Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

SEPTEMBER 2006

Kalendár na august 2006, staršie kalendáre.

 

1 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén. [Svätý mučeník Aitalas. Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ. Svätí mučeníci Kallist, Evod a Hermogenés, rodní bratia. Pamiatka spravodlivého Jozueho, Nunovho syna.] Evanjelium na utierni: z chrámového sviatku.
Apoštol na liturgii: 282. začalo (1 Tim 2, 1 – 7), prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) a 192. začalo (2 Kor 11, 5 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) a Mk 15. začalo (4, 1 – 9).
2 Sob   Sobota 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9), prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39).
Evanjelium na liturgii: Mt 90. začalo (22, 15 – 22), prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7).
3 NE   NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 4. hlas, 2. utierňové evanjelium. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého. Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).
Apoštol na liturgii: 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 87. začalo (21, 33 – 42), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
4 Pon   Pondelok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha. Apoštol na liturgii: 195. začalo (2 Kor 12, 10 – 19), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 16. začalo (4, 10b – 23), prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
5 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. Apoštol na liturgii: 196. začalo (2 Kor 12,20 – 13,2), prípadne aj 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20).
Evanjelium na liturgii: Mk 17. začalo (4, 24 – 34), prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39).
6 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 14. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) [Náš prepodobný otec Archippos.] Apoštol na liturgii: 197. začalo (2 Kor 13, 3 – 13), prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 18. začalo (4, 35 – 41), prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21).
7 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky; svätý mučeník Sózont. Apoštol na liturgii: 198. začalo (Gal 1, 1 – 10), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mk 19. začalo (5, 1 – 20), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11.

8 Pia veľký sviatok NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).
9 Sob
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sobota pred Povýšením úctyhodného Kríža. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.) Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9), prípadne aj 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5) a 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31).
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1), prípadne aj Mt 93. začalo (23, 1 – 12) a Lk 36. začalo (8, 16 – 21).
10 NE   NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM ÚCTYHODNÉHO KRÍŽA. 5. hlas, 3. utierňové evanjelium. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) a 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4).
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) a Mt 89. začalo (22, 1 – 14).
11 Pon   Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Svätý hieromučeník Autonomos. (Preklad z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 202. začalo (Gal 2, 11 – 16), prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Mk 21. začalo (5, 24b – 34), prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11).
12 Ut   Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky. Apoštol na liturgii: 204. začalo (Gal 2,21 – 3,7), prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 22. začalo (6, 1 – 7), prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).

Parémie na večierni: 1 Kr 8, 22–23. 27–30; Prís 3, 19 – 34; Prís 9, 1 – 11.

13 Str šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Streda 15. týždňa po Päťdesiatnici. Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník. Apoštol na liturgii: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22), prípadne aj 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4).
Evanjelium na liturgii: Mk 23. začalo (6, 7 – 13), prípadne aj Mt 67. začalo (16, 13 – 18).

Parémie na večierni: Ex 15,22 – 16,1; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16.

14  Štv veľký sviatok POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM. Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28b – 36).
Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24).
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6–11. 13–20. 25–28. 30b–35).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. + 3, 5. 12–13. 15. 19. 21– 23. 25–26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64 + 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. + 5, 19. 21.

15  Pia
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža.
A BUĎ:
Svätý veľkomučeník Nikita.
ALEBO: Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 210. začalo (Gal 4, 8 – 21), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 26. začalo (6, 45 – 53), prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22a).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27).
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11), prípadne aj 210. začalo (Gal 4, 8 – 21).
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27), prípadne aj Mk 26. začalo (6, 45 – 53).

16 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža, zároveň Sobota po Povýšení úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29), prípadne aj 132. začalo (1 Kor 4,16 – 5,5) a 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30), prípadne aj Mt 97. začalo (24, 1 – 13) a Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
17 NE   NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PO POVÝŠENÍ ÚCTYHODNÉHO KRÍŽA. 6. hlas, 4. utierňové evanjelium. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).
Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15).
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) a Mt 92. začalo (22, 35 – 46).
18 Pon   Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. Apoštol na liturgii: 211. začalo (Gal 4,28 – 5,10).
Evanjelium na liturgii: Mk 27. začalo (6,54 – 7,8).
19 Ut   Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. Apoštol na liturgii: 212. začalo (Gal 5, 11 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mk 28. začalo (7, 5 – 16).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

20 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. ALEBO: Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 214. začalo (Gal 6, 2 – 10), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mk 29. začalo (7, 14 – 24), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
Apoštol na liturgii: 214. začalo (Gal 6, 2 – 10), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mk 29. začalo (7, 14 – 24), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).

21 Štv   Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža. Apoštol na liturgii: 216. začalo (Ef 1, 1 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mk 30. začalo (7, 24 – 30).
22 Pia   Piatok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie. (Preklad z predchádzajúceho dňa.) Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.) Apoštol na liturgii: 217. začalo (Ef 1, 7 – 17), prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6).
Evanjelium na liturgii: Mk 32. začalo (8, 1 – 10), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 1 – 9).
23 Sob šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Sobota 16. týždňa po Päťdesiatnici. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28), prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4,22b – 31).
Evanjelium na liturgii: Mt 101. začalo (24, 34 – 44), prípadne aj Lk 2. začalo (1, 5 – 25).
24 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 7. hlas, 5. utierňové evanjelium. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).
Apoštol na liturgii: 181. začalo (2 Kor 2, 1 – 10), prípadne aj 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15).
Evanjelium na liturgii: Mt 105. začalo (25, 14 – 30), prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13).
25 Pon   Pondelok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Eufrozína. Apoštol na liturgii: 219. začalo (Ef 1,22 – 2,3).
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52).

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4,21 – 5,5.

26 Ut polyjelejný sviatok s bdením Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 12 – 19).
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25–27. 21, 24–25).
27 Str   Streda 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. [Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera.] Apoštol na liturgii: 223. začalo (Ef 3, 8 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 23 – 26).

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

28 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. [Svätý Václav, český knieža. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona.] Evanjelium na utierni: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).
Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15), prípadne aj 225. začalo (Ef 4, 14 – 19).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23), prípadne aj Mk 52. začalo (11, 27 – 33).
29 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník. Apoštol na liturgii: 226. začalo (Ef 4, 17 – 25), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
30 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. Apoštol na liturgii: 156. začalo (1 Kor 14, 20 – 25), prípadne aj 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24).
Evanjelium na liturgii: Mt 104. začalo (25, 1 – 13), prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47).

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

 

   
   

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (september 2006)

(c) www.grkat.net   30.08.2006  andreios

NAJ.sk