Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

APRÍL 2006

Kalendár na marec 2006, staršie kalendáre.

 

1 So   Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu, teda Akatistová sobota – 34. deň Štyridsiatnice. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 322. začalo (Hebr 9, 24 – 28) a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 35. začalo (8, 27 – 31) a Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).
2 NE   NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU, teda pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej. 5. hlas, 2. utierňové evanjelium. 35. deň Štyridsiatnice. Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) a 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 47. začalo (10, 32b – 45) a Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
3 Pon Pondelok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 36. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 48,17 – 49,4.
Parémie na večierni: Gn 27, 1 – 41; Prís 19, 16 – 25.
4 Ut Utorok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 37. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 49, 6 – 10.
Parémie na večierni: Gn 31, 3 – 16; Prís 21, 3 – 21.
5 Str Streda šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 38. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 58, 1 – 11.

Parémie na LVPD, ak sa zajtra berie 1. možnosť: Gn 43, 26–31. 45, 1–16; Prís 21,23 – 22,4.

Parémie na LVPD, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Gn 43, 26–31. 45, 1–16; Prís 21,23 – 22,4; Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10, 31–32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12–16. 7, 30. 8, 2–4. 7–9. 17–18. 21. 9, 1–5. 10–11. 14; Prís 29, 2 + Múd 4, 1. 14. 6, 11. 17–18. 21–23. 7, 15–16. 21–22. 26–27. 29. 10, 9–10. 12. 7, 30. 2, 1. 10–17. 19–22. 15, 1. 16, 13 + Prís 3, 34.

6 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Štvrtok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 39. deň Štyridsiatnice. A BUĎ: Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. ALEBO: Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov. Toto je aliturgický deň. Ak sa berie 1. možnosť:
Parémia na 6. hodinke: Iz 65, 8 – 16.
Parémie na večierni: Gn 46, 1 – 7; Prís 23,15 – 24,5.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Parémia na 6. hodinke: Iz 65, 8 – 16.
Parémie na LVPD: Gn 46, 1 – 7; Prís 23,15 – 24,5.
Apoštol na LVPD: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na LVPD: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

7 Pia Piatok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – posledný deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup. Toto je aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 66, 10 – 24.
Parémie na LVPD: Gn 49,33 – 50,26; Prís 31, 8 – 32.
8 Sob SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 333. začalo od polovice (Hebr 12,28 – 13,8).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 39. začalo (11, 1 – 45).
Parémie na večierni: Gn 49, 1–2. 8–12; Sof 3, 14 – 19; Zach 9, 9 – 15.
9 NE   KVETNÁ NEDEĽA. Evanjelium na utierni: Mt 83. začalo (21, 1–11. 15–17).
Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 247. začalo (Flp 4, 4 – 9).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 41. začalo (12, 1 – 18).
10 Pon SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK. Toto je aliturgický deň. Evanjelium na utierni: Mt 84. začalo (21, 18 – 43).
Parémia na 6. hodinke: Ez 1, 1 – 20.
Parémie na LVPD: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12.
Evanjelium na LVPD: Mt 98. začalo (24, 3 – 35).
11 Ut SVÄTÝ A VEĽKÝ UTOROK. Toto je aliturgický deň. Evanjelium na utierni: Mt 90. začalo (22,16 – 23,39).
Parémia na 6. hodinke: Ez 1,21 – 2,1.
Parémie na LVPD: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22.
Evanjelium na LVPD: Mt 102. začalo (24,36 – 26,2).
12 Str SVÄTÁ A VEĽKÁ STREDA. Toto je aliturgický deň. Evanjelium na utierni: Jn 41. začalo od polovice (12, 17 – 50).
Parémia na 6. hodinke: Ez 2,3 – 3,1.
Parémie na LVPD: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10.
Evanjelium na LVPD: Mt 108. začalo (26, 6 – 16).
13 Štv SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK. Evanjelium na utierni: Lk 108. začalo od polovice (22, 1 – 39).
Parémia na 1. hodinke: Jer 11, 18 – 12, 5. 9–11. 14–15.Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1–23. 42, 1–5; Iz 50, 4 – 11.
Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 149. zač (1 Kor 11, 23 – 32).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 107. začalo (Mt 26, 1–20. + Jn 13, 3–17 + Mt 26, 21– 39 + Lk 22, 43–44 + Mt 26,40 – 27,2).
Evanjelium na umývaní nôh: Jn 44. začalo (13, 1 – 11); Jn 45. začalo (13, 12 – 17).
14 Pia SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK. Evanjeliá na utierni svätých strastí: Jn 46. začalo (13,31 – 18,1); Jn 58. začalo (18, 1 – 28); Mt 109. začalo (26, 57 – 75); Jn 59. začalo (18,28 – 19,16); Mt 111. začalo (27, 3 – 32); Mk 67. začalo (15, 16 – 32); Mt 113. začalo (27, 33 – 54); Lk 111. začalo (23, 32 – 49); Jn 61. začalo (19, 25 – 37); Mk 69. začalo (15, 43 – 47); Jn 62. začalo (19, 38 – 42); Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Zach 11, 10 – 13.
na 3. hodinke: Iz 50, 4 – 11.
na 6. hodinke: Iz 52,13 – 54,1.
na 9. hodinke: Jer 11, 18–23. 12, 1–5. 9–11. 14–15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 215. začalo od polovice (Gal 6, 14 – 18).
na 3. hodinke: 88. začalo od polovice (Rim 5, 6 – 11).
na 6. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
na 9. hodinke: 324. začalo (Hebr 10, 19 – 31).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 110. začalo (27, 1 – 56).
na 3. hodinke: Mk 67. začalo (15, 16 – 41).
na 6. hodinke: Lk 111. začalo (23, 32 – 49).
Na 9. hodinke: Jn 59. začalo (18,28 – 19,37).

