Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

FEBRUÁR 2007

Kalendár na január 2007, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista; svätý mučeník Tryfón. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6), prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39).
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2), prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21).

Parémie na večierni: a) Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16; b) Iz 6, 1 – 12; c) Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21.

2 Pia veľký sviatok STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. (Predpôstne obdobie)

 
Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32).

Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40).

3 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9), prípadne aj 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14).
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,46 – 21,4), prípadne aj Lk 8. začalo (2, 25 – 38).
4 NE   NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI – predpôstne obdobie. 2. hlas, 2. utierňové evanjelium. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).

Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20).
Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32).

5 Pon   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10).
Evanjelium na liturgii: Mk 49. začalo (11, 1 – 11).
6 Ut   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. [Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.] (Predpôstne obdobie)
 
Apoštol na liturgii: 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20).
Evanjelium na liturgii: Mk 64. začalo (14, 10 – 42).
7 Str   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6).
Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1).
8 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat; svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15), prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
9 Pia   Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Svätý mučeník Nikefor.) (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41).
10 Sob   Sobota pred Mäsopôstnou nedeľou, teda Prvá zádušná sobota – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36) a Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
11 NE   MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie. 3. hlas, 3. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46).

12 Pon   Pondelok pred Syropôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15).
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40. 22, 7–39).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: a) Prís 10, 7. 6. 3,13-16. 8,6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1,23. 15,4; b) Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; c) Múd 4, 7 – 15.

13 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Utorok pred Syropôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Martinián. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Preklad z nasledujúceho dňa. (Predpôstne obdobie) Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71. 23,1).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2), prípadne aj 77. začalo (Júd 1, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16), prípadne aj Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71. 23,1).

14 Str   Streda pred Syropôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Auxencius. [Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.]

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26.
Parémia na večierni: Joel 3, 12 – 21.
15 Štv   Štvrtok pred Syropôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Onezim. Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25).
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34. 44-56).
16 Pia   Piatok pred Syropôstnou nedeľou – predpôstne obdobie. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17.
Parémia na večierni: Zach 8, 19 – 23.
17 Sob   Sobota pred Syropôstnou nedeľou, teda Pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) a Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
18 NE   SYROPÔSTNA NEDEĽA – posledný deň predpôstneho obdobia. 4. hlas, 4. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4).
Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21).

19 Pon   Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu – začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Svätý apoštol Archippos.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20.
Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20.
20 Ut   Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu – 2. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1,19 – 2,3.
Parémie na večierni: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33.
21 Str   Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 3 – 11.
Parémie na LVPD: Gn 1,24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22.
22 Štv   Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11 – 21.
Parémie na večierni: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18.
23 Pia   Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14.
Parémie na LVPD: a) Gn 2,20 – 3,20; b) Prís 3, 19 – 34; c) Iz 40, 1-3. 9. 41,17-18. 45,8. 48,20-21. 54,1; d) Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3,1-3. 5-7. 12. 18. 17. 4,4-6; e) Múd 4,7. 16-17. 19-20. 5,1-7
24 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30).

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10), a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2), a Mt 40. začalo (11, 2 – 15).

25 NE   NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU, teda NEDEĽA ORTODOXIE, čiže pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a úctyhodných ikon – 7. deň Štyridsiatnice. 5. hlas, 5. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 329. začalo od polovice (Hebr 11, 24–26. 32–40. 12, 1–2).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Jn 5. začalo (1, 43 – 51).

26 Pon   Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 4,2 – 5,7.
Parémie na večierni: Gn 3, 21 – 4, 7; Prís 3,34 – 4,22.
27 Ut   Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 7 – 16.
Parémie na večierni: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15.
28 Str   Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25.
Parémie na LVPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5,15 – 6,3.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

 

   
   

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (február 2007)

(c) www.grkat.net   28.01.2007  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde.