Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

MÁJ 2006

Kalendár na apríl 2006, staršie kalendáre.

 

1 Pon   Pondelok po Nedeli myronosičiek – 16. deň Päťdesiatnice. Svätý prorok Jeremiáš. Apoštol na liturgii: 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5. 47 – 60), prípadne aj 156. začalo (1 Kor 2, 6 – 9).
Evanjelium na liturgii: Jn 13. začalo (4, 46b – 54), prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22 – 30).
2 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok po Nedeli myronosičiek – 17. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Atanáz Veľký. Apoštol na liturgii: 18. začalo (Sk 8, 5 – 17), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Jn 20. začalo (6, 27 – 33), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

3 Str
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Streda po Nedeli myronosičiek – 18. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Svätí mučeníci Timotej a Maura. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 19. začalo (Sk 8, 18 – 25).
Evanjelium na liturgii: Jn 21. začalo (6, 35 – 39).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
Apoštol na liturgii: 19. začalo (Sk 8, 18 – 25) a 334. začalo (Hebr 13, 7 –16).
Evanjelium na liturgii: Jn 21. začalo (6, 35 – 39) a Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

4 Štv   Štvrtok po Nedeli myronosičiek – 19. deň Päťdesiatnice. Svätá mučenica Pelágia. Apoštol na liturgii: 20. začalo (Sk 8, 26 – 39).
Evanjelium na liturgii: Jn 22. začalo (6, 40 – 44).
5 Pia   Piatok po Nedeli myronosičiek – 20. deň Päťdesiatnice. Svätá a slávna mučenica Irena. (Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera.) Apoštol na liturgii: 21. začalo (Sk 8,40 – 9,19).
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54).
6 Sob   Sobota po Nedeli myronosičiek – 21. deň Päťdesiatnice. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. Apoštol na liturgii: 22. začalo (Sk 9, 19b – 31), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
7 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA O PORAZENOM – 22. deň Päťdesiatnice. (Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa. Svätý mučeník Akakios.) 3. hlas, 4. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42).
Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15).

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6a; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4, 20– 5,5.
8 Pon polyjelejný sviatok s bdením Pondelok po Nedeli o porazenom – 23. deň Päťdesiatnice. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic. Náš prepodobný otec Arsenios Veľký. Apoštol na liturgii: 24. začalo (Sk 10, 1 – 16) a 68. začalo (1 Jn 1, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Jn 24. začalo (6, 54 – 69) a Jn 61. začalo (19, 25-27. 21, 24-25).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15.

9 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Utorok po Nedeli o porazenom – 24. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. ALEBO: Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 25. začalo (Sk 10, 21 – 33).
Evanjelium na liturgii: Jn 25. začalo (7, 1 – 13).
Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6a; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4, 20– 5,5.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 25. začalo (Sk 10, 21 – 33) a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Jn 25. začalo (7, 1 – 13) a Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6a; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4, 20– 5,5.

10 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) POLOVICA PÄŤDESIATNICE – jej 25. deň. Svätý apoštol Šimon Horlivec. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 34. začalo (Sk 14, 6b – 18) a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16).
Evanjelium na liturgii: Jn 26. začalo (7, 14 – 30) a Mt 56. začalo (13, 55 – 58).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15.

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 3. možnosť: Dt 1, 8 – 17; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9.

11 Štv
polyjelejný sviatok s bdením
polyjelejný sviatok s bdením
Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 26. deň. A BUĎ: Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios. ALEBO: Svätí rovnoapoštoli Cyril a Metod, učitelia Slovanov. ALEBO: Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.
 
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 26. začalo (Sk 10, 34 – 43), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Jn 29. začalo (8, 12 – 20), prípadne aj Lk 63. začalo (12, 2 – 12).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 26. začalo (Sk 10, 34 – 43) a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Jn 29. začalo (8, 12 – 20) a Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Ak sa berie 3. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 26. začalo (Sk 10, 34 – 43) a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Jn 29. začalo (8, 12 – 20) a Mt 11. začalo (5, 14 – 19).

