Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

MAREC 2007

Kalendár na február 2007, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Štv   Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. Toto je plne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12.
Parémie na večierni: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20.
2 Pia   Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. Toto je čiastočne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14.
Parémie na LVPD: Gn 5,32 – 6,8; Prís 6,20 – 7,1.
3 Sob   Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) a Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
4 NE   NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 14. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána. 6. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12).

5 Pon   Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Konón. Toto je plne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 8, 13 – 9, 7.
Parémie na večierni: Gn 6, 9 – 22; Prís 8, 1 – 21.
6 Ut   Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria. Toto je plne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 9,9 – 10,4.
Parémie na večierni: Gn 7, 1 – 5; Prís 8,32 – 9,11.
7 Str   Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší. Toto je čiastočne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20.
Parémie na LVPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18.
8 Štv   Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. Toto je čiastočne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2.
Parémie na LVPD: Gn 7,11 – 8,3; Prís 10, 1 – 22; Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.
9 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 19. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere. Toto je čiastočne aliturgický deň. Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

Parémia na 6. hodinke: Iz 13, 2 – 13.

Parémie na LVPD: Gn 8, 4 – 21; Prís 10,31 – 11,12.
Apoštol na LVPD: 331. začalo (Hebr 12, 1 – 10).
Evanjelium na LVPD: Mt 80. začalo (20, 1 – 16).

10 Sob   Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu – Tretia zádušná sobota – 20. deň Štyridsiatnice. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 325. začalo (Hebr 10, 32 – 38) a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 8. začalo (2, 14 – 17) a Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
11 NE   NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA – 21. deň Štyridsiatnice. 7. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1).

12 Pon   Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež. Toto je plne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 14, 24 – 32.
Parémie na večierni: Gn 8,21 – 9,7; Prís 11,19 – 12,6.
13 Ut   Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 23. deň Štyridsiatnice. Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu. Toto je plne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 25, 1 – 9.
Parémie na večierni: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22.
14 Str   Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 24. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt. Toto je čiastočne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 26,21 – 27,9.
Parémie na LVPD: Gn 9,18 – 10,1; Prís 12,23 – 13,9.
15 Štv   Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 25. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci. Toto je plne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 28, 14 – 22.
Parémie na večierni: Gn 10,32 – 11,9; Prís 13,20 – 14,6.
16 Pia   Piatok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 26. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas. Toto je čiastočne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 29, 13 – 23.
Parémie na LVPD: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26.
17 Sob   Sobota štvrtého týždňa Veľkého pôstu – Štvrtá zádušná sobota – 27. deň Štyridsiatnice. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 313. začalo (Hebr 6, 9 – 12) a 163. začalo (1 Kor 15, 47 – 57).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 31. začalo (7, 31 – 37) a Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
18 NE   NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík – 28. deň Štyridsiatnice. 8. hlas, 8. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) a 229. začalo (Ef 5, 9 – 19).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 40. začalo (9, 17 – 31) a Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).

19 Pon   Pondelok piateho týždňa Veľkého pôstu – 29. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Chryzant a Dária. Toto je plne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 37,33 – 38,6.
Parémie na večierni: Gn 13, 12 – 18; Prís 14,27 – 15,4.
20 Ut   Utorok piateho týždňa Veľkého pôstu – 30. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu. Toto je plne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 40, 18 – 31.
Parémie na večierni: Gn 15, 1 – 15; Prís 15, 7 – 19.
21 Str   Streda piateho týždňa Veľkého pôstu – 31. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup. Toto je čiastočne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 41, 4 – 14.
Parémie na LVPD: Gn 17, 1 – 9; Prís 15,20 – 16,9.
22 Štv   Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu – deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho – 32. deň Štyridsiatnice. Toto je čiastočne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 42, 5 – 16.
Parémie na LVPD: Gn 18, 20 – 33; Prís 16,17 – 17,17.
23 Pia   Piatok piateho týždňa Veľkého pôstu – 33. deň Štyridsiatnice. Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení. Toto je čiastočne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 45, 11 – 17.
Parémie na LVPD: Gn 22, 1 – 18; Prís 17,17 – 18, 5.
24 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu – Akatistová sobota – 34. deň Štyridsiatnice. Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 322. začalo (Hebr 9, 24 – 28) a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 35. začalo (8, 27 – 31) a Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).

Parémie na večierni: Ex 3, 1 – 8; Prís 8, 22 – 30; Gn 28, 10 – 17; Ez 43, 27 – 44, 4; Prís 9, 1 – 11.

25 NE veľký sviatok NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 35. deň Štyridsiatnice. ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE. 1. hlas. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56).

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) a 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 47. začalo (10, 32b – 45) a Lk 3. začalo (1, 24 – 38).

26 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pondelok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 36. deň Štyridsiatnice. Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. Toto je plne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 48,17 – 49,4.
Parémie na večierni: Gn 27, 1 – 41; Prís 19, 16 – 25.
27 Ut   Utorok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 37. deň Štyridsiatnice. Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna. Toto je plne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 49, 6 – 10.
Parémie na večierni: Gn 31, 3 – 16; Prís 21, 3 – 21.
28 Str   Streda šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 38. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. Toto je čiastočne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 58, 1 – 11.
Parémie na LVPD: Gn 43, 26–31. 45, 1–16; Prís 21,23 – 22,4.
29 Štv   Štvrtok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 39. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána. Toto je plne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 65, 8 – 16.
Parémie na večierni: Gn 46, 1 – 7; Prís 23,15 – 24,5.
30 Pia   Piatok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – posledný deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík. Toto je čiastočne aliturgický deň. Parémia na 6. hodinke: Iz 66, 10 – 24.
Parémie na LVPD: Gn 49,33 – 50,26; Prís 31, 8 – 32.
31 Sob   SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 333. začalo od polovice (Hebr 12,28 – 13,8).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 39. začalo (11, 1 – 45).

Parémie na večierni: Gn 49, 1–2. 8–12; Sof 3, 14 – 19; Zach 9, 9 – 15.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

LVPD - liturgia vopredposvätených darov.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (marec 2007)

(c) www.grkat.net   26.02.2007  andreios

NAJ.sk
   
   

 

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde.