Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚL 2006

Kalendár na jún 2006, staršie kalendáre.

 

1 So šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 92. začalo (Rim 6, 11 – 17), prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a).
Evanjelium na liturgii: Mt 26. začalo (8, 14 – 23), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8).

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43, 27 – 44, 4a; Prís 9, 1 – 11.

2 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 3. hlas, 4. utierňové evanjelium. Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) a Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).
3 Pon   Pondelok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Hyacint. Apoštol na liturgii: 109. začalo (Rim 12, 4–5. 15–21).
Evanjelium na liturgii: Mt 45. začalo (12, 9 – 13).
4 Ut   Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu. Apoštol na liturgii: 114. začalo (Rim 14, 9 – 18), prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6).
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30 ), prípadne aj Mt 21. začalo (7, 12 – 21).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5, 15 – 6, 3b; Múd 4, 7 – 15.
Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15.

5 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia)
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Náš prepodobný otec Atanáz Atoský.
ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2), prípadne aj 144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23), prípadne aj Mt 66. začalo (16, 6 – 12).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19).

6 Štv   Štvrtok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Sisoés Veľký. Apoštol na liturgii: 118. začalo (Rim 15, 17 – 29).
Evanjelium na liturgii: Mt 49. začalo (12,46 – 13,3).
7 Pia   Piatok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley; a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík. Apoštol na liturgii: 120. začalo (Rim 16, 1 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 50. začalo (13, 4 – 9).
8 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Prokop. Apoštol na liturgii: 97. začalo (Rim 8, 14 – 21), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13), prípadne aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1).
9 NE   NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 4. hlas, 5. utierňové evanjelium. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).
Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5, 15 – 6, 3b; Múd 4, 7 – 15.

10 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. ALEBO: Pondelok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. (Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku.) Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2), prípadne aj 121. začalo (Rim 16, 17 – 24).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23), prípadne aj Mt 51. začalo (13, 10 – 23).

Ak sa berie 2 možnosť:
Apoštol na liturgii: 121. začalo (Rim 16, 17 – 24).
Evanjelium na liturgii: Mt 51. začalo (13, 10 – 23).

11 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia; odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena. Apoštol na liturgii: 122. začalo (1 Kor 1, 1 – 9), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 52. začalo (13, 24 – 30), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
12 Str   Streda 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. Apoštol na liturgii: 127. začalo (1 Kor 2,9b – 3,8).
Evanjelium na liturgii: Mt 53. začalo (13, 31 – 36).
13 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. (Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.) Apoštol na liturgii: 129. začalo (1 Kor 3, 18 – 23), prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 54. začalo (13, 36 – 43), prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21).
14 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila; svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita (preklad z nasledujúceho dňa). Apoštol na liturgii: 130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 – 8), prípadne aj 154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 – 14, 5).
Evanjelium na liturgii: Mt 55. začalo (13, 44 – 54), prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: 1 Kr 8, 22–23. 27–30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16.

15 Sob polyjelejný sviatok s bdením Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19).
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21.

16 NE   NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. PAMIATKA SVÄTÝCH OTCOV ŠIESTICH EKUMENICKÝCH SNEMOV. 5. hlas, 6. utierňové evanjelium. (Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci.) Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) a Jn 56. začalo (17, 1 – 13).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 1. možnosť: Jób 2, 1 – 10; Múd 5, 1 – 13; Sir 2, 6 – 13.

17 Pon polyjelejný sviatok s bdením
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
BUĎ: Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup.
ALEBO:
Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Marína.
Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 134. začalo (1 Kor 5,9 – 6,11), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 56. začalo (13, 54 – 58), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

18 Ut   Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Emilián. (Svätý mučeník Hyacint z Amastridy.) Apoštol na liturgii: 136. začalo (1 Kor 6,20b – 7,12).
Evanjelium na liturgii: Mt 57. začalo (14, 1 – 13).
19 Str   Streda 7. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios. Apoštol na liturgii: 137. začalo (1 Kor 7,12b – 24).
Evanjelium na liturgii: Mt 60. začalo (14,35 – 15,11).

Parémie na večierni: 1 Kr 17, 1 – 24; 1 Kr 18, 1. 17–42. 45–46. 19, 1–16; 1 Kr 19, 19–21 + 2 Kr 2, 1. 6–14.

20 Štv polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny prorok Eliáš. Evanjelium na utierni: Lk 14. začalo (4, 22b – 30).
Apoštol na liturgii: 57. začalo (Jak 5, 10 – 20).
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30).
21 Pia   Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel. Apoštol na liturgii: 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7).
Evanjelium na liturgii: Mt 63. začalo (15, 29 – 31).
22 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna; návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka. Apoštol na liturgii: 108. začalo (Rim 12, 1 - 3), prípadne aj 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12).
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1), prípadne aj Lk 34. začalo (8, 1 – 3).
23 NE   NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 6. hlas, 7. utierňové evanjelium. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).
Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 1. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

24 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. ALEBO: Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Kristína. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
Apoštol na liturgii: 99. začalo (Rim 8, 28 – 39), prípadne aj 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18).
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2), prípadne aj Mt 65. začalo (16, 1 – 6).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 65. začalo (16, 1 – 6), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

25 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.) Evanjelium na utierni: Mt 56. začalo (13, 54 – 58).
Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31), prípadne aj 144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12).
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21), prípadne aj Mt 66. začalo (16, 6 – 12).
26 Str   Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva. Apoštol na liturgii: 145. začalo (1 Kor 10, 12 – 22).
Evanjelium na liturgii: Mt 68. začalo (16, 20 – 24).
27 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. (Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár.) Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10), prípadne aj 147. začalo (1 Kor 10,28 – 11,7).
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2), prípadne aj Mt 69. začalo (16, 24 – 28).
28 Pia   Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. Apoštol na liturgii: 148. začalo (1 Kor 11, 8 – 22).
Evanjelium na liturgii: Mt 71. začalo (17, 10 – 18).
29 Sob   Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik. Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37).
30 NE   NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 7. hlas, 8. utierňové evanjelium. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).
Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14 – 22).
31 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža; svätý a spravodlivý Eudokim. Apoštol na liturgii: 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 74. začalo (18, 1 – 10), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (júl 2006)

(c) www.grkat.net   02.07.2006  andreios

NAJ.sk