Päťdesiatnici. 
A BUĎ:
Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. 
ALEBO:
Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 261. začalo (Kol 4, 10 – 18).
Evanjelium na liturgii: Lk 50. začalo (10, 1 – 15).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 261. začalo (Kol 4, 10 – 18), prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Lk 50. začalo (10, 1 – 15), prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) alebo Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

15 Sob   Sobota 22. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Eutymios Nový. Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie. Apoštol na liturgii: 178. začalo (2 Kor 5, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 29. začalo (7, 1b – 10).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8 – 11. 15 – 17a; Dt 10, 14 – 21.

16 NE   NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. PAMIATKA OTCOV SVÄTÉHO SIEDMEHO EKUMENICKÉHO SNEMU. Hlas 5, evanj. na utierni 11.  Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Lk 83. začalo (16, 19 – 31) a Jn 56. začalo (17, 1 – 13).
17 Pon   Pondelok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky. Apoštol na liturgii: 262. začalo (1 Sol 1, 1 – 5).
Evanjelium na liturgii: Lk 52. začalo (10, 22 – 24).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Jn 1, 1 – 9; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25.

18 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia)  Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 260. začalo od polovice (Kol 4, 5–9. 14. 18), prípadne aj 263. začalo (1 Sol 1, 6 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21), prípadne aj Lk 55. začalo (11, 1 – 10).
19 Str
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Streda 23. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. ALEBO: Náš prepodobný otec Ján Rilský.


Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 264. začalo (1 Sol 2, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Lk 56. začalo (11, 9 – 13).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 264. začalo (1 Sol 2, 1 – 8), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 56. začalo (11, 9 – 13), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

20 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Artemios. Apoštol na liturgii: 265. začalo (1 Sol 2, 9 – 14), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 57. začalo (11, 14 – 23), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
21 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

Apoštol na liturgii: 266. začalo (1 Sol 2, 14 – 19), prípadne aj 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 58. začalo (11, 23 – 26), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
22 Sob   Sobota 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu. Apoštol na liturgii: 185. začalo (2 Kor 8, 1 – 5), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
23 NE šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 6, evanj. na utierni 1. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).
Apoštol na liturgii: 220. začalo (Ef 2, 4 – 10), prípadne aj 200. začalo (Gal 1, 11 – 19).
Evanjelium na liturgii: Lk 38. začalo (8, 26 – 39), prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58).
24 Pon   Pondelok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Aretas a spoločníci. Apoštol na liturgii: 267. začalo (1 Sol 2,20 – 3,8), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 59. začalo (11, 29 – 33), prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36. 11, 1).
25 Ut   Utorok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. Apoštol na liturgii: 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13), prípadne aj 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13).
Evanjelium na liturgii: Lk 60. začalo (11, 34 – 41), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Iz 63, 15–19. 64, 1–4c. 7 – 8; Jer 2, 2 – 12; Múd 4, 7 – 15.

26 Str polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.

Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
Apoštol na liturgii: 331. začalo od polovice (Hebr 12, 6–13. 25–27) a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 27. začalo (8, 23 – 27) a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
27 Štv   Štvrtok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida. Apoštol na liturgii: 271. začalo (1 Sol 5, 1 – 8), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 62. začalo (11,47 – 12,1), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b.

28 Pia

šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Piatok 24. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky.
ALEBO: Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 272. začalo (1 Sol 5, 9–13. 24–28).
Evanjelium na liturgii: Lk 63. začalo (12, 2 – 12).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 104. začalo ().
Apoštol na liturgii: 272. začalo (1 Sol 5, 9–13. 24–28), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 63. začalo (12, 2 – 12), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

29 Sob polyjelejný sviatok s bdením BUĎ: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu. ALEBO: Sobota 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 191. začalo (2 Kor 11, 1 – 6).
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

30 NE   NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Hlas 7, evanj. na utierni 2. Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).
Apoštol na liturgii: 221. začalo (Ef 2, 14 – 22).
Evanjelium na liturgii: Lk 39. začalo (8, 41 – 56).
31 Pon   Pondelok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach. Apoštol na liturgii: 274. začalo (2 Sol 1, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 65. začalo (12, 13–15. 22b–31).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

Nedeľné hlasy a evanjeliá doplnil: andreios.

 

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (október 2005)

(c) www.grkat.net   30.09.2005  andreios

NAJ.sk