Parémie na večierni: Ex 33, 11 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52,13 – 54,1.
Apoštol na večierni: 125. začalo (1 Kor 1,18 – 2,2)
Evanjelium na večierni: Mt 110. začalo (Mt 27, 1 – 38 + Lk 23, 39 – 43 + Mt 27, 39 – 54 + Jn 19, 31 – 37 + Mt 27, 55 – 61).

15 Sob SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA.

 
Parémia na jeruzalemskej utierni: Ez 37, 1 – 14.
Apoštol na jeruzalemskej utierni: 133. začalo (1 Kor 5, 6–8 + Gal 3, 13–14).
Evanjelium na jeruzalemskej utierni: Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 12; Jon 1,1 – 4,11; Joz 5, 10 – 15; Ex 13,20 – 14,32 + 15, 1–19; Sof 3, 8 – 15; 1 Kr 17, 8 – 23; Iz 61,10 – 62,5; Gn 22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63,11 – 64,5; Jer 31, 31 – 34; Dan 3, 1–56 + 57–88.
Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 91. začalo (Rim 6, 3 – 11)
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 115. začalo (28, 1 – 20).

16 NE   SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY – začiatok Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Jn 1. začalo (1, 1 – 17).

Evanjelium na večierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 25).

17 Pon   PONDELOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 2. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26).
Evanjelium na liturgii: Jn 2. začalo (1, 18 – 28).
18 Ut   UTOROK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 3. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 4. začalo (Sk 2, 14 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).
19 Str   STREDA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 4. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 5. začalo (Sk 2, 22 – 36).
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51).
20 Štv   ŠTVRTOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 5. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 6. začalo (Sk 2, 38 – 43).
Evanjelium na liturgii: Jn 8. začalo (3, 1 – 15).
21 Pia   PIATOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 6. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 7. začalo (Sk 3, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Jn 7. začalo (2, 12 – 22).
22 Sob   SOBOTA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 7. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 8. začalo (Sk 3, 11 – 16).
Evanjelium na liturgii: Jn 11. začalo (3, 22 – 33).

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

23 NE polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA SVÄTÉHO APOŠTOLA TOMÁŠA – 8. deň Päťdesiatnice. 1. hlas, 1. utierňové evanjelium. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).
Apoštol na liturgii: 14. začalo (Sk 5, 12 – 20) a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo ( 20, 19 – 31) a Jn 52. začalo (15, 17 – 16, 2).
24 Pon   Pondelok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 9. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Sáva Stratilat. Apoštol na liturgii: 9. začalo (Sk 3, 19 – 26).
Evanjelium na liturgii: Jn 6. začalo ( 2, 1 – 11).

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13.

25 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Utorok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 10. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol a evanjelista Marek. Evanjelium na utierni: Lk 50. začalo (10, 1 – 21).
Apoštol na liturgii: 10. začalo (Sk 4, 1 – 10) a 63. začalo (1 Pt 5, 6 – 14).
Evanjelium na liturgii: Jn 10. začalo (3, 16 – 21) a Mk 23. začalo (6, 7 – 13).
26 Str   Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 11. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22).
Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24).
27 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 12. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. (Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír.) Apoštol na liturgii: 12. začalo (Sk 4, 23 – 31), prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16).
Evanjelium na liturgii: Jn 16. začalo (5, 24 – 30), prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58).
28 Pia   Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 13. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. (Náš otec svätý Cyril, turovský biskup.) Apoštol na liturgii: 13. začalo (Sk 5, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 17. začalo (5,30 b – 6,2).
29 Sob   Sobota po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 14. deň Päťdesiatnice. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. Apoštol na liturgii: 15. začalo (Sk 5, 21 – 33).
Evanjelium na liturgii: Jn 19. začalo (6, 14 – 27).
30 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA MYRONOSIČIEK – 15. deň Päťdesiatnice. 2. hlas, 3. utierňové evanjelium. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 16. začalo (Sk 6, 1 – 7) a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 69. začalo (15,43 – 16,8) a Lk 17. začalo (5, 2 – 11).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (apríl 2006)

(c) www.grkat.net   02.04.2006  andreios

NAJ.sk