Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

DECEMBER 2005

Kalendár na november 2005, staršie kalendáre.

 

1 Štv   Štvrtok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. (17. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6).
Evanjelium na liturgii: Lk 107. začalo (21, 28 – 33).
2 Pia   Piatok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. (18. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 317. začalo (Hebr 7, 18 – 25).
Evanjelium na liturgii: Lk 108. začalo (21,37 – 22,8 ).
3 Sob   Sobota 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. (19. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13).
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29).
4 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 29. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 4. hlas, 7. utierňové evanjelium. Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský. (20. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).
Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) – teda z 28. nedele, – prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Lk 85. začalo (17, 12 – 19), prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15.

5 Pon polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. (21. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 –15.

6 Ut polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. (22. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
7 Str   Streda 30. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. (23. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mk 36. začalo (8, 30 – 34).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 3, 1 – 5; Est 7, 1 – 10; Jdt 13, 4 – 20.

8 Štv polyjelejný sviatok s bdením Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný sviatok. (24. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39-49. 56).
Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31).
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21).
9 Pia   Piatok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Patapios. (25. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16).
Evanjelium na liturgii: Mk 41. začalo (9, 33 – 41).
10 Sob   Sobota 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. (Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik – pamiatka preložená z nasledujúceho dňa.) (26. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 228. začalo (Ef 5, 1 – 8), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 74. začalo (14, 1 – 11), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
11 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. 5. hlas, 8. utierňové evanjelium. (27. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).
Apoštol na liturgii: 257. začalo (Kol 3, 4 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 76. začalo (14, 16 – 24).
12 Pon   Pondelok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (28. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 329. začalo (Hebr 11, 17-23. 27-31), prípadne aj 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mk 42. začalo (9,42 – 10,1), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.

13 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. Svätá mučenica Lucia Panna. (29. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17), prípadne aj 333. začalo (Hebr 12, 25-26. 13, 22-25).
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19), prípadne aj Mk 43. začalo (10, 2 – 12).
14 Str   Streda 31. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. (30. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16).
15 Štv
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Štvrtok 31. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. ALEBO: Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. (31. deň filipovky) Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27).
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

16 Pia   Piatok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Aggeus. (32. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 52. začalo (Jak 2, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Mk 46. začalo (10, 23b – 32).
17 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 31. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. (33. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 249. začalo od polovice (Kol 1, 3 – 6), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 40).
Evanjelium na liturgii: Lk 81. začalo (16, 10 – 15), prípadne aj Lk 62. začalo (11,47 – 12,1).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8-11. 15-17; Dt 10, 14 – 21.

18 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV. 6. hlas, 9. utierňové evanjelium. (34. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).
Apoštol na liturgii: 328. začalo (Hebr 11, 9-10. 17-23. 32-40).
Evanjelium na liturgii: Mt 1. začalo (1, 1 – 25).
19 Pon   Pondelok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Bonifác. (35. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26).
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46b – 52).
20 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Narodenia Ježiša Krista; svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. (36. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 54. začalo (Jak 3, 1 – 10), prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6).
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23), prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41).
21 Str   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Juliána. (37. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6).
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 23 – 26).
22 Štv   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá veľkomučenica Anastázia. (38. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9), prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
23 Pia   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Desiati svätí mučeníci z Kréty. (39. deň filipovky) Aliturgický deň. Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mich 5, 2 – 4,
na 3. hodinke: Bar 3,36 – 4,4,
na 6. hodinke: Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8–10,
na 9. hodinke: Iz 9, 6 – 7.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12),
na 3. hodinke: 208. začalo (Gal 3, 23 – 29),
na 6. hodinke: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3),
na 9. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 2. začalo (1, 18 – 25),
na 3. hodinke: Lk 5. začalo (2, 1 – 20),
na 6. hodinke: Mt 3. začalo (2, 1 – 12),
na 9. hodinke: Mt 4. začalo (2, 13 – 23).

24 Sob   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista, zároveň Sobota pred Kristovým narodením. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. (Posledný deň filipovky) Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12).
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 1, 1 – 13; Nm 24, 2-3. 5-9. 17-18; Mich 4, 6-7. 5, 2-4; Iz 11, 1 – 10; Bar 3,36 – 4,4; Dan 2, 31-36. 44-45; Iz 9, 6 – 7; Iz 7, 10-16. 8, 1-4. 8-10.

Apoštol na večierni k nasledujúcemu dňu: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22).

Evanjelium na večierni k nasledujúcemu dňu: Mt 53. začalo (13, 31 – 36).

25 NE veľký sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mt 2. začalo (1, 18 – 25).
Apoštol na liturgii: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mt 3. začalo (2, 1 – 12).
26 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok. (Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa.) Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) a 200. začalo (Gal 1, 11 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 4. začalo (2, 13 – 23).
27 Ut
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan; náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov. Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22), prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5. 47-60).
Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27), prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42).
28 Str   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11), prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 3 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37), prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21).
29 Štv   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista. Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5), prípadne aj 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38 – 44), prípadne aj Mt 4. začalo (2, 13 – 23).
30 Pia   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska – pamiatka preložená z nasledujúceho dňa. (Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.) Apoštol na liturgii: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 58. začalo (13, 1 – 8).
31 Sob   Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista, zároveň Sobota po Kristovom narodení a Sobota pred Bohozjavením. Apoštol na liturgii: 288. začalo (1 Tim 11b – 16) a 284. začalo (1 Tim 3,14 – 4,5).
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo od polovice (12, 15b – 21) a Mt 5. začalo (3, 1 – 11).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 17, 1-2. 4-8. 3. 9-12. 14; Prís 8, 22 – 30; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (december 2005)

(c) www.grkat.net   01.12.2005  andreios

NAJ.sk