12 Pia   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 27. deň. Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 27. začalo (Sk 10,44 – 11,10), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).
13 Sob   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 28. deň. Svätá mučenica Glykéria. Apoštol na liturgii: 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 31. začalo (8, 31 – 42).
14  NE   NEDEĽA O SAMARITÁNKE. A posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 29. deň. (Svätý mučeník Izidor.) 4. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).
Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19 – 26).
Evanjelium na liturgii: Jn 12. začalo (4, 5 – 42).
15  Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 30. deň. A BUĎ: Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. ALEBO: Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17), prípadne aj 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15).
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51), prípadne aj Lk 77. začalo (14, 25 – 35).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17), prípadne aj 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

16 Ut   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 31. deň. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. Apoštol na liturgii: 31. začalo (Sk 12,25 – 13,12).
Evanjelium na liturgii: Jn 33. začalo (8, 51 – 59).
17 Str   Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice – jej 32. deň. (Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.) Apoštol na liturgii: 32. začalo (Sk 13, 13 – 24).
Evanjelium na liturgii: Jn 18. začalo (6, 5 – 14).
18 Štv   Štvrtok po Nedeli o Samaritánke – 33. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci. Apoštol na liturgii: 35. začalo (Sk 14, 21 – 27).
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9).
19 Pia   Piatok po Nedeli o Samaritánke – 34. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. Apoštol na liturgii: 36. začalo (Sk 15, 5 – 34).
Evanjelium na liturgii: Jn 37. začalo (10, 17 – 28).
20 Sob   Sobota po Nedeli o Samaritánke – 35. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Tallelaios. Apoštol na liturgii: 37. začalo (Sk 15, 35 – 41).
Evanjelium na liturgii: Jn 38. začalo (10, 27 – 38).

Parémie na večierni: 1 Kr 8, 22-23. 27-30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16.

21 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA O SLEPOM – 36. deň Päťdesiatnice. Svätí veľkí králi a rovnoapoštoli Konštantín a Helena. 5. hlas, 8. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).
Apoštol na liturgii: 38. začalo (Sk 16, 16 – 34) a 49. začalo (Sk 27, 1 – 5).
Evanjelium na liturgii: Jn 34. začalo (9, 1 – 38) a Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
22 Pon   Pondelok po Nedeli o slepom – 37. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Bazilisk. Apoštol na liturgii: 39. začalo (Sk 17, 1 – 15).
Evanjelium na liturgii: Jn 40. začalo (11, 47 – 57).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

23 Ut
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Utorok po Nedeli o slepom – 38. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. ALEBO: Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28).
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36).

Ak sa berie 2.možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 104. začalo (25, 1 – 13).
Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28) a 208. začalo (Gal 3, 23 – 29)
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36) a Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

Parémie na večierni: Iz 40, 1-3. 9. 41, 17-18. 45, 8. 48, 20-21. 54,1; Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3, 1-3. 5-7. 12. 18. 17. 4, 4-6; Múd 4, 7. 16-17. 19-20. 5, 1-7.

24 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Odovzdanie sviatku Svätej Paschy – 39. deň Päťdesiatnice. Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – preklad z nasledujúceho dňa. Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30).
Apoštol na liturgii: 41. začalo (Sk 18, 22 – 28) a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15).
Evanjelium na liturgii: Jn 43. začalo (12, 36 – 47) a Mt 40. začalo (11, 2 – 15).

Parémie na večierni: Iz 2, 2 – 3; Iz 62,10 – 63,3. 7–9; Zach 14, 4. 8–11.

25 Štv   PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE – 40. deň Päťdesiatnice. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 12).
Evanjelium na liturgii: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).
26 Pia   Posviatok Nanebovstúpenia – 41. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Jn 47. začalo (14, 1 – 11).
27 Sob   Posviatok Nanebovstúpenia – 42. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Terapont. Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12).
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21).

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17; Dt 10, 14 – 21.

28 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO KONCILU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO SNEMU – 43. deň Päťdesiatnice. Posviatok Nanebovstúpenia. 6. hlas, 10. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).
Apoštol na liturgii: 44. začalo (Sk 20, 16-18. 28-36).
Evanjelium na liturgii: Jn 56. začalo (17, 1 – 13).
29 Pon   Posviatok Nanebovstúpenia – 44. deň Päťdesiatnice. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. Apoštol na liturgii: 45. začalo (Sk 21, 8 – 14).
Evanjelium na liturgii: Jn 49. začalo (14,27b – 15,7).
30 Ut   Posviatok Nanebovstúpenia – 45. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora. Apoštol na liturgii: 46. začalo (Sk 21, 26 – 32).
Evanjelium na liturgii: Jn 53. začalo (16, 2 – 13).
31 Str   Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias. Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (máj 2006)

(c) www.grkat.net   29.04.2006  andreios

NAJ.sk