Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

FEBRUÁR 2006

Kalendár na január 2006, staršie kalendáre.

 

1 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista; svätý mučeník Tryfón. Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11), prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39).
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37), prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: a) Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16; b) Iz 6, 1 – 12; c) Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21

2 Štv veľký sviatok STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32).
Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40).
3 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. Apoštol na liturgii: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10), prípadne aj 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14).
Evanjelium na liturgii: Mk 58. začalo (13, 1 – 8), prípadne aj Lk 8. začalo (2, 25 – 38).
4 Sob   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. (Svätá mučenica Agáta.) Apoštol na liturgii: 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19).
Evanjelium na liturgii: Lk 88. začalo (18, 2 – 8).
5 NE   NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI – začiatok predpôstneho obdobia. 5. hlas, 5. utierňové evanjelium. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).
Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15).
Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14).
6 Pon   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. A BUĎ: Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. ALEBO: Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci. (predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9).
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13).
7 Ut   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. (predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22).
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23).
8 Str
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat; svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. (predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31), prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
9 Štv   Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Svätý mučeník Nikefor.) (predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6).
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2).
10 Pia   Piatok pred Nedeľou o márnotratnom synovi – predpôstne obdobie. Svätý mučeník Charalampés. Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9).
11 Sob   Sobota pred Nedeľou o márnotratnom synovi – predpôstne obdobie. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. (Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.) Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9).
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,46 – 21,4).
12 NE   NEDEĽA O MÁRNOTRANOM SYNOVI – predpôstne obdobie. 6. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).
Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20).
Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32).
13  Pon   Pondelok pred Mäsopôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Martinián. Apoštol na liturgii: 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10).
Evanjelium na liturgii: Mk 49. začalo (11, 1 – 11).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu, ak sa berie 1. možnosť: a) Prís 10, 7. 6. 3,13-16. 8,6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1,23. 15,4; b) Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; c) Múd 4, 7 – 15.

14  Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. ALEBO: Utorok pred Mäsopôstnou nedeľou. A BUĎ: Náš prepodobný otec Auxencius. ALEBO: Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca. (predpôstne obdobie) Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2), prípadne aj 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20).
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16), prípadne aj Mk 64. začalo (14, 10 – 42).

Ak sa berie 2. alebo 3. možnosť:
Apoštol na liturgii: 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20).
Evanjelium na liturgii: Mk 64. začalo (14, 10 – 42).

15  Str   Streda pred Mäsopôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Onezim. Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6).
Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1).
16  Štv   Štvrtok pred Mäsopôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21).
Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15).
17  Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok pred Mäsopôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. Apoštol na liturgii: 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
18  Sob   Sobota pred Mäsopôstnou nedeľou, teda Prvá zádušná sobota – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28), ako aj 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36), ako aj Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
19 NE   MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie. 7. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).
Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46).
20 Pon   Pondelok pred Syropôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup. Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15).
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40. 22, 7–39).
21 Ut   Utorok pred Syropôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie. Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71. 23,1).
22 Str   Streda pred Syropôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26.

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: a) Joel 3, 12 – 21 b) Iz 40, 1-3. 9. 41,17-18. 45,8. 48,20-21. 54,1; c) Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3,1-3. 5-7. 12. 18. 17. 4,4-6; d) Múd 4,7. 16-17. 19-20. 5,1-7

23 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – sviatok preložený z nasledujúceho dňa. (predpôstne obdobie) Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30).
Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15), prípadne aj 78. začalo (Júd 1, 11 – 25).
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15), prípadne aj Lk 110. začalo (23, 1-34. 44-56).
24 Pia   Piatok pred Syropôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup – pamiatka preložená z predchádzajúceho dňa. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17.

Parémia na večierni k nasledujúcemu dňu: Zach 8, 19 – 23.

25 Sob   Sobota pred Syropôstnou nedeľou, teda Pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) a Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
26 NE   SYROPÔSTNA NEDEĽA – posledný deň predpôstneho obdobia. 8. hlas, 8. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).
Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4).
Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21).
27 Pon Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu – začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20.

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20.

28 Ut   Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu – 2. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. (Náš prepodobný otec Kassián.) Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 1,19 – 2,3.

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (február 2006)

(c) www.grkat.net   01.02.2006  andreios

NAJ.sk