Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚN 2006

Kalendár na máj 2006, staršie kalendáre.

 

1 Štv   Posviatok Nanebovstúpenia – 47. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. Apoštol na liturgii: 48. začalo (Sk 25, 13 – 19).
Evanjelium na liturgii: Jn 55. začalo (16, 23b – 33).
2 Pia   Odovzdanie sviatku Pánovho Nanebovstúpenia – 48. deň Päťdesiatnice. (Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.) Apoštol na liturgii: 50. začalo (Sk 27, 1 – 44).
Evanjelium na liturgii: Jn 57. začalo (17, 18 – 26).
3 Sob   Piata (respektíve štvrtá) zádušná sobota – 49. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 51. začalo (Sk 28, 1 – 31) a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17).
Evanjelium na liturgii: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) a Jn 16. začalo (5, 24 – 30).

Parémie na večierni: Nm 11, 16–17. 24–29; Joel 2, 23 – 32; Ez 36, 24 – 28.

4 NE   NEDEĽA SVÄTEJ PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA. 7. hlas, 9. utierňové evanjelium.

 
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).
Apoštol na liturgii: 3. začalo (Sk 2, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 27. začalo (7, 37-52. 8, 12).
5 Pon   Posviatok Päťdesiatnice – Pondelok Svätého Ducha. Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 9 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 75. začalo (18, 10 – 20).
6 Ut   Posviatok Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač. (Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup – preklad z predchádzajúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 79. začalo (Rim 1, 1-7. 13-17).
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,13).
7 Str   Posviatok Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. Apoštol na liturgii: 80. začalo (Rim 1, 18 – 27).
Evanjelium na liturgii: Mt 12. začalo (5, 20 – 26).
8 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Päťdesiatnice. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. Apoštol na liturgii: 81. začalo (Rim 1,28 – 2,9), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 13. začalo (5, 27 – 32), prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31).
9 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Päťdesiatnice. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.

 
Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).

Parémie na večierni: 1 Pt 1, 3 – 9; 1 Pt 1, 13 – 19; 1 Pt 2, 11 – 24c.

10 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Odovzdanie sviatku Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš – preklad z nasledujúceho dňa.

 
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12) a 28. začalo (Sk 11, 19–26. 29–30).
Evanjelium na liturgii: Mt 15. začalo (5, 42 – 48) a Lk 51. začalo (10, 16 – 21).

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.

11 NE   NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH. 8. hlas, 1. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).
Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38. 19, 27–30).
12 Pon
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský.
[Začiatok petro-pavlovského pôstu, ktorý však nie je záväzný.]


 
Apoštol na liturgii: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 19. začalo (6, 31–34. 7, 9–11), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
13 Ut   Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12).
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21).
14 Str   Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.)

 
Apoštol na liturgii: 87. začalo (Rim 4, 13 – 25), prípadne aj 57. začalo (Jak 5, 10 – 20).
Evanjelium na liturgii: Mt 23. začalo (7, 21 – 23), prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22 – 30).

Parémie na večierni: Ex 19, 10 – 19; 1 Sam 21, 2 – 7; 1 Kr 17, 2 – 16.

15 Štv veľký sviatok Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista – veľký sviatok. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 23. začalo (6, 55 – 58).
Apoštol na liturgii: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32).
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54).
16 Pia   Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 90. začalo (Rim 5,17 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 31. začalo (9, 14 – 17).
17 Sob   Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. (Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.) (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 84. začalo (Rim 3, 19 – 26), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 20. začalo (7, 1 – 8), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
18 NE   NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 1. hlas, 2. utierňové evanjelium. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý mučeník Leontios. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).
Apoštol na liturgii: 81. začalo od polovice (Rim 2, 10 – 16), prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mt 9. začalo (4, 18 – 23), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).

Parémie na večierni: Júd 1, 1 – 10; Júd 1, 11 – 16; Júd 1, 17 – 25.

19 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10), prípadne aj 94. začalo (Rim 7, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo od polovice (14, 21 – 24), prípadne aj Mt 34. začalo (9,36 – 10,8).
20 Ut   Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 35. začalo (10, 9 – 15).
21 Str   Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý mučeník Julián Tarzský. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup – preklad z nasledujúceho dňa. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 96. začalo (Rim 8, 2 – 13), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 36. začalo (10, 16 – 22), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
22 Štv   Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27).
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31).

Parémie na večierni: 1 Jn 4, 9 – 16; Iz 12, 1b – 6; Iz 49, 8 – 10.

23 Pia polyjelejný sviatok s bdením Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Svätá mučenica Agripína. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. + 3, 5. 12–13. 15. 19. 21– 23. 25–26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64 + 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. + 5, 19. 21; Gn 17, 15-17. 19 + 18, 11-14 + 21, 1-2. 4-8; Sdc 13, 2-8. 13-14. 17-18.21; Iz 40, 1-3. 9 + 41, 17d-18 + 45,8 + 48, 20b-21b + 54,1.

24 Sob polyjelejný sviatok s bdením
veľký sviatok
Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 3. začalo (1, 24 – 25. 57 – 68. 76. 80).
Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) a 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80). a Jn 61. začalo (19, 25 – 27).
25 NE   NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 2. hlas, 3. utierňové evanjelium. Svätá prepodobná mučenica Febrónia. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 88. začalo (Rim 5, 1 – 10), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 18. začalo (6, 22 – 33), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
26 Pon   Pondelok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 102. začalo (Rim 9, 18 – 33).
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15).
27 Ut   Utorok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 104. začalo (Rim 10,11 – 11,2), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 41. začalo (11, 16 – 20), prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
28 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 4. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. (Posledný deň petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 105. začalo (Rim 11, 2b – 12), prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,7).
Evanjelium na liturgii: Mt 42. začalo (11, 20 – 26), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10,1. 5 – 8).

Parémie na večierni: 1 Pt 1, 3 – 9; 1 Pt 1, 13 – 19; 1 Pt 2, 11 – 24c.

29 Štv veľký sviatok SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI HLAVNÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 193. začalo (2 Kor 11,22 – 12,9).
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 19).
30 Pia šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Piatok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov.
 
Apoštol na liturgii: 107. začalo (Rim 11, 25 – 36), prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 44. začalo (12, 1 – 8), prípadne aj Mk 12. začalo (3, 13 – 19).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (jún 2006)

(c) www.grkat.net   31.05.2006  andreios

NAJ.sk