Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JANUÁR 2007

Kalendár na december 2006, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Pon veľký sviatok OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA; PAMIATKA NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Apoštol na liturgii: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8) a 254. začalo (Kol 2, 8 – 12).
Evanjelium na liturgii: Mk 1. začalo (1, 1 – 8) a Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52).

2 Ut   Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Apoštol na liturgii: 333. začalo (Hebr 12, 25–26. 13, 22–25), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 43. začalo (10, 2 – 12), prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7).
3 Str   Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16), prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
4 Štv   Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27), prípadne aj 96. začalo (Rim 8, 3 – 14).
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27), prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15).
5 Pia   Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika. Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.
Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 32),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3 – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7).
Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

Parémie na večierni s liturgiou Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29; Ex 15,22 – 16,1; Joz 3, 7-8. 15-17; 4 Kr 2, 6 – 14; 4 Kr 5, 9 – 14; Iz 1, 16 – 20; Gn 32, 1 – 10; Ex 2, 5 – 10; Sdc 6, 36 – 40; 3 Kr 18, 30 – 39; 4 Kr 2, 19 – 22; Iz 49, 8 – 15.
Apoštol na večierni s liturgiou Bazila Veľkého: 143. začalo (1 Kor 9, 19 – 27).
Evanjelium na večierni s liturgiou Bazila Veľkého: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10; Iz 55, 1 – 13; Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).

6 Sob veľký sviatok SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).

Apoštol na liturgii: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7).
Evanjelium na liturgii: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

7 NE šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Osvietenia, zároveň NEDEĽA PO OSVIETENÍ. 6. hlas, 9. utierňové evanjelium. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).

Apoštol na liturgii: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13), prípadne aj 42. začalo (Sk 19, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Mt 8. začalo (4, 12 – 17), prípadne aj Jn 3. začalo (1, 29 – 34).

8 Pon   Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika. Apoštol na liturgii: 329. začalo (Hebr 11, 17-23. 27-31).
Evanjelium na liturgii: Mk 42. začalo (9,42 – 10,1).
9 Ut   Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt. Apoštol na liturgii: 333. začalo (Hebr 12, 25–26. 13, 22–25).
Evanjelium na liturgii: Mk 43. začalo (10, 2 – 12).
10 Str   Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.) Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18), prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1 – 8).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

11 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15), prípadne aj 51. začalo (Jak 1, 19 – 27).
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30), prípadne aj Mk 45. začalo (10, 17 – 27).

12 Pia   Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana. Apoštol na liturgii: 52. začalo (Jak 2, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Mk 46. začalo (10, 23b – 32).
13 Sob   Posviatok Osvietenia, zároveň Sobota po Osvietení. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. (Preklad z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17), prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39).
Evanjelium na liturgii: Mt 7. začalo (4, 1 – 11), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23)
14  NE   NEDEĽA 32. (31.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 7. hlas, 10. utierňové evanjelium. Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. [Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska.] Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).

Apoštol na liturgii: 280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 93. začalo (18, 35 – 43).

15  Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46b – 52), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
16 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Apoštol na liturgii: 54. začalo (Jak 3, 1 – 10), prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23), prípadne aj Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

17 Str polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

18 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).
19 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1–2. 10–12. 2, 6–10), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

20 Sob polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

21 NE   NEDEĽA 33. (32.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 8. hlas, 11. utierňové evanjelium. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 94. začalo (19, 1 – 10), prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12).

22 Pon   Pondelok pred Nedeľou o mýtnikovi a farizejovi. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9), prípadne aj 290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17), prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15).
23 Ut   Utorok pred Nedeľou o mýtnikovi a farizejovi. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. [Svätý mučeník Agatangel.] Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
24 Str   Streda pred Nedeľou o mýtnikovi a farizejovi. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10, 31-32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12-16. 7, 30. 8, 2-4. 7-9. 17-18. 21. 9, 1-5. 10-11. 14; Múd 4, 7 – 15.

25 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).

Apoštol na liturgii: 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11), prípadne aj 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5).
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16), prípadne aj Mk 57. začalo (12, 38 – 44).

26 Pia   Piatok pred Nedeľou o mýtnikovi a farizejovi. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. Apoštol na liturgii: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 58. začalo (13, 1 – 8).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10, 31-32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12-16. 7, 30. 8, 2-4. 7-9. 17-18. 21. 9, 1-5. 10-11. 14; Prís 29, 2 + Múd 4, 1. 14. 6, 11. 17-18. 21-23. 7, 15-16. 21-22. 26-27. 29. 10, 9-10. 12. 7, 30. 2, 1. 10-17. 19-22. 15, 1. 16, 13 + Prís 3, 34.

27 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia)
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. (Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky – preklad z nasledujúceho dňa.) Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2), prípadne aj 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19).
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16), prípadne aj Lk 88. začalo (18, 2 – 8a).

28 NE   NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI – začiatok predpôstneho obdobia. 1. hlas, 1. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).

Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15).
Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14).

29 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok pred Nedeľou o márnotratnom synovi. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9), prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6).
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13), prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41).

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Dt 1, 8-11. 15-17; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9.

30 Ut polyjelejný sviatok s bdením Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. (Svätý hieromučeník Hippolyt.) (Predpôstne obdobie) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19).

31 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda pred Nedeľou o márnotratnom synovi. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18), prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a).
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

 

   
   

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (január 2007)

(c) www.grkat.net   27.12.2006  andreios

NAJ.sk