Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

AUGUST 2006

Kalendár na júl 2006, staršie kalendáre.

 

1 Ut šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Utorok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža; siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar. Začiatok pôstu k sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky, teda uspenského pôstu, ktorý však nie je záväzný. Apoštol na posvätení vody: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na posvätení vody: Jn 14. začalo (5, 1 – 4).

Apoštol na liturgii: 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26), prípadne aj 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) a 330. začalo (Hebr 11, 33 – 12,2a).
Evanjelium na liturgii: Mt 76. začalo (18, 18–22. 19,1. 13–15), prípadne aj Jn 60. začalo (19, 6b–11. 13–20. 25–28. 30b–35) a Mt 38. začalo (10, 32–36. 11,1).

2 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 9. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 154. začalo (1 Kor 13,4 – 14,5), prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7, 5. 7, 47–60).
Evanjelium na liturgii: Mt 80. začalo (20, 1 – 16), prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42).
3 Štv   Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 155. začalo (1 Kor 14, 6 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 81. začalo (20, 17 – 28).
4 Pia   Piatok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Siedmi svätí mladíci z Efezu. (Svätá prepodobná mučenica Eudokia.) (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 157. začalo (1 Kor 14, 26b – 40).
Evanjelium na liturgii: Mt 83. začalo (21, 12–14. 17–20).
5 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 9. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista; svätý mučeník Eusignios. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 113. začalo (Rim 14, 6 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mt 64. začalo (15, 32 – 39).

Parémie na večierni: Ex 24, 12 – 18; Ex 33, 11–23. 34, 4b–6. 8; 1 Kr 19, 3b–9a. 11–13a. 15–16.

6 NE veľký sviatok SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 45. začalo (9, 28 – 36).
Apoštol na liturgii: 65. začalo (2 Pt 1, 10 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 70. začalo (17, 1 – 9).
7 Pon   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý prepodobný mučeník Domécius. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 159. začalo (1 Kor 15, 12 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 84. začalo (21, 18 – 22).
8 Ut   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38).
Evanjelium na liturgii: Mt 85. začalo (21, 23 – 27).

Parémie na večierni: Sk 1, 15 – 26; 1 Jn 3,21 – 4,6a; 1 Jn 4, 11 – 16.

9 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý apoštol Matej. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26), prípadne aj 165. začalo (1 Kor 16, 4 – 12).
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6), prípadne aj Mt 86. začalo (21, 28b – 32).
10 Štv   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mt 88. začalo (21, 43 – 46).
11 Pia   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Euplos. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 169. začalo (2 Kor 1, 12 – 20).
Evanjelium na liturgii: Mt 91. začalo (22, 23 – 33).
12 Sob   Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. (Preklad z nasledujúceho dňa.) (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 119. začalo (Rim 15, 30 – 33).
Evanjelium na liturgii: Mt 73. začalo (17,24 – 18,4).
13 NE   NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 1. hlas, 10. utierňové evanjelium. Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14 – 23).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15.

14 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia

šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Pondelok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky; svätý prorok Micheáš.
ALEBO: Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena.
Posledný deň uspenského pôstu.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 171. začalo (2 Kor 2, 4 – 15).
Evanjelium na liturgii: Mt 94. začalo (23, 13 – 22).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16), prípadne aj 171. začalo (2 Kor 2, 4 – 15).
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30), prípadne aj Mt 94. začalo (23, 13 – 22).

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11.

15 Ut veľký sviatok ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. (Prikázaný sviatok.) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).
16 Str šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola. (Svätý mučeník Diomédes.) Apoštol na liturgii: 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11), prípadne aj 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) alebo 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mt 96. začalo (23, 29 – 39), prípadne aj Lk 48. začalo od polovice (9, 51–56. 10, 22–24).
17 Štv   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Myrón. Apoštol na liturgii: 175. začalo (2 Kor 4, 1 – 6).
Evanjelium na liturgii: Mt 99. začalo (24, 13 – 28).
18 Pia   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätí mučeníci Flórus a Laurus. Apoštol na liturgii: 177. začalo (2 Kor 4, 13 – 18), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 100. začalo (24, 27–33. 42–51), prípadne aj Lk 63. začalo (12, 2 – 12).
19 Sob   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci. Apoštol na liturgii: 123. začalo (1 Kor 1, 3 – 9), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 78. začalo (19, 3 – 12), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
20 NE   NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 2. hlas, 11. utierňové evanjelium. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Samuel. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12).
Evanjelium na liturgii: Mt 77. začalo (18, 23 – 35).
21 Pon   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa. Apoštol na liturgii: 179. začalo (2 Kor 5, 10 – 15).
Evanjelium na liturgii: Mk 2. začalo (1, 9 – 15).
22 Ut   Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. Svätý mučeník Lupus – preklad z nasledujúceho dňa. (Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup – preklad z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 180. začalo (2 Kor 5, 5 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mk 3. začalo (1, 16 – 22).
23 Str   Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky. Apoštol na liturgii: 182. začalo (2 Kor 6, 11 – 16a).
Evanjelium na liturgii: Mk 4. začalo (1, 23 – 28).
24 Štv   Štvrtok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eutychés. Apoštol na liturgii: 183. začalo (2 Kor 7, 1b – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 5. začalo (1, 29 – 35).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.

25 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia BUĎ: Piatok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja; svätý apoštol Títus.
ALEBO:
Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 184. začalo (2 Kor 7, 10 – 16), prípadne aj 300. začalo (Tít 1, 1–4. 2,15 – 3,3. 3, 12–13. 15).
Evanjelium na liturgii: Mk 9. začalo (2, 18 – 22), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 69. začalo (16, 24 – 28).

26 Sob   Sobota 12. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Adrián a Natália. Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29).
Evanjelium na liturgii: Mt 82. začalo (20, 29 – 34).
27 NE   NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 3. hlas, 1. utierňové evanjelium. Náš prepodobný otec Pimen. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).
Apoštol na liturgii: 158. začalo (1 Kor 15, 1 – 11), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 79. začalo (19, 16 – 26), prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).
28 Pon   Pondelok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup. (Svätý mučeník Gebre Michal, etiópsky presbyter. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú vo vzdialených jaskyniach.) Apoštol na liturgii: 186. začalo (2 Kor 8, 7 – 15).
Evanjelium na liturgii: Mk 11. začalo (3, 6 – 12).

Parémie na večierni: Iz 40, 1–3. 9abcde. 41, 17d–18d. 45,8abcd. 48, 20b–21b. 54,1; Mal 3, 1–3. 5–7a. 12a. 17–18. 22–24; Múd 4,16 – 5,7.

29 Ut veľký sviatok SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. Evanjelium na utierni: Mt 57. začalo (14, 1 – 13).
Apoštol na liturgii: 33. začalo (Sk 13, 25 – 32).
Evanjelium na liturgii: Mk 24. začalo (6, 14 – 30).
30 Str   Streda 13. týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia. Apoštol na liturgii: 189. začalo (2 Kor 9,12 – 10,7).
Evanjelium na liturgii: Mk 13. začalo (3, 20 – 27).

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11.

31 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. (Posledný deň cirkevného roka.) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).
Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7), prípadne aj 190. začalo (2 Kor 10, 7 – 18).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28), prípadne aj Mk 14. začalo (3, 28 – 35).

Parémie na večierni: Iz 61, 1 – 9; Lv 26, 3–12. 14–17. 19–20. 22. 33. 40–41; Múd 4, 7 – 15.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (august 2006)

(c) www.grkat.net   30.07.2006  andreios

NAJ.sk