Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

Január 2006

Kalendár na december 2005, staršie kalendáre.

 

1 NE veľký sviatok OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA; PAMIATKA NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY. Zároveň Nedeľa pred Osvietením. 8. hlas, 11. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8) a 254. začalo (Kol 2, 8 – 12).
Evanjelium na liturgii: Mk 1. začalo (1, 1 – 8) a Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52).
2 Pon   Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13), prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7).
3 Ut   Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23), prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
4 Str   Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18), prípadne aj 96. začalo (Rim 8, 3 – 14).
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31), prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15).
5 Štv   Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika. Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 32),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3 – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

Parémie na liturgii s večierňou:
Gn 1, 1 – 13; Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29; Ex 15,22 – 16,1; Joz 3, 7-8. 15-17; 4 Kr 2, 6 – 14; 4 Kr 5, 9 – 14; Iz 1, 16 – 20; Gn 32, 1 – 10; Ex 2, 5 – 10; Sdc 6, 36 – 40; 3 Kr 18, 30 – 39; 4 Kr 2, 19 – 22; Iz 49, 8 – 15.
Apoštol na liturgii s večierňou: 143. začalo (1 Kor 9, 19 – 27).
Evanjelium na liturgii s večierňou: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10; Iz 55, 1 – 13; Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).

6 Pia veľký sviatok SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).
Apoštol na liturgii: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7).
Evanjelium na liturgii: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).
7 Sob šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Osvietenia, zároveň Sobota po Osvietení. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) a 42. začalo (Sk 19, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Mt 7. začalo (4, 1 – 11) a Jn 3. začalo (1, 29 – 34).
8 NE   Posviatok Osvietenia, zároveň NEDEĽA PO OSVIETENÍ. 1. hlas, 1. utierňové evanjelium. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).
Apoštol na liturgii: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13).
Evanjelium na liturgii: Mt 8. začalo (4, 12 – 17).
9 Pon   Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt. Apoštol na liturgii: 319. začalo (Hebr 8, 7 – 13).
Evanjelium na liturgii: Mk 33. začalo (8, 11 – 21).
10 Ut   Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.) Apoštol na liturgii: 321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23), prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 34. začalo (8, 22 – 26), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1 – 8).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

11 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15), prípadne aj 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30), prípadne aj Mk 36. začalo (8, 30 – 34).
12 Štv   Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana. Apoštol na liturgii: 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7).
Evanjelium na liturgii: Mk 39. začalo (9, 10 – 16).
13 Pia   Posviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita (pamiatka preložená z nasledujúceho dňa). Apoštol na liturgii: 327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16), prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39).
Evanjelium na liturgii: Mk 41. začalo (9, 33 – 41), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

14 Sob
polyjelejný sviatok s bdením
Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. ALEBO: Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 228. začalo (Ef 5, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Lk 74. začalo (14, 1 – 11).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 34. začalo od polovice (10, 1 – 8).
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 104. začalo (25, 1 – 13).

15 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 35. (30.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 2. hlas, 2. utierňové evanjelium. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).
Apoštol na liturgii: 258. začalo (Kol 3, 12 – 16), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 91. začalo (18, 18 – 27), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
16 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Apoštol na liturgii: 329. začalo (Hebr 11, 17-23. 27-31), prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 42. začalo (9,42 – 10,1), prípadne aj Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

17 Ut polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
18 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).
19 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

20 Pia polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
21 Sob   Sobota 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.) Apoštol na liturgii: 249. začalo od polovice (Kol 1, 3 – 6), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 81. začalo (16, 10 – 15), prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12).
22 NE   NEDEĽA 36. (31.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 3. hlas, 3. utierňové evanjelium. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 – 17), prípadne aj 290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 – 9).
Evanjelium na liturgii: Lk 93. začalo (18, 35 – 43), prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15).
23 Pon   Pondelok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. (Svätý mučeník Agatangel.) Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
24 Ut   Utorok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. Apoštol na liturgii: 54. začalo (Jak 3, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10, 31-32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12-16. 7, 30. 8, 2-4. 7-9. 17-18. 21. 9, 1-5. 10-11. 14; Múd 4, 7 – 15.

25 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11), prípadne aj 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6).
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16), prípadne aj Mk 51. začalo (11, 23 – 26).
26 Štv   Štvrtok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9).
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10, 31-32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12-16. 7, 30. 8, 2-4. 7-9. 17-18. 21. 9, 1-5. 10-11. 14; Prís 29, 2 + Múd 4, 1. 14. 6, 11. 17-18. 21-23. 7, 15-16. 21-22. 26-27. 29. 10, 9-10. 12. 7, 30. 2, 1. 10-17. 19-22. 15, 1. 16, 13 + Prís 3, 34.

27 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2), prípadne aj 58. začalo (1 Pt 1, 1-2. 10-12. 2, 6-10).
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16), prípadne aj Mk 53. začalo (12, 1 – 12).
28 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. Apoštol na liturgii: 273. začalo (1 Sol 5, 14 – 23), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 84. začalo (17, 3 – 10), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
29 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 37. (32.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 4. hlas, 4. utierňové evanjelium. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15), prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6).
Evanjelium na liturgii: Lk 94. začalo (19, 1 – 10), prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Dt 1, 8-11. 15-17; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9.

30 Pon polyjelejný sviatok s bdením Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. (Svätý hieromučeník Hippolyt.) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19).
31 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok pred Nedeľou mýtnika a farizeja. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22), prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a).
Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8).

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (január 2006)

(c) www.grkat.net   31.12.2005  andreios

NAJ.sk