Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

MAREC 2006

Kalendár na február 2006, staršie kalendáre.

 

1 Str   Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 3 – 11.
Parémie na liturgii vopredposvätených darov (LVPD): Gn 1,24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22.
2 Štv   Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11 – 21.
Parémie na večierni: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18.
3 Pia   Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14.
Parémie na LVPD: Gn 2,20 – 3,20; Prís 3, 19 – 34.
4 Sob   Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána.) Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
5 NE   NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU, teda NEDEĽA ORTODOXIE, čiže pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a úctyhodných ikon – 7. deň Štyridsiatnice. (Svätý mučeník Konón.) 1. hlas, 9. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 329. začalo od polovice (Hebr 11, 24–26. 32–40. 12, 1–2).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Jn 5. začalo (1, 43 – 51).
6 Pon   Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 4,2 – 5,7.
Parémie na večierni: Gn 3, 21 – 4, 7; Prís 3,34 – 4,22.
7 Ut   Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 7 – 16.
Parémie na večierni: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15.
8 Str   Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25.
Parémie na LVPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5,15 – 6,3; Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.
9 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere. Toto je aliturgický deň. Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12.
Parémie na LVPD: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20.
Apoštol na LVPD: 331. začalo (Hebr 12, 1 – 10).
Evanjelium na LVPD: Mt 80. začalo (20, 1 – 16).
10 Pia   Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14.
Parémie na LVPD: Gn 5,32 – 6,8; Prís 6,20 – 7,1.
11 Sob   Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) a Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
12 NE   NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 14. deň Štyridsiatnice. A BUĎ: Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. ALEBO: Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež. 2. hlas, 10. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12).
13  Pon   Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 8, 13 – 9, 7.
Parémie na večierni: Gn 6, 9 – 22; Prís 8, 1 – 21.
14  Ut   Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 9,9 – 10,4.
Parémie na večierni: Gn 7, 1 – 5; Prís 8,32 – 9,11.
15  Str   Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20.
Parémie na LVPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18.
16  Štv   Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2.
Parémie na večierni: Gn 7,11 – 8,3; Prís 10, 1 – 22.
17  Pia   Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 19. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 13, 2 – 13.
Parémie na LVPD: Gn 8, 4 – 21; Prís 10,31 – 11,12.
18  Sob   Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu – Tretia zádušná sobota – 20. deň Štyridsiatnice. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 325. začalo (Hebr 10, 32 – 38) a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 8. začalo (2, 14 – 17) a Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
19 NE   NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA – 21. deň Štyridsiatnice. 3. hlas, 11. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii s. Bazila Veľkého: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1).
20 Pon   Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 14, 24 – 32.
Parémie na večierni: Gn 8,21 – 9,7; Prís 11,19 – 12,6.
21 Ut   Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 23. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 25, 1 – 9.
Parémie na večierni: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22.
22 Str   Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 24. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 26,21 – 27,9.
Parémie na LVPD: Gn 9,18 – 10,1; Prís 12,23 – 13,9.
23 Štv   Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 25. deň Štyridsiatnice. Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 28, 14 – 22.
Parémie na večierni: Gn 10,32 – 11,9; Prís 13,20 – 14,6.
24 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 26. deň Štyridsiatnice. Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke. (Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie.) Toto je aliturgický deň.
 
Parémia na 6. hodinke: Iz 29, 13 – 23.
Parémie na LVPD: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26; Gn 28, 10 – 17; Ez 43, 27 – 44, 4; Prís 9, 1 – 11; Ex 3, 1 – 8; Prís 8, 22 – 30.
25 Sob veľký sviatok ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE. Cirkevne prikázaný sviatok. (27. deň Štyridsiatnice) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56).
Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Lk 3. začalo (1, 24 – 38).
26 NE šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 28. deň Štyridsiatnice. Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. 4. hlas, 1. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20), prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 40. začalo (9, 17 – 31), prípadne ja Lk 51. začalo (10, 16 – 21).
27 Pon Pondelok piateho týždňa Veľkého pôstu – 29. deň Štyridsiatnice. Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 37,33 – 38,6.
Parémie na večierni: Gn 13, 12 – 18; Prís 14,27 – 15,4.
28 Ut   Utorok piateho týždňa Veľkého pôstu – 30. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 40, 18 – 31.
Parémie na večierni: Gn 15, 1 – 15; Prís 15, 7 – 19.
29 Str   Streda piateho týždňa Veľkého pôstu – 31. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 41, 4 – 14.
Parémie na LVPD: Gn 17, 1 – 9; Prís 15,20 – 16,9.
30 Štv   Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu – deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho – 32. deň Štyridsiatnice. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 42, 5 – 16.
Parémie na večierni: Gn 18, 20 – 33; Prís 16,17 – 17,17.
31 Pia   Piatok piateho týždňa Veľkého pôstu – 33. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 45, 11 – 17.
Parémie na LVPD: Gn 22, 1 – 18; Prís 17,17 – 18, 5.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (marec 2006)

(c) www.grkat.net   28.02.2006  andreios

NAJ.sk