Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

OKTÓBER 2006

Kalendár na september 2006, obsah (staršie kalendáre).

 

1 NE veľký sviatok NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 8. hlas, 6. utierňové evanjelium. A BUĎ: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. (Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.) Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).
Apoštol na liturgii: 182. začalo od polovice (2 Kor 6, 16b – 7,1) a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mt 62. začalo (15, 21 – 28) a Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).
Apoštol na liturgii: 182. začalo od polovice (2 Kor 6, 16b – 7,1) a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7), prípadne aj 21. začalo od polovice (Sk 9, 10 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 62. začalo (15, 21 – 28) a Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28), prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21).

2 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Cyprián; svätá mučenica Justína. (Svätý Andrej, blázon pre Krista.) Apoštol na liturgii: 227. začalo (Ef 4, 25 – 32), prípadne aj 280. začalo (1 Tim 1, 12 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 10. začalo (3, 19 – 22), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
3 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. Apoštol na liturgii: 230. začalo (Ef 5, 20 – 26), prípadne aj 40. začalo (Sk 17, 16 – 34).
Evanjelium na liturgii: Lk 11. začalo (3,23 – 4,1), prípadne aj Mt 55. začalo (13, 44 – 54).
4 Str   Streda 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. [Náš prepodobný otec František Assiský.] Apoštol na liturgii: 231. začalo (Ef 5, 25 – 33).
Evanjelium na liturgii: Lk 12. začalo (4, 1 – 15).
5 Štv   Štvrtok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Charitína. Apoštol na liturgii: 232. začalo (Ef 5,33 – 6,9).
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22).

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 9; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25.

6 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a slávny apoštol Tomáš. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16), prípadne aj 234. začalo (Ef 6, 18 – 24).
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31), prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22 – 30).
7 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. Apoštol na liturgii: 162. začalo (1 Kor 16, 39 – 45), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 15. začalo (4, 31 – 36), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
8 NE   NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 1. hlas, 7. utierňové evanjelium. Naša prepodobná matka Pelágia. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).
Apoštol na liturgii: 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 17. začalo (5, 1 – 11).

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 9; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25.

9 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol Jakub Alfejov. (Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16), prípadne aj 235. začalo (Flp 1, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21), prípadne aj Lk 16. začalo (4, 38 – 44).
10 Ut   Utorok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. Apoštol na liturgii: 236. začalo (Flp 1, 8 – 14).
Evanjelium na liturgii: Lk 18. začalo (5, 12 – 16).
11 Str   Streda 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup. Apoštol na liturgii: 237. začalo (Flp 1, 12 – 20), prípadne aj 20. začalo (Sk 8, 26 – 39).
Evanjelium na liturgii: Lk 21. začalo (5, 33 – 39), prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15).
12 Štv   Štvrtok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik. Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov. [Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup.] Apoštol na liturgii: 238. začalo (Flp 1, 20b – 27a), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 23. začalo (6, 12 – 19), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
13 Pia   Piatok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika. Apoštol na liturgii: 239. začalo (Flp 1,27 – 2,4).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 19).
14 Sob
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Sobota 19. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. ALEBO: Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 164. začalo (1 Kor 15,58 – 16,3).
Evanjelium na liturgii: Lk 19. začalo (5, 17 – 26).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 164. začalo (1 Kor 15,58 – 16,3), prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Lk 19. začalo (5, 17 – 26), prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13).

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8 – 11. 15 – 17a; Dt 10, 14 – 21.

15 NE   NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. PAMIATKA OTCOV SVÄTÉHO SIEDMEHO VŠEOBECNÉHO SNEMU. 2. hlas, 8. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).
Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9) a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36) a Jn 56. začalo (17, 1 – 13).
16 Pon   Pondelok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Longín Stotník. Apoštol na liturgii: 241. začalo (Flp 2, 12 – 16), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 25. začalo (6, 24 – 30), prípadne aj Mt 113. začalo (27, 33 – 54).
17 Ut   Utorok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky. Apoštol na liturgii: 242. začalo (Flp 2, 16b – 23).
Evanjelium na liturgii: Lk 27. začalo (6, 37 – 45).

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 9; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25.

18 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).
Apoštol na liturgii: 260. začalo od polovice (Kol 4, 5–9. 14. 18), prípadne aj 243. začalo (Flp 2, 24 – 30).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21), prípadne aj Lk 28. začalo (6,46 – 7,1).
19 Štv
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Štvrtok 20. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. ALEBO: Náš prepodobný otec Ján Rilský. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 244. začalo (Flp 3, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Lk 31. začalo (7, 17 – 30).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 244. začalo (Flp 3, 1 – 8), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 31. začalo (7, 17 – 30), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

20 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Artemios. Apoštol na liturgii: 245. začalo (Flp 3, 8b – 19), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 32. začalo (7, 31 – 35), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
21 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 20. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. Apoštol na liturgii: 168. začalo (2 Kor 1, 8 – 11), prípadne aj 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 20. začalo (5, 27 – 32), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
22 NE   NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 3. hlas, 9. utierňové evanjelium. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu. Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).
Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 30. začalo (7, 11 – 16), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
23 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pondelok 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. Apoštol na liturgii: 248. začalo (Flp 4, 10 – 23), prípadne aj 200. začalo (Gal 1, 11 – 19).
Evanjelium na liturgii: Lk 33. začalo (7, 36 – 50), prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58).
24 Ut   Utorok 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Aretas a spoločníci. Apoštol na liturgii: 249. začalo (Kol 1, 1–2. 7–11), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 34. začalo (8, 1 – 3), prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36. 11, 1).
25 Str   Streda 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. Apoštol na liturgii: 251. začalo (Kol 1, 18 – 23), prípadne aj 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13).
Evanjelium na liturgii: Lk 37. začalo (8, 22 – 25), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8).

Parémie na večierni: Iz 63, 15–19. 64, 1–4c. 7 – 8; Jer 2, 2 – 12; Múd 4, 7 – 15.

26 Štv polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie. Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
Apoštol na liturgii: 331. začalo od polovice (Hebr 12, 6–13. 25–27) a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 27. začalo (8, 23 – 27) a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
27 Pia   Piatok 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Nestor. [Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.] Apoštol na liturgii: 253. začalo (Kol 2, 1 – 7), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 42. začalo (9, 12b – 18), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b.

28 Sob
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Sobota 21. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky. ALEBO: Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 174. začalo (2 Kor 3, 12 – 18).
Evanjelium na liturgii: Lk 22. začalo (6, 1 – 10).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 104. začalo (25, 1 – 13).
Apoštol na liturgii: 174. začalo (2 Kor 3, 12 – 18), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 22. začalo (6, 1 – 10), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

29 NE

polyjelejný sviatok s bdením
NEDEĽA 21. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 4. hlas, 10. utierňové evanjelium. A BUĎ: Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).
Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20).
Evanjelium na liturgii: Lk 35. začalo (8, 5 – 15).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).
Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 35. začalo (8, 5 – 15) a Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).

30 Pon   Pondelok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. Apoštol na liturgii: 255. začalo (Kol 2, 13 – 20).
Evanjelium na liturgii: Lk 43. začalo (9, 18 – 22).
31 Ut   Utorok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach. Apoštol na liturgii: 256. začalo (Kol 2,20 – 3,3).
Evanjelium na liturgii: Lk 44. začalo (9, 23 – 27).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

 

   
   

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (október 2006)

(c) www.grkat.net   30.09.2006  andreios

NAJ.sk