Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

NOVEMBER 2005

Kalendár na október 2005, staršie kalendáre.

 

1 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 274. začalo od polovice (2 Sol 1,10b – 2,2), prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a).
Evanjelium na liturgii: Lk 68. začalo (12, 42 – 48), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8).
2 Str   Streda 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. Apoštol na liturgii: 275. začalo (2 Sol 2, 1 – 12), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 69. začalo (12, 48b – 59), prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
3 Štv   Štvrtok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo. Apoštol na liturgii: 276. začalo (2 Sol 2,13 – 3,5), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 70. začalo (13, 1 – 9), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
4 Pia   Piatok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter. Apoštol na liturgii: 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 73. začalo (13, 31 – 35), prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).
5 Sob   Sobota 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. Apoštol na liturgii: 199. začalo (Gal 1, 3 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 46. začalo (9, 37 – 43).
6 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 8. hlas, 3. utierňové evanjelium. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 224. začalo (Ef 4, 1 – 6), prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 53. začalo (10, 25 – 37), prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12).
7 Pon   Pondelok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. Apoštol na liturgii: 278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7), prípadne aj 213. začalo (Gal 7,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 75. začalo (14, 12 – 15), prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Joz 5, 13 – 16; Sdc 6, 2a. 7. 11–24; Iz 14, 7 – 20.

8 Ut polyjelejný sviatok s bdením Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. Evanjelium na utierni: Mt 52. začalo (13, 24 – 30).
Apoštol na liturgii: 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21).
9 Str   Streda 26. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.) Apoštol na liturgii: 281. začalo (1 Tim 1, 18–20. 2, 8–15).
Evanjelium na liturgii: Lk 78. začalo (15, 1 – 10).
10 Štv   Štvrtok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. Apoštol na liturgii: 283. začalo (1 Tim 3, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Lk 80. začalo (16, 1 – 9).
11 Pia   Piatok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský. Apoštol na liturgii: 285. začalo (1 Tim 4, 4–8. 16), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 82. začalo (16, 15–18. 17, 1–4), prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36. 11,1) a Mt 10. začalo (4, 25 – 5, 12).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 1. možnosť: Prís 3, 13 – 16; Múd 4, 7 – 20; Múd 5, 1 – 5.

12 Sob polyjelejný sviatok s bdením

šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
BUĎ: Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.
ALEBO: Sobota 26. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha; náš prepodobný otec Níl.
Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6).
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12), prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6).
Evanjelium na liturgii: Lk 49. začalo (9, 57 – 62), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Prvá: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Druhá: 10, 31–32. 11,2. 10,2. 11,7. 19. 13,2. 9. 15,2. 14,33. 22,12 + Múd 6, 12–16. 7,30. 8, 2–4. 7–8. 21. 9, 1–5. 10–11. 14; Tretia: Prís 29,2 + Múd 4,1. 14. 6,11. 17–18. 21–23. 7, 15–16. 21–22. 26–27. 29. 10,9. 10–12. 7,30. 2,1. 10–17. 19–22. 15,1. 16,13 + Prís 3, 34.

13 NE polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 1. hlas, 4. utierňové evanjelium. Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.

Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 9 – 19) a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 66. začalo (12, 16 – 21) a Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11.

14 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a znamenitý apoštol Filip. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16), prípadne aj 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Jn 5. začalo (1, 43 – 51), prípadne aj Lk 86. začalo (17, 20 – 25).
15 Ut   Utorok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista, teda filipovky, ktorá však nie je záväzná. Apoštol na liturgii: 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 87. začalo (17, 26 – 37), prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11.

16 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol a evanjelista Matúš. (2. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16), prípadne aj 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11).
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13), prípadne aj Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30).
17 Štv   Štvrtok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. (3. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21), prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 92. začalo (18, 31 – 34), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8).
18 Pia   Piatok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman. (4. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18).
Evanjelium na liturgii: Lk 95. začalo (19, 12 – 28).
19 Sob   Sobota 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. (5. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 19 – 21).
20 NE   NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.2. hlas, 5. utierňové evanjelium. Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. (Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup.) (6. deň filipovky)Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).
Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10b – 17), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 71. začalo (13, 10 – 17), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Ex 40, 1–5. 9–10. 16. 34–35; 1 Kr 7, 51. 8, 1. 3–7. 9–11; Ez 43,27 – 44,4a.

21 Pon veľký sviatok VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU. (7. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).
Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).
22 Ut   Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. (8. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4), prípadne aj posledná časť 302. začala (Flm 1, 1 – 25).
Evanjelium na liturgii: Lk 98. začalo (19, 45 – 48), prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15).
23 Str   Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. (9. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 299. začalo (2 Tim 4, 9 – 22), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Lk 99. začalo (20, 1 – 8), prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47).
24 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr. (10. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 300. začalo od polovice (Tít 1,5 – 2,1), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 100. začalo (20, 9 – 18), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
25 Pia   Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup. (11. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 301. začalo (Tít 1,15 – 2,10), prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) a 246. začalo (Flp 3,20 – 4,3).
Evanjelium na liturgii: Lk 101. začalo (20, 19 – 26), prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) a Mt 11. začalo (5, 14 – 19).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 1. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

26 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie.
ALEBO: Sobota 28. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.
(12. deň filipovky)
Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 63. začalo (12, 2 – 12).
Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10), prípadne aj 218. začalo (Ef 1, 16 – 23).
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2), prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 218. začalo (Ef 1, 16 – 23).
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40).

27 NE   NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI (čítania liturgie sú však z 30. nedele). 3. hlas, 6. utierňové evanjelium. Svätý mučeník Jakub Perzský. Náš prepodobný otec Palladios. (13. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).
Apoštol na liturgii: 258. začalo (Kol 3, 12 – 16), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 91. začalo (18, 18 – 27), prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7).
28 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový. (Svätý mučeník Irenarch.) (14. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 308. začalo (Hebr 3, 5 – 11), prípadne aj 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18).
Evanjelium na liturgii: Lk 102. začalo (20, 27 – 44), prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31).
29 Ut   Utorok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.) (15. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 310. začalo (Hebr 4, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11.

30 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný. (16. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 9. začalo (4, 18 – 23).
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16), prípadne aj 312. začalo (Hebr 5,11 – 6,8).
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51), prípadne aj Lk 104. začalo (21, 5–7. 10–11. 20–24).

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (november 2005)

(c) www.grkat.net   31.10.2005  andreios

NAJ.sk